การประชุมชี้แจงการจัดทำฐานข้อมูล ผู้จบหลักสูตร กศน. (NFE-GDM) วันที่ 1/3

ผมไปร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตร กศน. ระหว่างวันที ่28-30 พฤษภาคม 2551 การประชุมครั้งนี้จัดที่โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กทม. เดินทางถึงโรงแรมประมาณ 5.00 น. มีเวลาพักผ่อนสักหน่อย ก่อนจะเข้ามาร่วมประชุมในเวลา 9.30 น.

ที่มาของการอบรมครั้งนี้ เนื่องจาก กศน. ต้องการรวบรวม จัดระบบของข้อมูลผู้จบหลักสูตรในอดีตทั้งหมด และนำข้อมูลบางส่วนมาให้บริการสืบค้นบนเว็บ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐาน ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาพอสมควร

กศน. ได้พัฒนาโปรแกรม NFE-GDM เป็นเครื่องมือสำหรับให้บริการสืบค้นบนเว็บ โดยติดตั้งไว้ที่ เซอร์เวอร์ของ สนง.กศน. จังหวัด ทุกจังหวัด การอบรมครั้งนี้เป็นตัวแทนที่มาจาก กศน. ภาคเหนือและอิสาน จังหวัดละ 2 คน

การประชุมเริ่มโดย อ.กษิพัฒ วงลังกา จากกองแผนฯ มากล่าวแนะนำโปรแกรม NFE-GDM โดยทั่วไป ต่อมา อ.สุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ บรรยายถึงการจัดการข้อมูลนักศึกษาที่จบโดยรวม และการใช้งานโปรแกรม NFE-GDM

ต่อมาเป็นพิธีเปิดการประชุมโดย นางพรทิพย์ กล้ารบ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนเป็นประธาน จากนั้นก็ลงมือฝึกติดโปรแกรมกันเลย

โปรแกรม NFE-GDM เป็น Wep Application เขียนด้วยภาษา php ทำงานร่วมกับ mysql โดยต้องทำงานร่วมกับโปรแกรมจำลองเว็บเซอร์เวอร์ที่ชื่อ Web-App เป็นธรรมดาของ Web Application กศน. ที่จะ
เขียนมากับโปรแกรมจำลองเซอร์เวอร์เฉพาะรุ่น ทำให้ไม่สามารถติดตั้งร่วมกัน Web Application ตัวอื่นในเครื่องเดียวกันได้ จึงต้องติดตั้งเซอร์เวอร์ใหม่ (อาจจะติดตั้งในเครื่องเดียวกันได้ แต่เราต้องแก้ไขโค้ดจำนวนมาก)

อ.สุพจน์ ได้บรรยายวิธีการติดตั้งและปรับปรุงเวอร์ชันของโปรแกรม Nfe-Gdm จนเวลาบ่่าย มีคำสำคัญให้เราค้นคว้าเพิ่มเติม ดังนี้
OBDC , Data Source Name , Free Table Directory , Microsoft Data Access Components , MySQL Connector/ODBC Setup , Visual FoxPro ODBC Driver , คำสั่งนี้ใน command prompt "regsvr32.exe imgadmin.ocx" ทำหน้าที่อะไร ?


ประมาณบ่ายสองโมง อ.เกษม ประสมพงศ์ มาบรรยายเรื่องการนำข้อมูลนักศึกษาออกจาก โปรแกรม ITw แล้วนำเข้าโปรแกรม Nfe-Gdm ,วิธีการตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม xml โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ช่วยตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้เบื้องต้น

การอบรมสิ้นสุดเมื่อเวลาประมาณบ่ายสี่โมงครึ่ง จากนั้นผมก็ไปเดินเล่นแถวพาหุรัด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull