บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2008

หนังสือเรื่อง การจัดการความรู้ : กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข

รูปภาพ
หนังสือเล่มนี้เขียนโดย น.พ.ประเวศ วะสี เป็นหนังสือเล่มบางๆ มีความหนา 61 หน้า เนื้อหาโดยรวมๆ เหมือนกับชื่อหนังสือ คือการใช้การจัดการความรู้เพื่อปลดปล่อยมนุษย์ สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข (พิมพ์ชื่อซ้ำซะเลย) ยืมอ่านได้จากห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์

การจัดการความรู้ีคืออะไร ?
การจัดการให้้ค้นพบความรู้ความชำนาญในตัวคน นำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายใช้สอย ต่อยอดและมีประโยชน์มากขึ้น

ทำไมต้องปลดปล่อย เราถูกขังอยู่ในอะไร ? ใครขังเรา ?
ผู้เขียนกล่าวถึงทุกข์แบบโครงสร้าง ซึ่งมีสองระดับคือ

1.ในระดับโลก เมื่อมนุษย์เราเชื่อมถึงกันทั้งโลก เป็นผลให้เราได้รับความเดือดร้อนที่จากสาเหตุเราไม่ได้ก่อ เช่น การทำสงครามในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันแพง ชาวนาควบคุมราคาข้าวไม่ได้ การก่อความวุ่นวายของคนบางกลุ่มในประเทศทำให้คนอื่นๆ เดือนร้อนกันไปหมด วิกฤติอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอาจจะทำให้ระบบเศรษฐกิจทั้งโลกมีปัญหา ฯลฯ

เมื่อต้องพบแต่ปัญหาที่ควบคุมไม่ได้หรือกระทั่งรู้ล่วงหน้าก็ทำไม่ได้ พวกเราจึงได้แต่ตั้งรับพร้อมหมดหวัง

2.ในระดับสังคม จากยุคบรรพกาลทุกคนจะมีความเท่าเทียมกัน เมื่อพัฒนามาเป็นสังคมชนเผ…

สพท.สร.1 จัดอบรมหลักสูตรอินเทอร์เนตเพื่อการเรียนการสอน

รูปภาพ
ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ย. 51 สพท.สร.1 โดยกลุ่มแผนฯ ได้จัดการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรอินเทอร์เนตเพื่อการเรียนการสอน โดยผมเป็นวิทยากรร่วมกับ อ.สุรชัย กิ่งก้านจันทร์ และ อ.จำลอง บุญแต่ง

การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมสองรุ่น รุ่นละ 1 วันแต่ละรุ่นจะแบ่งผู้อบรมเป็นสามห้องห้องละ 30 ท่านในแต่ละห้องก็จะมีวิทยากรประจำห้องเป็นผู้บรรยายแยกกันไป

สำหรับเนื้อหาการอบรมนั้น ทางผู้จัดต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งาน Google Search และ Gmail สำหรับเรื่องอื่นๆ นั้นทางคณะวิทยากรหารือกัน พยามหาเรื่องสนุกๆ ไม่เครียดเพิ่มเข้ามา ให้ครบเวลาในการอบรม เนื้อหาทั้งหมดประกอบด้วย

1. การใช้งาน Google Search
2. การใช้งาน Gmail
3. การดาวน์โหลดแฟ้มวิดิโอจาก Youtube และ Google Video
4. การแปลงแฟ้มวิดิโอจาก FLV เป็น Avi
5. การสร้างงานนำเสนออย่างง่าย

ผมรับอาสาทำเอกสารของการอบรมด้วย (ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม) และได้ทำสื่อการสอนแฟลชเพิ่มเติมนำลงในบล็อกดังลิงก์ที่ได้ทำไว้

บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง ขอเก็บตกสิ่งที่พบเห็น ข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ มาเล่าให้ฟังดังนี้
1. โรงเรียนสิรินธรเชื่อมต่ออินเทอร์เนตด้วยความเร็วสูง 10…

วิชา 022VideoPresentation การสร้างแฟ้มนำเสนออย่างง่าย

รูปภาพ
เกริ่นนำ
เนื้อหาในบทเรียนเป็นการสาธิตนำคลิปวิดิโอในบทก่อนหน้ามาทำงานนำเสนออย่างง่ายโดยใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint ผู้เขียนจึงขอมุ่งไปที่การวางคลิปวิดิโอมากกว่าจะนำเสนอวิธีการใช้งานโปรแกรม Microsft Powerpoint หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมสามารถหาอ่านได้จาก http://ict.moph.go.th/elearning/It_learning/ppt.htm

เอกสารประกอบการเีรียน
1. คู่มือการสร้างแฟ้มนำเสนออย่างง่าย - เอกสาร PDF จำนวน 6 หน้า ขนาด 430 Kb (ปรับปรุง 21 ก.ย. 51ดาวน์โหลด )
2. ต้นฉบับคู่มือการใช้งาน Gmail - ตันฉบับในรูปแบบเอกสาร Open Offfice ขนาด 270 Kb (ดาวน์โหลด)

สื่อการเรียนแฟลช
022VideoPresentation01.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 3.2 ขั้นตอนการสร้างงานนำเสนอ (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

022VideoPresentation02.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 3.3 การแทรกคลิปวิดิโอ (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

022VideoPresentation03.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 3.4 การสร้างการเชื่อมโยงจากหน้าแรก (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

022VideoPresentation04.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 3.5 การสร้างการเชื่อมโยงระหว่างสไลด์ (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

วิชา 021Gmail การใช้งาน Gmail

รูปภาพ
เกริ่นนำ
Google Mail เป็นเว็บไซต์ของ Google ที่ให้บริการ Webbase E-mail โดยมีชื่อโดเมนคือ gmail.com (
E-mail Address ของผู้ใช้บริการจะลงท้ายด้วย gmail.com ) จัดสรรพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการายละไม่เกิน 7 GB(ข้อมูลเมื่อ ก.ย.51) นอกการรับส่งอีเมล์แล้วยังสามารถส่งข้อความทันที (Instant Masessage) หรือที่เราเรียกกันว่า แชท ได้อีกด้วย

เอกสารประกอบการเีรียน
1. คู่มือการใช้งาน Gmail - เอกสาร PDF จำนวน 21 หน้า ขนาด 910Kb (ปรับปรุง 21 ก.ย. 51ดาวน์โหลด )
2. ต้นฉบับคู่มือการใช้งาน Gmail - ตันฉบับในรูปแบบเอกสาร Open Offfice ขนาด 850 Kb (ดาวน์โหลด)

สื่อการเรียนแฟลช
021Gmail010.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 2.1.1 วิธีสมัครเข้าใช้งาน(Sign Up) (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

021Gmail020.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 2.2 ภาพรวมส่วนต่างๆ ของ Gmail (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

021Gmail030.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 2.4 การเขียนและส่งจดหมายใหม่ (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

021Gmail040.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 2.5 การร่าง แก้ไข และส่งจดหมายร่าง (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

021Gmail050.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 2.7 การแนบแฟ้ม (คลิ๊กเพื่…

วิชา 020ConvertVideo การแปลงแฟ้มวิดิโอจาก FLV เป็น AVI

รูปภาพ
เกริ่นนำ
เมื่อเราได้ี่ดาวน์โหลดวิดิโอมาแล้ว แฟ้มดังกล่าวอาจจะยังไม่อยู่ในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการ จึงต้องทำการแปลงแฟ้มโดยใช้โปรแกรมสำหรับแปลงแฟ้ม ซึ่งมีอยู่หลายโปรแกรม ในที่นี้จะแนะนำโปรแกรม Free FLV to AVI Converter


เอกสารประกอบการเีรียน
1. คู่มือการแปลงแฟ้มวิดิโอจาก FLV เป็น AVI - เอกสาร PDF จำนวน 3 หน้า ขนาด 140 Kb (ปรับปรุง 21 ก.ย. 51ดาวน์โหลด )
2. ต้นฉบับคู่มือการแปลงแฟ้มวิดิโอจาก FLV เป็น AVI - ตันฉบับในรูปแบบเอกสาร Open Offfice ขนาด 99 Kb (ดาวน์โหลด)

สื่อการเรียนแฟลช
020ConvertVideo01.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 3.3 การแปลงแฟ้มวิดิโดยใช้โปรแกรม Free FLV to AVI (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

วิชา 019DownloadVideo การดาวน์โหลดวิดิโอจากอินเทอร์เนต

รูปภาพ
เกริ่นนำ
ในการให้บริการเผยแพร่วิดิโอนั้น ผู้ให้บริการผู้ชมไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์เสมอจึงได้พยามซ่อน URL ของแฟ้มวิดิโอนั้น ผู้เยี่ยมชมก็ประสงค์จะดึงแฟ้มมาไว้บนเครื่องต้องพยามหา URL ดังกล่าวให้พบ เมื่อพบแล้วจึงสามารถดาวน์โหลดเช่นเกียวกับแฟ้มทั่วๆ ไปได้ การหา URL ทำได้หลายวิธิในที่นี้จะแนะนำวิธีใช้งานเว็บไซต์ผู้ให้บริการค้นหา URL ดังกล่าวคือ www.keepvid.com

เอกสารประกอบการเีรียน
1. คู่มือการดาวน์โหลดวิดิโอจากอินเทอร์เนต - เอกสาร PDF จำนวน 2 หน้า ขนาด 128 Kb (ปรับปรุง 21 ก.ย. 51ดาวน์โหลด )
2. ต้นฉบับคู่มือการดาวน์โหลดวิดิโอจากอินเทอร์เนต - ตันฉบับในรูปแบบเอกสาร Open Offfice ขนาด 120 Kb (ดาวน์โหลด)

สื่อการเรียนแฟลช
019DownloadVideo01.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 3.2 ขั้นตอนการดาวน์โหลดวิดิโอ โดยใช้เว็บไซต์ keepvid.com ขนาด 840 KB (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

วิชา 018GoogleSearch การใช้งาน Google Search

รูปภาพ
เกริ่นนำ
Google Search เป็นบริการค้นเว็บที่นิยมมากที่สุด มีเว็บเพจที่เว็บเพจในฐานข้อมูลมากกว่า 8,000 ล้านเว็บ มีภาพมากว่า 1,000 ล้านภาพ สำหรับผู้เขียนเองแล้ว Google Search เป็นเว็บที่เข้าใช้มากที่สุด หากท่านใช้งาน Google ด้วยความชำนาญจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมหาศาล หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดตั้งคำถามได้ใน "กล่องสนทนา"

เอกสารประกอบการเีรียน
1. คู่มือการใช้งาน Google Search - เอกสาร PDF จำนวน 4 หน้า ขนาด 142 Kb (ปรับปรุง 11 ก.ย. 51ดาวน์โหลด )
2. ต้นฉบับคู่มือการใช้งาน Google Search - ตันฉบับในรูปแบบเอกสาร Open Offfice ขนาด 136 Kb (ดาวน์โหลด)

สื่อการเรียนแฟลช
018Google_Search01.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 1.1 การใช้ Google Search ขนาด 200 KB (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

018Google_Search02.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 1.2.6 การใช้ Google ค้นหารูปภาพ ขนาด 230 KB (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

การวางปฎิทินงาน(Google Calendar) บนบล็อก

รูปภาพ
คุณหนุ่มคชสาร ได้สอบถามเรื่องใช้ปฎิทินงาน ขอแนะนำให้ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ปฎิทินงานไปศึกษาเลย สำหรับบทความนี้จะแสดงวิธีนำปฎิทินงานมาวางบนบล็อกซึ่งไม่ได้เขียนไว้ในเอกสารดังกล่าว

บริการปฎิทินงานของกูเกิ้ล(Google Calendar) มีข้อดีคือ ระบบแจ้งเตือนที่แจ้งได้หลายทางได้แก่ ส่ง SMS มาเตือน ,ส่ง E-mail มาเตือน ส่วนการเตือนโดยการป็อปอัพนั้นยังไม่เคยลองใช้แต่คิดว่าคงจะเป็นหน้าต่างโผล่มาเมื่อใช้ Google Talk (มั้ง???) นอกความรู้เรื่องเทคนิคแล้วสิ่งที่สำคัญคือต้องสร้างนิสัยในการป้อนกำหนดการให้สม่ำเสมอ เรื่องหลังนี้ต่างหากที่เป็นอุปสรรคในการใช้งาน

สำหรับวิธีการนำปฎิทินงานมาไว้ในบล็อกนั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คลิ๊กปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆ หลังชื่อปฎิทินของเราแล้ว เรียกคำสั่ง "การตั้งค่าปฎิทิน"


2. ในหัวข้อ รวมปฎิทิน จะมีโค้ดให้ท่านนำมาวางในเว็บได้หากไม่พอใจให้คลิ๊กที่ตรง "ปรับแต่งสี ขนาด และตัวเลือกอื่นๆ"


3. ในหน้า เครื่องมือช่วยเหลือของปฏิทินแบบฝังตัวของ Google ให้ปรับแต่งรายละเอียดเช่น สี ขนาด ฯลฯ ตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิ๊กปุ่ม "อัปเดต HTML" จากนั้นนำโค้ดที่อยู่ใต้ป…

แฟ้มต้นฉบับตราสัญลัีกษณ์ กศน.

รูปภาพ
ถึงชาว กศน. ทุกท่าน ผมได้แก้ไขตราสัญลัษณ์ กศน. ตามที่ปรากฎบนเว็บ กศน. แล้ว โดยผมแก้ให้เป็นตราของ กศน.อำเภอ (จริงๆ แล้ว คนที่นี่เขาฝากให้ทำ) เพื่อความสะดวกของทุกท่านผมได้วางแฟ้มต้นฉบับ psd ทีี่ถูกบีบให้เป็น zip อีกที (ดาวน์โหลดที่นี่ 1 MB )

สำหรับการปรับความโค้งของข้อความ มีให้ปรับสองที่นะครับ
1. ขณะพิมพ์ข้อความ ให้้คลิ๊กปุ่ม Warp Text แล้วเลื่อนไปปรับความโค้งโดยคลิ๊กตัวเลื่อนในแถบ Bend , Horizontal Distortion , Vertical Distortion


2. คลิ๊กเลือก Layar ตัวหนังสือ แล้วใช้เมนู Edit > Free Transform


เพิ่มเติม
- สำหรับท่านที่ใช้ Photoshop CS อ่านคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่นี่ครับ

กระต่ายสาธารณ์ และกระด่ายแสนหก

รูปภาพ
หนังสือสำคัญเล่มหนึ่งในบ้านผมคือ ตำราพรหมชาติ ฉบับเดิมที่เห็นตั้งแต่จำความได้นั้น ตอนนี้ขาดและเปื่อยไปหมดแล้ว กระทั่งเมื่อ 3-4 ปีก่อนแม่ได้ซื้อเล่มใหม่จากพ่อค้าที่เดินขาย

เนื้อหาประกอบด้วยตำราเสี่ยงทายโบราณหลายๆ ตำรามารวมเข้าด้วยกัน โดยความคิดริเริ่มจากนายสม และนางทัศนีย์ ธรรมภักดี เจ้าของสำนักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี จากคำนำพบว่าตำรานี้มีสองเล่มคือฉบับหลวงและฉบับราษฎร์ การพิมพ์ครั้งแรกคงจะอยู่ในประมาณ ปี พ.ศ.2500 กว่าๆ ฉบับราษฎร์ที่ผมมีอยู่นั้น พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2521 ผู้พิมพ์กลายเป็น ลูก ส.ธรรมภักดี ไปแล้ว

แม่ผมชื่นชอบตำรานี้เหลือเกินฤกษ์สำหรับเริ่มกิจการงานทั้งหลายในบ้านดูเหมือนจะอิงตามเล่มนี้ สำหรับเองผมนั้นไม่ได้เชื่ออะไรนัก นานๆ ก็ลองอ่านดูทีเพราะชอบสำนวนของคำทำนาย เขียนได้เพลินดีบางทีก็มีสัมผัส รูปประกอบก็สวยงามน่าดู


มาดูคำนายของผมดีกว่า "คนเกิดปีเถาะ เดือน 8 เดือน 9 เดือน 10 ตกกระต่ายแสนหก ธาตุไม้แก่น ทำราชการจะมีตำแหน่งสูง มีชื่อเสียง ทำเรือกสวนไร่นา ค้าขาย ได้แต่พอกิน ภายหน้าจะดี" ชอบอ่านบทนี้ตั้งแต่เด็กเพราะมีรูปประกอบด้วย แต่ทีไรก็ติดใจทุกครั้งในวลี "ภายหน้าจะดี&q…

การเล่นแฟ้ม .swf ด้วยโปรแกรม Flash Movie Player​

รูปภาพ
เนื้อหาคอร์สแวร์ในเว็บไซต์แห่งนี้ บางส่วนมีการเผยแพร่ในรูปแบบแฟ้ม .swf เพื่อให้ผู้ชมที่ไม่สะดวกในการชมแบบออนไลน์สามารถดาวน์โหลดไปไว้ศึกษาได้ ผมขอจึงแนะนำโปรแกรม Flash Movie Player สำหรับเล่นแฟ้มแฟลช .swf​ ซึ่งมีวิธีใช้งานดังต่อไปนี้

การติดตั้ง
เครื่องที่ใช้งานโปรแกรม Flash Movie Player นั้นต้องได้รับการติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player มาก่อน ซึ่งสังเกตได้โดยหากเครื่องท่านสามารถเล่นแฟ้มแฟลชที่อยู่ในเว็บไซต์ทัวไปได้ แสดงว่าเครื่องของท่านได้รับการติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากไม่มีก็ดาวน์โหลดไปติดตั้งได้

สำหรับการติดตั้งโปรแกรมนั้น Flash Movie Player ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งจากเว็บไซต์ (หรือโหลดจากบล็อก) แล้วติดตั้งโดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่ตัวติดตั้งเช่นเดียวกับโปรแกรมทั่วไป

การใช้งาน
1. เีรียกโปรแกรมขึ้นมา แล้วไปที่เมนู File > Open


2.ในหน้าต่าง Open ให้เบราส์เลือกแฟ้ม .swf ที่ต้องการแล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Open


3. โปรแกรมจะเริ่มเล่นแฟ้ม .swf โดยท่านสามารถควบคุมการเล่นผ่านปุ่มควบคุมการเล่นด้านล่าง

C003 การใช้งานโปรแกรม Movie Maker 5.1

รูปภาพ
(ตัวอย่างงานที่สร้างโดยโปรแกรม Movie Maker และอัพโหลดขึ้นไว้บน Youtube)

ที่มา
โปรแกรม Movie Maker เป็นโปรแกรมตัดต่อเบื้องต้นที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฎิบัติการ Windows XP มีลักษณะเด่นคือใช้งานง่าย สามารถใช้ตัดต่อวิดิโอที่ถ่ายโดยกล้องดิจิตอลและงานนำเสนอแบบง่ายๆ ได้ ขอให้ทุกท่านสนุกกับการใช้งานโปรแกรม Movie Maker หาีกมีปัญหาข้อขัดข้องประการใด ท่านสามารถโพสท์คำถามได้ที่ "กล่องสนทนา"

บทเรียน
บทที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Movie Maker
บทที่ 2 ส่วนประกอบหลัก
บทที่ 3 วิธีใช้งานเบื้องต้น ,การใส่รูปภาพ
บทที่ 4 การใส่เสียงและทรานสิชัน
บทที่ 5 การใส่เอฟเฟกต์และไตเติล
บทที่ 6 การแปลงเป็นแฟ้มสำหรับการเผยแพร่

การดาวน์โหลดสื่อ
หากไม่สะดวกในการชมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต หรือต้องการชมแบบคมชัด ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดิโอเพื่อชมบนเครื่องได้ตามลิงก์นี้ครับ

การใช้งานโปรแกรม Ccleaner (ccleaner.com)

คำบรรยายนี้ผมนำมาจาก การอบรมเชิงปฎิบัติการการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ของ สพท.สร.1 วันที่ 6-7 กันยายน 2551 ณ ห้องกันเกรา สพท.สร.1 บรรยายโดย อ.สุรชัย กิ่งก้านจันทร์ จาก รร.สิรินธร วิทยากรหลักของการอบรม

อาจารย์สุรชัย ได้บรรยายประกอบสไลด์ก่อนการฝึกปฎิบัติจริง ผมจึงนำไสลด์ดังกล่าวมาผสมกับเสียงที่บันทึกโดยเครื่องบันทึกเสียง ICD-P620 ในโปรแกรม Camtasia Studio ก่อนจะส่งออกมาเป็นแฟ้มแฟลช นามสกุล .swf ซึ่งการชมแฟ้มประเภทนี้ต้องรอนานหน่อย เพราะต้องรอโหลดแฟ้มทั้งหมดให้เสร็จก่อน ต่างจากแฟ้ม .flv ที่สามารถทยอยเล่นได้

ตอนที่ 1/2

(ดาวน์โหลดแฟ้มได้ที่นี่ ขนาด 3.0 MB)

ตอนที่ 2/2

(ดาวน์โหลดแฟ้มได้ที่นี่ ขนาด 3.0 MB)

ส่วนพาวเวอร์พอยท์ที่นำเสนอ ดาวน์โหลดได้ที่นี่


การบันทึกครั้งอาจจะไม่สมบูรณ์นัก แต่ก็เป็นความพยามที่จะนำเนื้อในการอบรมสัมนามาถ่ายถอดให้ท่านฟังให้มากที่สุด งานต่อๆไปจะพยามให้ดีกว่านี้ครับ

สพท.สร.1 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

รูปภาพ
วันที่ 6-7 ก.ย. 51 ทาง สพท.สร.1 จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การดูแลระบบคอมพิวเตอร์" ให้ก้บเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพื้นที่ฯ จำนวน 15 ท่าน วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ต้องการให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เนื้อการอบรมสองวันมีดังนี้

1. การสแกนดิสก์และการดีแฟรก
2. การทำความสะอาดเครื่องโดยใช้โปรแกรม Ccleaner
3. การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Antivir และ Avg
4. การใช้งานโปรแกรม Deep Freeze
5. การสาธิตการติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows XP
6. การสำรองข้อมูลและเรียกกลับด้วยโปรแกรม Norton Ghost
7. การกำหนดผู้ใช้และการปลดรหัสผ่านของระบบปฎิบัติการ Windows XP
8. สาธิตการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2003
9. การกู้ข้อมูลทีั่ถูกลบ
10. การแต่งภาพเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

สำหรับบรรยากาศการอบรมก็แสนจะเป็นกันเอง ดูได้จากวิดิโอข้างล่างนี้

(ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ขนาด 3.0 MB)

ข้อคิดที่ได้
1. ผมได้รู้จักโปรแกรม Ccleaner ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มากเลย การอบรมคราวที่แล้วก็มีการพูดอย ู่แต่ผมมัวไปทำอย่างอื่นเลยไม่ได้ฟัง
2. ปกติการอบรมคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป วิทยากรมักจะพาผู้ร่วมอบรมฝึกป…

ปัญหาการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Hp Deskjet 3920 ถามหาแฟ้ม unires.dll พร้อมวิธีล้างหัวพิมพ์แบบง่ายๆ

รูปภาพ
จาก blog4
ในบรรดาเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจตทั้งหมด เครื่องที่ติดตั้งยุ่งยากที่สุดคือ HP เพราะออกแบบให้พยาม Detect ทุกอย่าง ในขั้นตอนติดตั้ง เมื่อทำตามแล้วก็ไม่ได้ผล โดยเฉพาะการหาพอร์ต USB ถ้าขณะนั้นต่อเนตอยู่ก็พยามไปอับเดตอะไรสักอย่าง การติดตั้งแต่ละครั้งเสียเวลาร่วมครึ่ง ชม.ได้ ขณะที่ยี่ห้ออื่นน่าจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที

วันนี้ (5 ก.ย. 51 ) ก็มาเจอปัญหากับ เครื่องพิมพ์ Hp Deskjet 3920 ทั้งๆ ที่ติดตั้งไดรเวอร์จากแผ่นไดรเวอร์ ก็ยังถามหาแฟ้มชื่อ unires.dll อีก

แฟ้ม unires.dll นี้ถูก zip อยู่ในแฟ้ม p3i2enww.zip อีกที ให้ท่านขยายออกมาไว้ในโฟลเดอร์ชั่วคราวใดๆ ก็ได้ พร้อมกับแฟ้มอื่นๆ อีก 3 แฟ้ม เมื่อมีการถามหาแฟ้มนี้ระหว่างขั้นตอนการติดตั้งจึงค่อย Browse ไปที่แฟ้มที่ขยายไว้ แปลกใจที่ยี่ห้อดังระดับนี้ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ ?

ส่วนเรื่องการล้างหัวพิมพ์แบบง่ายๆ นั้น ทำได้โดยการถอดหัวพิมพ์มาจุ่มน้ำอุ่น ในภาพนั้นผมรองน้ำอุ่นใส่ที่รองแก้วมาแล้วก็จุ่มหัวพิมพ์ไปสักแป๊ปหนึ่ง
จาก blog4

วิธีการนี้ช่วยยืดอายุการใช้งานตลับหมึกที่ใช้วิธีการเติมได้ในครั้งสองครั้งแรก แต่พอนานๆ ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้ว…

เครื่องบันทึกเสียง Sony ICD-P620

รูปภาพ
จาก blog4
สิ่งที่ผมอยากให้มีในบล็อกนี้คือ เสียงบันทึกจากกิจกรรมต่างๆ และวิดิโอที่มีการสัมภาษณ์ เมื่อวานนี้จึงตัดสินใจซื้อเครื่องบันทึกเสียง Sony ICD-P620 ในราคา 2,990 บาทมาใช้

เดิมนั้นผมได้จองอีกรุ่นไว้เกือบเดือนแล้วของก็ไม่มาซะที ระหว่างที่ขอเงินมัดจำคืนทางพนักงานขายแนะนำรุ่นนี้แทน เลยตัดสินใจซื้อเดี๋ยวนั้น (ภายหลังถึงรู้ว่ารุ่นที่สั่งมันต่อกับเครื่องคอมพ์ไม่ได้ ใชเพื่อบันทึกและเปิดฟังเพื่อการถอดเทปอย่างเดียว นับว่าโชคดีไม่ซื้อผิดรุ่น)

เหตุที่ตัดสินใจไม่ยากนักเพราะได้ประสบการณ์จากกล้อง Cannon A550 กล้องรุ่นนี้นอกจากทำหน้าที่่ถ่ายรูปและวิดิโอสวยๆ มาลงบล็อกแล้ว ยังมีส่วนกระตุ้นทำให้เราขยันเขียนบล็อกมากขึ้น เวลาที่เบื่อๆ พอมองเห็นกล้องแล้วก็มักจะบอกกับตัวเองว่า "กล้องดีๆ ก็ซื้อมาแล้ว รูปสวยๆ ก็ถ่ายมาแล้ว เหลือแต่ออกแรงเขียนอีกนิดเดียว เอ้ารีบไปเีขียนเถอะ" จนกลายเ็ป็นเนื้อหาที่ท่านได้อ่านกัน

ตอนนี้เครื่องมือที่อยากได้ก็มีครบแล้ว ต่อไปจะพยามเพิ่มเนื้อหาให้น่าสนใจมากขึ้น ในอนาคตอันใกล้นี้ผมอยากจะเชิญผู้อ่านบล็อกมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์กัน ส่วนวัน เวลา เ…

ซอพท์แวร์ทดแทน

Copyrighted Software And A Life Of Freelancer Thai
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: barcampbangkok2)

ผมเคยเขียนเรื่อง "ซอพท์แวร์เุถื่อน ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด" ไปแล้ว บังเอิญไปเห็นไสลด์ที่นำเสนอโดย นายอั้ม จาก Scriptdd ที่ใช้บรรยายในงาน Bankok Bar Camp ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "Software ลิขสิทธิ์ กับชีวิต Freelance " กล่าวถึงแนวทางการหาซอพท์แวร์มาทดแทนซอพท์แวร์เชิงพาณิชย์เหล่านั้น เลยนำมาฝาก

คุณอั้มพูดแหล่งของฟรีซอพท์แวร์ที่ผมมองข้ามไปคือซอพท์แวร์ที่แถมมาพร้อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ฺBundle Software) ดูก็น่าสนใจเหมือนกัน วันหลังซื้ออุปกรณ์อะไรมาต้องพยามเปิดแผ่นซีดีดูบ้าง

วิดิโอการจับผ้า

รูปภาพ
พรุ่งนี้ (2 ก.ย. 51 ) บุคลากรส่วนหนึงของ กศน.สุรินทร์ จะเข้ารับการประเมินวิทยาฐานะ จึงมีการจัดสถานเตรียมไว้ ผมเห็นพี่ๆ เขาจับผ้าอยู่ เลยถ่ายวิดิโอมาให้ชมกัน

(ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ขนาด 8.20 MB)