การประชุมชี้แจงการจัดทำฐานข้อมูล ผู้จบหลักสูตร กศน. (NFE-GDM) วันที่ 2/3

ช่วงเช้า อ.สุพจน์ มาเล่าเรื่องแนวทางการจัดการข้อมูลผู้จับหลักสูตรรุ่นเก่าๆ เช่นพวกโรงเรียนผู้ใหญ่ ก่อนสมัย IT และ IT2 การจัดเก็บ รบ. เหล่านี้ ฯลฯ


อ.กษิพัฒ มาเล่าเรื่อง GIN (Goverment Information Network) ซึ่งจะเป็นการสร้าง VPN ในหน่วยงานราชการทั้งหมด และ บทบาทของ moenet จะกลายเป็นเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ชี้ให้เห็นว่าต่อไปในอนาคตผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องเข้าใจเรื่อง VPN และ ทำการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้มากขึ้น

ช่วงบ่าย อ.สุพจน์ บรรยายเรื่อง การ Import ข้อมูลนักศึกษาจากโปรแกรม ITw เข้าไปใน Nfe-Gdm จากนั้นก็เป็นการทดลองและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ก่อนเสร็จการอบรมประจำวัน ป้าดา จากกลุ่มส่งเสริม ฯ (จำชื่อจริงไม่ได้ ทุกๆ คนในที่นั้นก็เรียกแบบนี้ทั้งหมด ) มาสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมแจกแบบรายงานความคืบหน้าของการรวบรวมข้อมูลผู้จบการ
ศึกษา เพื่อใช้ในการติดตามผลการทำงานในโอกาสต่อไป


โรงแรมที่พัก
เราพักกันที่ โรงแรม แกรนด์ เดอ วิลล์ อยุ่แถวๆ พาหุรัด ด้านหลังโรงแรมติดกับสะพานเหล็ก แต่พอไปเดินเที่ยวเมื่อเสร็จการอบรมในแต่ละวัน ร้านรวงก็ปิดหมดแล้ว

ผมพักร่วมกับ อ.บรรจง จาก กศน.ชัยภูมิ ที่ห้องพักชั้น 23 เห็นวิวกรุงเทพฯ สวยดี ตอนกลางคืนก็พยามถ่ายภาพแต่ได้ภาพที่มืดไปหน่อยเพราะถ่ายในโหมด Auto เรื่องนี้ผมเองก็ไม่ค่อยถนัดนัก ต้องต้องไว้ศึกษาในโอกาสต่อไป


ส่วนห้องอบรมฯ ของเราอยู่ที่ชั้น 11 ติดกับห้องอบรมเขาทำเป็นลานกว้างสำหรับพักผ่อนรับ ประทานอาหารว่างด้วย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull