ฝึกปฎิบัติชุดวิชา 96401 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ วันที่ 1/3

ผมได้เข้าร่วมการฝึกปฎิบัติชุดวิชา 96401 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ของ มสธ. ระหว่างวันที่ 22-24 ส.ค. 51 ณ มสธ. อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ขอสรุปเนื้อหาการฝึกปฎิบัติให้ฟังดังนี้

ช่วงเช้า : ฟังการบรรยายเรื่องสำนักงานอัติโนมัติ
หลังจากลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแล้ว อ.ประทีป จาก บริษํท Informa มาบรรยายให้ฟังในหัวข้อ "ระบบสำนักงานอัติโมม้ติ"สรุปตามความเข้าใจของผมดังนี้

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ - คือสำนักงานที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หลายหน่วยงานในบ้านเราก็เริ่มเป็นแบบนี้แล้ว เช่น ที่ว่าการอำเภอ จะไปติดต่ออะไร เคาะคีย์บอร์ดไม่กี่แป็ก งานก็เสร็จเรียบร้อย

กระแสงาน (Work Flow) - คือ กระบวนการขั้นตอนในการปฎิบัติงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร สามารถแสดงให้เห็นโดยการเขียนบรรยายหรือแสดงแผนภูมิกระแสงาน (Work Flow Diagram) ก็ได้

ระบบจัดการกระแสงาน (Work Flow Managerment System) - คือ ซอพท์แวร์ที่ใช้จัดการกระแสงาน ระบบกระแสนี้งานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของระบบสำนักงานอัติโนมัติ


จบการบรรยายก็พอทราบว่าเนื้อการในการอบรมครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์และสร้างแผนภูมิประแสงานนั่นเอง

ช่วงบ่าย : แบ่งกลุ่มจัดตั้งบริษัทสมมติ
มีการแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มนะ 18 คน ผมได้อยู่กลุ่มที่สอง อาจารย์ประจำกลุ่มคือ รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศได้เข้าบรรยายเพิ่มเติมพร้อมทังให้ส่งการบ้าน ซึ่งผมก็ไม่ได้ทำมา (ตามเคย)

จากนั้นให้พวกเราลองตั้งบริษัทสมมติ กลุ่มเราตั้งบริษัทผลิตรถยนต์ ผมได้อยู่ในแผนกการเงินและบัญชี ร่วมกับเพื่อนอีกสองคน รับผิดชอบเรื่องงานจัดซื้อ


ผมไม่เคยสนใจจะเรียนรู้เรื่องการจัดซื้อมาก่อน ทั้งๆ ที่เราเองก็เกี่ยวข้องในระบวนการนี้มากตลอด เช่น ถือใบสั่งของไปที่ร้านคอมพิวเตอร์ เมื่อเขาให้ของมาเราก็ลงชื่อในใบส่งของ แล้วไม่เคยสนใจอะไรต่อ หรือแม้กระทั่งการเบิกเงินเดือนของผม มีใบแจ้งหนี้ ใบตรวจรับงาน รายงานแสดงปริมาณงานที่ทำในแต่ละเดือน ซึ่งแบบฟอร์มนั้นพี่ๆ พัสดุเตรียมมาให้ ผมแค่เดินไปเสนอเซ็น ฯลฯ

แต่เพื่อนๆ ในกลุ่มก็ช่วยอธิบายให้ฟัง พวกเขามาจากภาคเอกชน แต่ดูๆ ไประบบราชการเราก็ไม่ต่างกันมาก ได้ฟังถึงร้องอ๋อ ว่าอะไรคือการวางบิล เห็นแต่ร้านค้าเข้ามาที่ห้องการเงินเขียนใบเสร็จให้แล้วรับเช็คไป การเงินกับบัญชีทำหน้าที่ต่างกันอย่างไร พัสดุเกี่ยวกับการเงินและบัญชีอย่างไร ฯลฯ

จากนั้นก็เขียนบรรยาย Work Flow และร่าง Work Flow Diagram ไว้ เพื่อจะได้ใช้โปรแกรม Visio เขียนในวันถัดไป ทุกคนเมื่อเขียนเสร็จแล้วส่งให้อาจารย์ตรวจแก้เดี๋ยวนั้นเลยฝึกปฎิบัติวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลา 22.00 น

ความคิดเห็น

Narin กล่าวว่า
ขอบคุณครับ ผมต้องเข้าอบรมพรุ่งนี้เหมือนกัน

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull