เวทีเรียนรู้ อบต.กันตวจระมวล ครั้งที่ 6


เวทีเรียนรู้ อบต.กันตวจระมวล ครั้งที่ 6 จัดขึ้นในช่วงวันที่ 4-6 สิงหาคม 51 ณ โรงแรมเกษมการ์เดน ถนนสายเลี่ยงเมืองสุรินทร์ เนื้อหาที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

1. การนำเสนอผลงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

จากเวทีครั้งที่แล้ว อาจารย์ทรงพล ได้มอบหมายให้แกนนำชาวบ้านเริ่มทำโครงการพัฒนาตนและชุมชนตามหัวข้อที่ตนเองได้เสนอไว้ โดยเริ่มจากงานเล็กๆ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว และเก็บข้อมูลและถ่ายภาพมานำเสนอในเวทีนี้ กลุ่มที่ผมคิดว่าคืบหน้าที่สุดคือ กลุ่มเด็กและเยาวชน ที่สมาชิกในกลุ่มซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก ได้ทำกิจกรรมออกไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนทั้งหมด

2. การถอดบทเรียนจากการลงมือปฎิบัติ
เมื่อทุกกลุ่มมานำเสนอแล้ว เราก็จะมาสรุปว่าได้ความรู้ใหม่ๆ อะไรจากการลงมือปฎิบัติมาแล้วบ้าง (เขาเรียกว่า ทำแล้วถอด" ) อาจารย์ทรงพล ได้ให้ชุดคำถามไว้สองชุด ให้ลองเลือกนำมาถามตนเองหลังจากการทำงานเสร็จแล้ว
ชุดแรกมี 4 ข้อ คือ ความรู้สึกหลังจากลงมือทำแล้ว ใจฟูหรือใจฟุบ ? , ได้ข้อคิดใหม่อะไรบ้าง ? , ได้ความรู้ใหม่อะไรบ้าง ? , ได้ทักษะอะไรเพิ่มเข้ามาบ้าง ?
ชุดสอง มี 3 ข้อคือ ก่อนทำคาดหวังว่าจะได้อะไร ? , ทำแล้วได้ผลตามที่หวังหรือไม่ ? , เพราะเหตุใดถึงได้หรือไม่ได้ผลอย่างที่หวัง ?

3. เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่มีแต่การเกษตรเหมือนที่เห็นๆ กันแต่เป็นแนวคิดใช้ในการปฎิบัติงาน อาจารย์ทรงพลได้อธิบายให้เห็นพร้อมให้อภิปรายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาประยุกต์เข้ากับโครงการพัฒนาชุมชนของแกนนำเหล่านั้น ได้แก่
- เรื่องภูมิคุ้มกัน โดยอภิปรายหัวข้อต่อไปนี้ ได้แก่ ให้ระบุปัญหาที่คิดว่าจะพบมา 3 ข้อ , เรียงลำดับความตามความรุนแรงของปัญหา, วิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้น


- เรื่องคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวเรา ให้ระบุออกมาว่า เรามีคุณธรรมข้อใดมากที่สุด และข้อใดน้อยที่สุด และอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้


4. อื่นๆ
- วิดิโอสรุป ความยาวประมาณ 1 ชม. มีสาระหลักที่กล่าวถึงไว้ตอนต้นครบหมด แนะนำให้ดาวน์โหลดไปเปิดไว้เวลาทำงาน ไว้ฟังเพลินๆ นะครับ ส่วนไหนที่สนใจค่อยมาฟังแบบเน้นอีกที

(ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ขนาด 13 MB)
- เวทีนี้ คณะครู กศน.ปราสาท กลับมาช่วยเป็นคุณอำนวยหล้ังจากติดภาระเรื่องการประเมินภายนอก ทำให้ต้องหายไปถึงสองเวทีเรียกความคึกคัึกกลับมาได้เยอะ
- ชมรูปภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull