เวทีเรียนรู้ครั้งที่สาม โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง


ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2551 กศน.สุรินทร์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ได้จัดเวทีเรียนรู้กันตวจระมวลระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2551 ณ สวนป่ารีสอร์ท กม.3 ถนนสายสุรินทร์ -ปราสาท

ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเริ่มต้นฤดูทำนา เนื้อหาของเวทีนี้จึงเป็นเรื่องของเกษตรกรรม ขอสรุปกิจกรรมโดยสังเขปดังต่อไปนี้
วันแรก
- ช่วงเช้า พิธีเปิดและร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงการนำผลที่ได้จากเวทีเรียนรู้ครั้งที่แล้วมาประยุกต์ใช้งานชีวิตประจำวัน

- ช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องผลการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล

ช่วงค่ำ
ชมวีซีดีเรื่อง "อรหันต์ชาวนา" เป็นเรื่องราวของคุณแหลม ชาวนี้ใน อ.กุดชุม จ.ยโสธร ที่ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง จากนั้นก็แบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายว่า แนวทางการดำเนินชีวิตของเกษตรกรคนนี้เป็นไปได้หรือไม่


วันที่สอง
- ช่วงเช้า
หลังจากกิจกรรมกลุ่มแล้ว เป็นการชมวีซีดี ประวัติและผลงานของลุงเชียง ที่พวกเราได้ไปถ่ายทำกันมา จากนั้นตัวลุงเชียงเอง ได้มาเล่าเรื่องราวเพิ่มเติมถึงแนวคิดในการพัฒนาเกษตรกรรม มี อ.อำนาจ จาก กศน.ปราสาท ทำหน้าที่สัมภาษณ์ ตอนท้ายก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมเวทีได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น


ผมประทับใจกับวิธีคิดของลุงเชียงมาก เนื้อหาที่ท่านพูดมีรายละเอียดมากเกินกว่าจะยกมาเล่าให้ฟัง แต่เนื้อหาหลักใหญ่คือ
- การเปลี่ยนวิธีการคิดชีวิตจะเปลี่ยน
- การลงมือทำทันที(ททท.)
- การทำไปแก้ปัญหาไป ฯลฯ
- อย่าเชื่อคนเขาว่านัก(โดยเฉพาะนักวิชาการ) ลองทำดูก่อน
- ทำอะไรอย่าแห่ตามเขา ถ้าทุกคนผลิตเหมือนกันสุดท้ายแล้วก็ราคาตก
ลุงเชียงทานข้าวเที่ยงร่วมกับพวกเราก่อนเดินทางกลับ มีหลายคนที่แสดงความสนใจอยากไปเรียนรู้เพิ่มเติมกับลุงเชียง

- ช่วงบ่าย มอบหมายให้ผู้ร่วมเวทีได้แบ่งกลุ่มย่อยและอภิปรายว่า
- เห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดของลุงเชียง
- จากผลงานของลุงเชียงมีอะไรที่เราสามารถทำได้และทำไม่


วันที่สาม
- ช่วงเช้า
- เป็นการชม VCD เรื่อง"โรงเรียนพ่อแม่" ของ อบต.วัดดาว
ฝึกวิธีคิด โดยแบ่งกลุ่มเป็นกระทรวง คือให้จับกลุ่มตามความสนใจ ป็นกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงเกษตร กระทรวงความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสารธารณสุข กระทรวงพลังงาน และกระทรวงกีฬาและฝึกวิคเคราะห์ปัญหาต่างๆ

ให้ฝึกวิเคราะห์เรื่อง ปัญหา(ทุกข์) และสาเหตุของปัญหา (สมุทัย) เมื่อแต่ละกลุ่มนำเสนอเสร็จแล้ว อ.ทรงพล ก็จะขมวดประเด็นให้ฟัง

- ช่วงบ่าย
ให้แต่ละกลุ่มฝึกคิดเรื่อง เป้าหมาย (นิโรธ) และแผนงานโครงการ(มรรค) โดยเน้นที่
- วงเป้าหมายเบื้องต้น(ปักธง)
- ใช้หล้ก ททท.(ทันที) ทำให้ดีกว่าเดิม
- มีส่วนร่วมคนมากน้อย - เป็นไปได้จริง

หลังจากอภิปรายแล้ว อ.ทรงพล ก็สรุปให้ฟังว่า ขณะนี้เราได้แกนนำแต่ละเรื่องแล้ว ได้พาคิดแล้ว ต่อไปให้ลองไปทำดู จากนั้นเป็นพิธีปิดการอบรม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull