ความแตกต่างระหว่าง Quick Format และ Normal Format

ในการติดตั้งระบบปฎิบัติการวินโดว์ XP จะมีขั้นตอนหนึ่งให้ฟอร์แมตไดรว์ c: ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะฟอร์แมตให้เป็นแบบ FAT32 หรือ NTFS ในแต่ละแบบยังเลือกได้ด้วยว่าจะแฟ้มจะฟอร์แมตแบบปกติ(Normal Format) หรือแบบด่วน(Quick Format)


ตัวผมเองเลือกแบบด่วนเสมอเพราะเร็วกว่ามาก แต่ก็ไม่ค่อยสนใจว่าความแตกต่างของทั้งสองแบบคืออะไร จนกระทั่งเมื่อวานมีน้องพูดว่้ามีผลทำให้มีพื้นที่ฮาร์ดดิสก์เหลือไม่เท่ากัน จึงค้นใน Google พบว่ามีเอกสารของไมโครซอพท์อธิบายเรื่องนี้โดยตรง

เนื้อหาสรุปว่า การฟอร์แมตแบบปกติจะมีการลบแฟ้มข้อมูลพร้อมๆ กับการแสกนฮาร์ดิสก์เพื่อหา Bad Sector ​ส่วนการฟอร์แมตแบบด่วนนั้น จะมีการลบแฟ้มข้อมูลเฉยๆ

การฟอร์แมตแบบด่วนนั้นจะใช้เมื่อฮาร์ดดิสก์นั้นเคยผ่านการฟอร์แมตมาก่อนแล้วและเราแน่ใจว่าฮาร์ดดิสก์ลูกนั้นไม่มีปัญหา Bad Sector เมื่อฟอร์แมตแบบด่วนแล้วสามารถตรวจสอบ Bad Sector ในภายหลังโดยใชัคำสั่ง chkdsk /r

คิดย้อนไปสมัย Dos ความแตกต่างคำสั่งทั้งสองนี้คงทำนองเดียวกับความแตกต่างระหว่างคำสั่ง format c: และ format c: /q ตามลำดับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull