จำลองเว็บเซอร์เวอร์ด้วย Server2go

ผู้พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ PHP และ MYSQL หลายๆ ท่าน คงมีประสบการณ์ใช้โปรแกรมจำลองเซอร์เวอร์ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม โดยตัวที่นิยมกันมากคือ Appserve แต่ข้อด้อยของ Appserve คือต้องติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน หากต้องย้ายเครื่องหรือไปใช้เครื่องผู้อื่นแล้วต้องติดตั้งซอพท์แวร์ลงไปคงไม่สะดวกนัก อีกประการหนึ่ง Appserve จะสตาร์ทเซอร์วิสของ Apache และ Mysql ทุกครั้ง (ถ้าไม่ได้ปรับแต่งเพิ่ิม) ทำให้กินทรัพยากรของเครื่องไปส่วนหนึ่งด้วย แม้ว่าขณะนั้นไม่ต้องการจำลองเว็บเซอเวอร์ก็ตาม

วันนี้จะขอแนะนำโปรแกรมจำลองเว็บเซอร์เวอร์ที่ชื่อ Server2go ที่ออกแบบมาสำหรับทำงานโดยไม่ต้องติดตั้งในเครื่อง สามารถรันจากฮาร์ดดิสก์ แฟลชไดรว์ หรือ CD-rom เวอร์ชันปัจจุบันคือ 1.5.0 จะรันเซอร์วิสของ APHAHE?+ PHP และ MYSQL โดยสามารถเลือกเวอร์ชัน ของ APACHE และดาวน์เกรดของ PHP และ MYSQL ได้

วิธีการใช้งานเบื้องต้น มีดังต่อไปนี้
1. ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บ www.server2go-web.de

2. ขยายแฟ้มที่ดาวน์โหลดออกมา จะได้โฟลเดอร์ server2go ย้ายโฟลเดอร์ดังกล่าวไปเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ หรือแฟลชไดรว์ก็ได้


3. รันแฟ้ม server2go.exe โปรแกรมนี้จะรันเซอร์วิสต่างๆ พร้อมกับเปิดเบราเซอร์แสดงสถานะของเซอร์เวอร์ โดยเว็บเซอร์เวอรท์ที่จำลองขึ้นมี URL เป็น http://127.0.0.1:4001/

เบราเซอร์นี้ต้องเปิดไว้ตลอดเวลาจำลองเว็บเซอร์เวอร์ เมื่อเบราเซอร์ปิด การจำลองเว็บเซอร์เวอร์จะสิ้นสุดตามไปด้วย หน้าต่างนี้จะบอกรายละเอียดต่างๆ ของเว็บเซอร์เวอร์ และลิงก์ไป phpMyAdmin ได้ด้วย จึงขอแนะนำให้เปิดหน้าต่างอื่น เมื่อพัฒนา Web Application

4. Documentroot ของเซอร์เวอร์จำลองจะอยู่ที่ server2go\htdocs\

5. ผมไม่ได้กำหนดค่าใดเป็นพิเศษนอกจากไปแก้แฟ้ม php.ini ซื่งอยู่ใด server2go\server\config_tpl โดยกำหนด
max_execution_time = 300 เนื่องจากการอ่านเขียนแฟลชไดรว์จะช้ากว่าฮาร์ดดิสก์

6. เมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้วก็จบการจำลองเซอร์เวอร์โดยปิดเบราเซอร์ที่แสดงสถานะ ในข้อ 2

ส่งท้าย
ผมใช้โปรแกรม Server2go มาพักใหญ่ๆ โดยติดตั้งไว้ในแฟลชไดรว์ รู้สึกว่าสามารถทำงานได้สะดวกกว่าเมื่อก่อนมาก นอกจากโปรแกรม Server2go แล้ว ยังมีโปรแกรมจำลองเว็บเซอร์เวอร์อีกหลายตัวที่มีความสามารถคล้ายคลึงกัน ท่านสามารถทดลองและเลือกใช้ตัวที่ถูกใจ โดยค้นหาจาก Google โดยใช้คำค้นว่า ""web server in usb""

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull