เยี่ยมเยียนผู้ร่วมเวทีเรียนรู้ อบต.กันตวจระมวล

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 51 ได้ติดตาม อ.อ็อด ไปเยี่ยมเยียน ผู้ร่วมเวทีเรียนรู้ อบต.กันตวจระมวล สืบเนื่องจากเวทีเรียนรู้ครั้งที่ 5 วิทยากรได้ให้ผู้ร่วมเวทีได้แบ่งเป็นกลุ่มและนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนแบบง่ายๆ ทำได้จริงก่อน และให้นำเสนอผลในเวทีครั้งที่ 6 ต่อไป


พวกเราเดินทางถึง ที่ทำการ อบต. ประมาณบ่ายสองโมงกว่า ท่านประธานสภาในฐานะรัฐมนตรีเกษตรกำลังประชุมหารือกับชาวบ้านทีสนใจเพื่อร่วมกันทำโครงการหนึ่งไร่แก้จน โครงการนี้จะเป็นการร่วมกลุ่มเพื่อทำเกษตรผสมสาน ปลูกพืชเพื่อการบริโภค ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จะมีการพบปะ ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม และ ทาง อบต.อาจจะสนับสนุนงบประมาณในสิ่งที่ยังขาดแคลน แต่ก็ขอให้ชาวบ้านพยามพึ่งตนเองให้มากที่สุดก่อน ซึ่งนายก อบต. ก็มาร่วมประชุมด้วย

วันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน ประธานชี้แจงเงื่อนไขการเข้าร่วม เช่น มีที่ดินประมาณ 1 ไร่ , มีแหล่งน้ำ , ไม่ดื่มสุราช่วงเข้าพรรษา(บอกว่านี่เป็นโครงการแก้จน) ฯ จากนั้น ให้สมาชิกแสดงความเห็นว่า จะช่วยกันได้อย่างไร? มีอะไรให้ช่วยบ้าง? ตอนนี้ใครได้ปลูกอะไรไปแล้วบ้าง? แล้วให้ส่งผังของพื้นที่ 1 ไร่ ที่วางแผนไว้


จากนั้นก็ช่วยกันไปดูพื้นที่ของเกษตรกรที่ทำอะไรไปแล้วบ้าง สามราย ดังต่อไปนี้
1. สวนป้าตรั๊ว บ้านโสน ม.1


2. สวนตุณลุง บ้านถนนชัย ม.8 (ขออภัย จำชื่อไม่ได้ )


3. กลุ่มเลี้ยงไก่บ้าน ของ ผช.ประชา บ้านถนนชัย ม.8
รายสุดท้ายที่ประทับใจ เพราะเห็นเยาวชนรวมกันเลี้ยงไก่ ปกติจะเห็นรวมกันในเรื่องกีฬาเท่านั้น เมื่อเรามาถึงก็กำลังช่วยกันทำเล้าไก่อยู่ พวกเราได้สอบถามรายละเอียดหลายๆ อย่าง ซึงเขาก็เล่าให้ฟังอย่างภูมิใจ
พวกเราเดินทางกลับเมื่อเวลาประมาณห้าโมงเย็น เขาแนะนำให้เราออกไปทางบ้านหินโคน อ.กาบเชิง ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนั่นเอง
ส่วนรูปทั้งหมดก็ชมได้ที่นี่ครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull