รวมบทเรียน "เรียนเล่นๆ ก็เป็นได้"

รวมเนื้อหาวิชา
1. การใช้งานโปรแกรม DeepFreeze
2. การใช้งานโปรแกร Ccleaner
3. วิชา 015MovieMaker การใช้งานโปรแกรม Movie Maker 5.1
4. วิชา 018GoogleSearch การใช้งาน Google Search
5. วิชา 019DownloadVideo การดาวน์โหลดวิดิโอจากอินเทอร์เนต
6. วิชา 020ConvertVideo การแปลงแฟ้มวิดิโอจาก FLV เป็น AVI
7. วิชา 021Gmail การใช้งาน Gmail
8. วิชา 022VideoPresentation การสร้างแฟ้มนำเสนออย่างง่าย

เครื่องมือใช้งาน
1. การเล่นแฟ้ม .swf ด้วยโปรแกรม Flash Movie Player

หนังสือ/คู่่มือ
1. การใช้ Google เพื่อการติดต่อสื่อสาร
2. การพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษาด้วย Joomla 1.1.x

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull