วิชา 018GoogleSearch การใช้งาน Google Search


เกริ่นนำ
Google Search เป็นบริการค้นเว็บที่นิยมมากที่สุด มีเว็บเพจที่เว็บเพจในฐานข้อมูลมากกว่า 8,000 ล้านเว็บ มีภาพมากว่า 1,000 ล้านภาพ สำหรับผู้เขียนเองแล้ว Google Search เป็นเว็บที่เข้าใช้มากที่สุด หากท่านใช้งาน Google ด้วยความชำนาญจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมหาศาล หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดตั้งคำถามได้ใน "กล่องสนทนา"

เอกสารประกอบการเีรียน
1. คู่มือการใช้งาน Google Search - เอกสาร PDF จำนวน 4 หน้า ขนาด 142 Kb (ปรับปรุง 11 ก.ย. 51ดาวน์โหลด )
2. ต้นฉบับคู่มือการใช้งาน Google Search - ตันฉบับในรูปแบบเอกสาร Open Offfice ขนาด 136 Kb (ดาวน์โหลด)

สื่อการเรียนแฟลช
018Google_Search01.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 1.1 การใช้ Google Search ขนาด 200 KB (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

018Google_Search02.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 1.2.6 การใช้ Google ค้นหารูปภาพ ขนาด 230 KB (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull