การผลิตสื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ

ช่วงต้นเดือน พ.ค. นี้ ทาง กศน.สุรินทร์ ได้จัด "การประชุมปฎิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ กศน.สุิรินทร์"

เป้าหมายของการประุชุมครั้งนี้คือการพัฒนาสื่อสำหรับส่งเสริมการรู้หนังสือภารกิจส่งเสริมการรู้หนังสือเป็นภารกิจดั้งเดิมที่ทำมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง กศน. แล้ว แต่ช่วงหลังห่างหายไป เนื่องจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วถึง จำนวนผู้ไม่รู้หนังสือก็ลดลงแล้ว ทำให้สื่อการเรียนต่างๆ ก็สูญหาย หรือไม่เป็นปัจจุบัน เป็นเหตุให้ต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่ วิธีผลิตหนังสือมีดังต่อไปนี้1.วิธีการผลิตสื่อเริ่มจากแบ่งเนื้อหาหลักเป็น 5 เรื่องแล้วแบ่งคณะทำงานเป็นกลุ่มรับผิดชอบแต่ละเรื่อง ได้แก่
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- สุขภาพอนามัย
- คุณภาพชีวิต

2. จากนั้นแต่ละกลุ่มก็จะร่วมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดคำสำคัญของเนื้อเรื่องที่ตนรับผิดชอบ
3. ท้ายสุดก็จะสร้างเนื้อหา โดยอาศัยคำสำคัญที่ได้กำหนดไว้แล้ว มาเรียบเรียงเป็นเรื่อง เป็นแบบฝึกหัด ฯลฯ

ข้อสังเกต
- งานนี้มีการนำสื่อส่งเสริมการรู้หนังสือยุคก่อนๆ มาดูเป็นตัวอย่าง เช่น แบบเรียนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน , แบบเรียนส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทย (มาจาก กศน.ภาคเหนือ แสดงว่าใช้สำหรับคนที่ไม่ได้พูดภาษาไทย) , แบบเรียนส่งเสริมการรู้หนังสือ ฯลฯ

หนังสือเหล่านี้ เขาสอนแบบเร่งรัดและเบ็ดเสร็จเหมือนชื่อ มุ่งจะให้คนสามารถอ่านออกเขียนได้โดยเร็วที่สุด บางเล่มจะแจกให้ผู้เรียนวันละแผ่น

บรรยาย : เล่่มนี้เดิมจะไม่มีการเย็บ ใช้แจกให้ผู้เรียนวันละแผ่น- คนสมัยก่อนเรียนกันไม่นาน เช่น ป.4 , ป.7 ก็สามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ประกอบอาชีพรับผิดชอบครอบครัวได้ แต่ทำไมสมัยนี้เราเรียนนานกันเหลือเกิน ในระบบพื้นฐานก็เรียนกัน 9 ปี จบมาแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนเมื่อก่อน

- ชมภาพหนังสือส่งเสริมการอ่านสมัยก่อนๆ ได้ที่นี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull