การปรับแต่งเคริื่องพิมพ์เลเซอร์สำหรับการพิมพ์แฟ้มขนาดใหญ่

งานการเงินได้ผมมาฝากพิมพ์เอกสารเวิร์ดฉบับหนึ่งชื่อว่า "ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ" เอกสารทุกหน้าเป็นรูปที่ได้จากการแสกนเอกสารเดิมมา ทำให้เอกสารจำนวน 90 หน้า มีขนาดแฟ้ม 171 MB

ผมพิมพ์เอกสารฉบับนี้โดยใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Fuji Xerox รุ่น Docuprint 240A ครั้งแรกสั่งรวดเดียว 50 หน้า ปรากฎว่าเงียบไป เลยหันมาครั้งละ 10 หน้า ใช้เวลาครั้งครึ่งชั่วโมง สาเหตุเกิดจากการใช้พื้นที่ Spool มาก เพื่อให้พิมพ์ได้เร็วขึ่้นต้องลดพื้นที่ดังกล่าวให้มากที่สุด

ผมจึงทำการทดลองปรับเครื่องในส่วน Printing Preference แท็บ Detailed Setting


แล้วลองพิมพ์กับแฟ้มตัวอย่างเพื่อนำผลมารายการให้ท่านทราบ
1. สร้างแฟ้มตัวอย่าง โดยคัดลอกจากเอกสารข้างต้นมาแค่ 5 หน้า ขนาด 7.61 MB
2. ครั้งแรก ความละเอียด 600 dpi ใช้พื้นที่การ Spool จำนวน 3.04 MB

3. ครั้งที่สอง ความละเอียด 300 dpi ใช้พื้นที่การ Spool จำนวน 3.03 MB

4. ครั้งที่สาม ความละเอียด 200 dpi ใช้พื้นที่การ Spool จำนวน 1.60 MB


สรุป
ความละเอียดของเครื่องพิมพ์มีผลต่อขนาดพื้นที่การ Spool อันมีความสัมพันธ์กับความเร็วของการพิมพ์เอกสาร จึงมีจำเป็นต้องปรับแต่งความละเอียดให้เหมาะสมกับงานพิมพ์ สำหรับการพิมพ์เอกสารฉบับที่กล่าวถึงนี้ผมได้ตั้งเครื่องพิมพ์ตามแบบที่สามทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นมาก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull