เวทีเรียนรู้ครั้งที่สี่ โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง วันที่ 2/2


1. อภิปรายเรื่องแผนครัวเรือน
เมื่อวานมีการบ้านให้ทุกคนกลับไปถามสมาชิกที่บ้าน เรื่องความคาดหวังในอนาคต ให้อภิปรายว่า
*สมาชิกคนอื่นๆ ในบ้านคิดอย่างไร ?
*มีเหตุปัจจัยใดที่จะทำให้ความคิดนั้นสำเร็จได้ ?
คำตอบที่ได้ยินทั่วไปได้แก่ ต้องการปลดหนี้ , มีเงินไว้ปล่อยให้คนอื่นกู้ , ส่งลูกเรียนให้จบ ,บางคนมีโรงสีเล็กๆ ไว้สีข้าวสารขายส่วนรำที่ได้เอาไปเลี้ยงปลา มีสระไว้ปลูกผัก (โห ครบวงจรเลย)

2. ให้เล่าให้ฟังว่า พอไปคุึยเรื่องแผนครัวเรือนกับสมาชิกในบ้านให้รับการตอบรับอย่างไร ?
บางคนก็ตอบว่าได้รับความรู้สึกดีๆ ได้เข้าใจกันมากขึ้น สำหรับบางคนกลับบอกว่า คุยกับภรรยาไม่รู้เรื่องเลย แต่คุยกับลูกรู้เรื่องกว่ากันเยอะ

3. อ.ทรงพล ขมวดประเด็นของแผนครัวเรือน
- การพูดคุยเรื่องแผนเป็นเรื่องใหม่ เดิมเราก็คุยกันอยู่บ้างแต่ไม่เคยได้บันทึกอย่างชัดเจน ภาพที่ได้ก็ดูเลือนลาง
- ปัจจุบันคืออดีตของอนาคต สภาพปัจจุบันเกิดจากสิ่งที่เราเป็นมาในอดีต สิ่งที่เกิดในอนาคตเกิดจากสิ่งที่เราทำในปัจจุบัน
- เราต้องรู้จักทั้ง อดีต อนาคต ปัจจุบัน เหมือนกับเราเห็นช้างทั้งตัว
- แผนต่างจากความฝันที่ "ความมุ่งมั่้น"

บรรยาย : ตอนเที่ยงมีการจับลงไปจับปลาในนาข้างๆ อบต. ด้วยครับ

4. อ.ทรงพล บรรยายเรื่องแผนชุมชน
- แผนเป็นเครื่องมือสำหรับการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ
- ต้องเริ่มมาจากการมองว่าชุมชนมีปัญหาอะไร ยกตัวอย่างให้เห็นจากข้อมูลเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารของตำบล ซึ่่งมีมูลค่าปีละหลายสิบล้านบาท เราต้องซื้อมาจากภายนอกทั้งที่ในตำบลเราก็มีศักยภาพในการผลิตอาหารเหล่านี้ ราคาก็ถูกกว่า การขนส่้งสะดวกกว่า เราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร ?
- ขั้นตอนการจัดทำแผนชุมชน โดยนำแนวทางการจัดทำแผนพลังงานชุมชน มาเป็นตัวอย่าง
- ดูวีซีดีของ อบต.กลางดง จ.นครราชสีมา , อบต.ห้วยเกี๋ยน ที่มีการใช้แผนเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ผอ.ศรายุทธ์ เสริมเรื่องแผน
- เราคือใคร ? เราจะไปไหน ? เราจะไปได้อย่างไร ?

6. อ.ทรงพล เสริมเรื่องแผน
- คนเรามักจะยึดติดกับอดีตถึงปัจจุบัน มากกว่าจะมองในอนาคต คนที่เคยล้มเหลวจึงมักจะยึดติดกับความล้มเหลวในอดีต
- หากเราหมั่นทำภาพของอนาคตให้ชัดเจน ทั้งรูปแบบและประโยชน์็ที่จะได้รับ เราก็จะยึดติดอดีตและปัจจุบันน้อยลง

7. อ.ทรงพล เสนอแนวคิดเรื่องโรงเรียนเกษตกร
- รวบรวมเกษตรกรสัก 10 คน ที่สนใจทำเกษตรผสมผสานมาร่วมกลุ่มกัน
- แต่ละคนจะเลือกฝนทักษะเฉพาะอย่าง คนที่สนใจเลี้ยงกบจะพัฒนาทักษะเลี้ยงกบ คนที่เลี้ยงปลาก็สนใจพัฒนาทักษะเลี้ยงปลา เป็นต้น ให้ฝึกในโครงการเล็กๆ จนเกิดความชำนาญ ท้ายที่สุดจะได้เป็น ครูปลา และครูกบ
- อบต.ยินดีจะช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะดังกล่าว เช่น การพาไปดูงาน การส่งไปฝึกอบรม ส่วนทาง กศน. ก็ยินดีช่วยเหลือประสานงานด้านต่างๆ ให้
- ท้ายที่สุด ครูปลา ครูกบ เหล่านี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาวบ้านคนอื่นๆ ต่อไป

8. ให้ลองทำแผนการขับเคลื่อนกระทรวง
ให้แบ่งกลุ่มแต่ละกระทรวง เพื่ออภิปรายหัวข้อต่อไปนี้ แล้วนำมาส่งเป็นการบ้่านในคราวต่อไป
* ให้บรรยายภาพในอนาคต ให้ชัดเจน เพื่อใช้อธิบายให้สมาชิกในชุมชนเข้าในได้
* วิธีการและเกณฑ์ที่จะใช้คัดสรร แกนนำที่จะเข้ามาร่วมขับเคลื่อนแผน
* ขั้นตอนการทำงานในระยะเวลา 1 ปี

ส่งท้าย
เนื้อหาครั้งนี้เป็นเรื่องของแผน โดยพวกเราได้ทำความเข้าใจของแผนที่จำเป็นสำหรับเราทุกคน นั่นคือแผนชีวิต จากนั้นมาเป็นแผนครัวเรือน และแผนชุมชน ตามลำดับ

แผนคือ "สิ่งที่อยู่ในวิถีชีวิต" เป็นสิ่งที่เรา"อยากให้เป็น อยากให้มี" ด้วยใจที่"มุ่งมั่น เห็นคุณค่า และประโยชน์" ได้มาจาก"ข้อมูลที่ถูกต้อง" มี"วิธีการ"ที่จะพาไปถึงเป้าหมาย

ผมคงนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หากชีวิตผมมีแผนที่ดี ผลก็คงจะส่งให้สามารถเขียนบล๊อกได้ดีมีประโยชน์มากขึ้นแน่นอน แล้วท่านหล่ะครับ มีแผนชีวิต แล้วยังเอ่ย ?

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull