การใช้งานโปรแกรม DeepFreeze


เดิมผมเขียนบทความเรื่อง โปรแกรม Deep Freeze 6.0 ไว้แล้ว แต่อยากจะทำให้เรียนกันได้ง่ายขึ้น เลยได้จัดทำบทเรียน E-learning เรื่อง การใ้ช้งานโปรแกรม DeepFreeze เสริมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่อหาประกอบด้วย 4 บท ได้แก่

1. แนะนำโปรแกรม DeepFreeze และการติดตั้ง
2. สาธิตการทำงานของโปรแกรม DeepFreeze
3. การเปลี่ยนสถานะของโปรแกรม DeepFreeze
4. การยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม DeepFreeze

เชิญเข้าชมได้ตามลิงก์นี้ ที่วิชา "การใช้งานโปรแกรม DeepFreeze 6" ให้คลิ๊กที่ ลิงก์ "เข้าสู่บทเรียน" เข้าสู่บทเรียนได้เลยครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull