เวทีเรียนรู้กันตวจระมวล ครั้งที่ 5


เวทีเรียนรู้ อบต.กันตวจระมวล ครั้งที่ 5 จัดขึ้นในช่วงวันที่ 7-9 กรกฎาคม 51 ณ มูลนิธิพัฒนาอิสาน กม.14 ถนนสายสุรินทร์ - สังขะ ขอสรุปเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

กิจกรรม
- วันแรก
พิธีเปิดและการเล่าถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ทำมา โดยพี่ปรีชา จนท.วิเคราะห์จาก อบต.กันตรวจระมวล มาเล่าเรื่องการไปดูงานเรื่องบ่อก๊าซชีวภาพให้ฟัง จากนั้นผู้เข้าร่วมเวทีร่วมชมภาพยนต์ Patch Adadms แล้วอภิปราย

- วันที่สอง
ช่วงเช้าเป็นมอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงลองวางแผนงานทั้งปี ซึ่งจะได้นำไปทำเป็นส่วนหนึ่งของข้อบัญญัติ อบต.
ซึ่งทั้งนายกฯ และ สมาชิกสภา อบต. ก็สามารถซักถามเพิ่มเติมได้

สำหรับช่วงบ่าย อาจารย์ทรงพล ได้ขอให้ลองเสนอแผนที่จะทำ ในช่วง 1 เดือนถัดไป แม้ว่าจะโครงการจะยังไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน แต่ก็มีอีกหลายอย่างที่สามารถเริ่มทำก่อนได้ ให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ไปก่อน แล้วถ่ายรูปมานำเสนอในเวทีครั้งถัดไป

- วันที่สาม
ช่วงเช้าได้มอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สะท้อนความรู้สึกในการเข้าร่วมเวที ตั้งแต่ต้นจนถึงครั้งที่ 5
ทาง กศน.สุรินทร์ อบต.กันตวจระมวล และ สรส. ร่วมกันประชาหารือเพื่อประเมินผลความคืบหน้า


เนื้อหา
เวทีครั้งนี้เริ่มเห็นความคิดที่เป็นรูปธรรมกว่าครั้งก่อนๆ มาก ผมจะไม่เขียนบรรยายมากแต่จะให้วิดิโอเล่าให้ฟังแทน
ขอให้สังเกตจากการนำเสนอช่วงบ่ายวันที่สองว่าเปลี่ยนไปเยอะ จากครั้งแรกๆ ที่ไม่กล้าจับไมค์ มาเป็นนำเสนอโครงการที่มาจากความคิดของตนเองแบบง่ายๆ


ความคาดหวังในเวทีหน้า
ในเวทีครั้งต่อไปเราก็จะเห็นผู้นำชุมชนเหล่านี้นำผลงานที่ได้ทำมารายงาน เรื่องนี้จะเป็นตัววัดที่สำคัญว่าโครงการที่เราทุ่มเทกันไปนี้มันได้ผลมากน้อยเพียงใด

ความคิดเห็น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า
ขอให้ทุกท่านดำเนินกิจกรรม เพื่อประโยชน์ขอประชาชนจริงๆ ปัญหาหลักของการบริหารในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน คือเห็นแก่ประโยชน์ของตนและพวกพ้อง ถ้าคุณสามารถแก้ปัญหาระดับรากหญ้าได้ อคตจะเป็นสิ่งที่สวยงาม
เยาว์ชนผู้ไร้เดียงสา

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull