บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2008

การประชุมชี้แจงการจัดทำฐานข้อมูล ผู้จบหลักสูตร กศน. (NFE-GDM) วันที่ 2/3

รูปภาพ
ช่วงเช้า อ.สุพจน์ มาเล่าเรื่องแนวทางการจัดการข้อมูลผู้จับหลักสูตรรุ่นเก่าๆ เช่นพวกโรงเรียนผู้ใหญ่ ก่อนสมัย IT และ IT2 การจัดเก็บ รบ. เหล่านี้ ฯลฯ


อ.กษิพัฒ มาเล่าเรื่อง GIN (Goverment Information Network) ซึ่งจะเป็นการสร้าง VPN ในหน่วยงานราชการทั้งหมด และ บทบาทของ moenet จะกลายเป็นเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ชี้ให้เห็นว่าต่อไปในอนาคตผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องเข้าใจเรื่อง VPN และ ทำการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้มากขึ้น

ช่วงบ่าย อ.สุพจน์ บรรยายเรื่อง การ Import ข้อมูลนักศึกษาจากโปรแกรม ITw เข้าไปใน Nfe-Gdm จากนั้นก็เป็นการทดลองและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ก่อนเสร็จการอบรมประจำวัน ป้าดา จากกลุ่มส่งเสริม ฯ (จำชื่อจริงไม่ได้ ทุกๆ คนในที่นั้นก็เรียกแบบนี้ทั้งหมด ) มาสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมแจกแบบรายงานความคืบหน้าของการรวบรวมข้อมูลผู้จบการ
ศึกษา เพื่อใช้ในการติดตามผลการทำงานในโอกาสต่อไป


โรงแรมที่พัก
เราพักกันที่ โรงแรม แกรนด์ เดอ วิลล์ อยุ่แถวๆ พาหุรัด ด้านหลังโรงแรมติดกับสะพานเหล็ก แต่พอไปเดินเที่ยวเมื่อเสร็จการอบรมในแต่ละวัน ร้านรวงก็ปิดหมดแล้ว

ผมพักร่วมกับ อ.บรรจง จาก กศน.ช…

การประชุมชี้แจงการจัดทำฐานข้อมูล ผู้จบหลักสูตร กศน. (NFE-GDM) วันที่ 1/3

รูปภาพ
ผมไปร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตร กศน. ระหว่างวันที ่28-30 พฤษภาคม 2551 การประชุมครั้งนี้จัดที่โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กทม. เดินทางถึงโรงแรมประมาณ 5.00 น. มีเวลาพักผ่อนสักหน่อย ก่อนจะเข้ามาร่วมประชุมในเวลา 9.30 น.

ที่มาของการอบรมครั้งนี้ เนื่องจาก กศน. ต้องการรวบรวม จัดระบบของข้อมูลผู้จบหลักสูตรในอดีตทั้งหมด และนำข้อมูลบางส่วนมาให้บริการสืบค้นบนเว็บ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐาน ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาพอสมควร

กศน. ได้พัฒนาโปรแกรม NFE-GDM เป็นเครื่องมือสำหรับให้บริการสืบค้นบนเว็บ โดยติดตั้งไว้ที่ เซอร์เวอร์ของ สนง.กศน. จังหวัด ทุกจังหวัด การอบรมครั้งนี้เป็นตัวแทนที่มาจาก กศน. ภาคเหนือและอิสาน จังหวัดละ 2 คน

การประชุมเริ่มโดย อ.กษิพัฒ วงลังกา จากกองแผนฯ มากล่าวแนะนำโปรแกรม NFE-GDM โดยทั่วไป ต่อมา อ.สุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ บรรยายถึงการจัดการข้อมูลนักศึกษาที่จบโดยรวม และการใช้งานโปรแกรม NFE-GDM

ต่อมาเป็นพิธีเปิดการประชุมโดย นางพรทิพย์ กล้ารบ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนเป็นประธาน จากนั้นก็ลงมือฝึกติดโปรแกรมกันเลย

โปรแกรม NFE-GDM เป็น…

การผลิตสื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ

รูปภาพ
ช่วงต้นเดือน พ.ค. นี้ ทาง กศน.สุรินทร์ ได้จัด "การประชุมปฎิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ กศน.สุิรินทร์"

เป้าหมายของการประุชุมครั้งนี้คือการพัฒนาสื่อสำหรับส่งเสริมการรู้หนังสือภารกิจส่งเสริมการรู้หนังสือเป็นภารกิจดั้งเดิมที่ทำมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง กศน. แล้ว แต่ช่วงหลังห่างหายไป เนื่องจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วถึง จำนวนผู้ไม่รู้หนังสือก็ลดลงแล้ว ทำให้สื่อการเรียนต่างๆ ก็สูญหาย หรือไม่เป็นปัจจุบัน เป็นเหตุให้ต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่ วิธีผลิตหนังสือมีดังต่อไปนี้1.วิธีการผลิตสื่อเริ่มจากแบ่งเนื้อหาหลักเป็น 5 เรื่องแล้วแบ่งคณะทำงานเป็นกลุ่มรับผิดชอบแต่ละเรื่อง ได้แก่
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- สุขภาพอนามัย
- คุณภาพชีวิต

2. จากนั้นแต่ละกลุ่มก็จะร่วมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดคำสำคัญของเนื้อเรื่องที่ตนรับผิดชอบ
3. ท้ายสุดก็จะสร้างเนื้อหา โดยอาศัยคำสำคัญที่ได้กำหนดไว้แล้ว มาเรียบเรียงเป็นเรื่อง เป็นแบบฝึกหัด ฯลฯ

ข้อสังเกต
- งานนี้มีการนำสื่อส่งเสริมการรู้หนังสือยุคก่อนๆ มาดูเป็นตัวอย่าง เช่น แบบเรียนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน , แบบเรียนส่งเสริมการเรียนร…

สวนป่ารีสอร์ท

รูปภาพ
ไปอยู่ที่สวนป่ารีสอร์ท เป็นเวลา 3 วัน เพื่อร่วม เวทีเรียนรู้ครั้งที่สาม โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน ประทับใจในบริการพอสมควร เลยต้องเขียนถึงสักหน่อย

รีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ กม.3 ถนนสายสุรินทร์ - ปราสาท ตัวรีสอร์ท ตั้งอยู่ห่างจากถนนประมาณ 500 เมตร แต่มีป้ายขนาดใหญ่สังเกตเห็นได้ง่าย รีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่ริมห้วยเสนง ที่ไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงไปลงลำชี ทำให้บรรยากาศร่มรื่นมาก

ห้องประชุมเป็นห้องปรับอากาศขนาดใหญ่จุคนได้ 60 - 70 คน มีเครื่องเสียง และโปรเจคเตอร์ เตรียมไว้ให้ ติดกันเป็นห้องอาหาร


ส่วนห้องพักให้บริการหลายรูปแบบหลายราคา นอกจากนี้ยังมีสถานที่จัดเลี้ยงกลางแจ้ง บ้านพักเป็นหลัง และ สปา อีกด้วย (ไม่ได้ถ่ายรูปมาฝาก ลืม! แหะ แหะ)หลายๆ ท่านที่ไปในเวทีครั้งนั้น ก็แสดงความพอใจ ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งที่เคยไปอบรม กับหน่วยราชการที่รีสอร์ทบริเวณเขาใหญ่ ก็ชมว่าบรรยากาศที่นี่ก็ใกล้เคียงแถมไม่ต้องเดินทางไกลด้วย

ที่เขียนแนะนำเพราะเห็นว่าบริการดีพอสมควรอีกทั้งก็ตั้งอยู่ในสุรินทร์บ้านเรา ช่วยอุดหนุนกันเองเผื่อเงินทองจะเวียนมาเราเองได้ง่ายหน่อย

หมายเหตุ
- ชมรูปทั้งหมดได้ที่น…

สั่งซื้อหนังสือกับ Se-ed.com

รูปภาพ
แม้ว่าร้านหนังสือในจังหวัดสุรินทร์ จะมีร้านใหญ่ๆ อยู่หลายร้าน บางทีก็ไม่มีหนังสือเล่มที่เราต้องการ หรืออาจจะมีแต่ยากในการค้นหา ผมแก้ไขปัญหานี้โดยการสั่งหนังสือจากร้าน se-ed.com

เมื่อเราสมัครสมาชิกแล้วสามารถค้้นหาหนังสือ สั่งสินค้า และชำระเงินโดยการโอนผ่านตู้เอทีเอ็ม แล้วแสกนหลักฐานการโอนไปให้ ส่วนวิธีการรับสินค้าผมเลือกรับจากร้านซีเอ็ด สาขาห้างโลตัสสุรินทร์

หลังจากสั่ง 4-5 วัน ทางร้านซีเอ็ดก็โทรมาแจ้งให้ไปรับสินค้า เมื่อไปถึงกรอกแบบฟอร์มนิดๆ หน่อยก็ได้หนังสือห่อมาในกล่องพัสดุอย่างดีสำหรับท่านที่มีปัญหาในการซื้อหนังสือที่หายากเช่นเดียวกับผม ขอแนะนำให้ลองใช้วิธีนี้ดู จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านได้มาก

เปลี่ยน Power Supply ให้เซอร์เวอร์ krusurin.no-ip.org

รูปภาพ
พักหลังๆ เซอร์เวอร์ krusurin.no-ip.org เครื่องค้างไปเฉยๆ อาการโดยละเอียดคือ ในกรณีปกติเมื่อทิ้งเครื่องไว้สักระยะจอจะดับเอง เมื่อเคาะคีย์บอร์ดจอภาพก็จะกลับมา แต่ตอนหลังๆ นี่ เคาะแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น ต้องกดปุ่มรีเซตใหม่ ทุึกครั้งไป

วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 51 พบว่า พัดลมระบายความร้อนของ Power Supply ไม่หมุน เหตุที่เพิ่งเจอเนื่องจากผมไม่เคยอ้อมไปด้านหลังเครื่องบ่อยนัก

ผมไปรซื้อ Power Supply 500 วัตต์่มาเปลี่ยน ราคา 490 บาทจากร้านไอทีดอทคอม หน้าประปา และจัดการเปลี่ยนเรียบร้อยตอนช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 24 มี.ค. 51 หวังว่าคงจะให้บริการได้ดีขึ้น


ส่วนค่าเสียหายสนับสนุนโดย ศน.เหลิม (เหมียนเดิม) ครับ

ปล
- ส่วนหนึ่งของปัญหาที่ช่วงนี้เข้าไม่ค่อยได้เนื่องจากฝนตกบ่อยครับ ช่วงฝนตกสายโทรศัพท์อาจปัญหาและเรื่องไฟดับไฟตกก็มีบ้าง

- ระหว่างไปซื้อ มีการพูดถึง "วัตต์แท้" และ "วัตต์เทียม" ของ Power Supply ด้วย ส่วนผมไม่สนอะไรมากครับ ผมเอาเงินไปแค่นั้น จะแท้จะเทียมก็เอามาเถอะพี่ !

เวทีเรียนรู้ครั้งที่สาม โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

รูปภาพ
ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2551 กศน.สุรินทร์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ได้จัดเวทีเรียนรู้กันตวจระมวลระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2551 ณ สวนป่ารีสอร์ท กม.3 ถนนสายสุรินทร์ -ปราสาท

ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเริ่มต้นฤดูทำนา เนื้อหาของเวทีนี้จึงเป็นเรื่องของเกษตรกรรม ขอสรุปกิจกรรมโดยสังเขปดังต่อไปนี้
วันแรก
- ช่วงเช้า พิธีเปิดและร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงการนำผลที่ได้จากเวทีเรียนรู้ครั้งที่แล้วมาประยุกต์ใช้งานชีวิตประจำวัน

- ช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องผลการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล

ช่วงค่ำ
ชมวีซีดีเรื่อง "อรหันต์ชาวนา" เป็นเรื่องราวของคุณแหลม ชาวนี้ใน อ.กุดชุม จ.ยโสธร ที่ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง จากนั้นก็แบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายว่า แนวทางการดำเนินชีวิตของเกษตรกรคนนี้เป็นไปได้หรือไม่


วันที่สอง
- ช่วงเช้า
หลังจากกิจกรรมกลุ่มแล้ว เป็นการชมวีซีดี ประวัติและผลงานของลุงเชียง ที่พวกเราได้ไปถ่ายทำกันมา จากนั้นตัวลุงเชียงเอง ได้มาเล่าเรื่องราวเพิ่มเติมถึงแนวคิดในการพัฒนาเกษตรกรรม มี อ.อำนาจ จาก กศน.ปราสาท ทำหน้าที่สัมภาษณ์ ตอนท้ายก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมเวทีได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น


ผ…

MAC G4 มือสอง

รูปภาพ
ไปเห็น อ.ชัยมงคล ถอยเครื่อง​ MAC G4 มา สอบถามได้ความว่า หาจากเว็บพันธุ์ทิพย์ และติดต่อกับผู้ซื้อโดยตรง ส่วนราคาก็ 4,000 บาท (ได้เฉพาะเคส ไม่รวมจอและคีย์บอร์ด) เท่านั้น เครื่องนี้ติดตั้งระบบ MAC OS​ รุ่ีน Tiger​ ผมลองแล้วรู้สึกว่าช้า สงสัยฮาร์ดแวร์กับระบบปฎิบัติการไม่เข้ากันเท่าไหร่ เพราะTiger ตามหลังมาหลายปี รุ่นทีเหมาะคงเป็น OS 9​ หรือ OSX

สำหรับใครที่อยากลองใช้ MAC ราคานี้ก็น่าสนใจนะครับ

งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ 14-18 พฤษภาคม 2541

รูปภาพ
ผมทราบข่าวจากป้ายประกาศที่ติดอยู่ทั่วไปในจังหวัดว่า มีการจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ 14-18 พฤษภาคม 2541 (ไม่มีรายละเอียดว่าใครเป็นเจ้าภาพ เข้าใจว่าเป็นจังหวัดสุรินทร์)) งานนี้มีหลายกิจกรรมทั้งการออกร้านและการประชุมสัมนาที่โรงแรมเพชรเกษม ผมได้ไปชมงานงานออกร้านในเย็นวันที่ 15 พ.ค. 51 ณ ศูนย์ศิลปาชีพอิสานใต้ จึงขอเล่ารายละเอียดดังต่อไปนี้

ในงานมีจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่ บ้างเต็นท์ก็คล้ายกับถูกเก็บไปก่อนแล้ว แบ่งเป็นกลุ่มได้สองกลุ่ม พร้อมรายละเอียดการนำเสนอคร่าวๆ ดังนี้
1. หน่วยราชการที่เกี่ยวกับการเกษตร
> ศูนย์วิจัยพันธ์ข้าวสุรินทร์ - การผลิตข้าวอินทรีย์
> สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ - การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
> สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ - นำผลิตผลการเกษตรมาแสดง
> สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ - การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์
> สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด - การปศุสัตว์อินทรีย์ , การเลี้ยงหมูหลุม , การเลี้ยงปลวก


2. หน่วยราชการอื่นๆ
> ม.เทคโนโลยีราชมงคล - งานวิจัยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ , เครื่องทำปุ๋ยอินทรีย์
> ม.ราชภัฎสุรินทร์ - งานวิจัยเกี่ยวกับเกษตรอิน…

การทำตัวอักษรเส้นประ

รูปภาพ
มีคนถามถึงวิธีการทำตัวอักษรเส้นประเพื่อให้เด็กนักเรียนฝึกคัด หลังจากค้นดูใน Google ปรากฎว่าทำได้โดยใช้ฟอนต์ที่ป็นเส้นประ ​ สำหรับวิธีการโดยละเอียดมีดังนี้
1. ดาวน์โหลดฟอนต์เส้นประ มาไว้บนเครื่อง
2. ขยายแฟ้มออกมาแล้วนำฟอนต์ไปไว้ในโฟลเดอร์ c:\windows\fonts
3. พิมพ์ใบงานในเอกสารเวิร์ด โดยเลือกฟอนต์ชื่อ Dot3 ท่านจะได้ตัวอักษรเส้นประตามต้องการ

หัดตัดต่อวิดิโอ : ไปอบรม "การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Joomla"

วันที่ 9-10 พ.ค. 51 ไปเป็นวิทยากร อบรมเรื่อง "การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Joomla" ให้ อบต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ มาครับ บรรยากาศก็สนุกดี ผมเลยถือโอกาสหัดถ่ายวิดิโอโดยใช้กล้องดิจิตอลที่มีอยู เอามาฝากให้ชมกัน

หากไม่สะดวกในการชมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่นะครับ (4 MB)

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ อบต.กันตวจระมวล

รูปภาพ
ผมติดตามคณะทำงาน กศน.สุรินทร์ ไปร่วมงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ของ อบต.กันตวจระมวล ในวันที่ 20 ม.ย. 51 ซึ่งก่่่อนหน้านั้นเราได้จัดเวทีเรียนรู้ห้องเรียนวัฒนธรรมไปแล้ว เมื่อถึงเวลาที่จะได้ใช้สิ่งเรียนกันมาจริงๆ กศน.ก็ได้มาเยี่ยมเยียนมาให้กำลังใจแบบเกาะติดและนัวเนีย ไถ่ถามถึงผลที่ได้จากห้องเรียนวัฒนธรรม ว่านำไปใช้ได้จริงไหม ใครมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ฯลฯกิจกรรมนี้จัดที่วัดกันทราราม ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท นอกจาก อบต.แล้วยังมีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพหลายหน่วย ที่จำได้คือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูษย์ เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการปลอดเหล้าในวัด (จำรายละเอียดไม่ได้) สำหรับกิจกรรมก็มีดังนี้ครับ

ช่วงเช้า
1. บริการตรวจสุขภาพ - มีบริการตรวจสุขภาพให้คุณตาคุณยายด้วย
2. พิธีเปิด - รองผู้ว่าท่านมาเป็นประทานให้
3. การแสดงบนเวทีของลูกหลายชาวกันตวจระมวล
4. ประกวดผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี
5. คณะนักแสดงจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดมาสาธิตเรือมตร็ด เรือมอันเร โจมมม็วด ให้ชม
6. แจกของขวัญผู้สูงอายุ - ปีนี้เป็นขันตักบาตร
7. ตอนเที่ยงมีอาหารบริการที่ศาลาวัด

ช่วงบ่าย
7. ประกวดเรือมตร็ดจากแต่ละหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน


กิจกรรม…

เกาเหลาราดหน้า

รูปภาพ
6 พ.ค. 51 พาเพื่อนไปทานราดหน้าที่ ร้าน ณ ปากน้ำ ตรงข้ามวัดกลางในเมืองสุรินทร์ เขาเห็นเมนู"เกาเหลาราดหน้า" ก็พากันสงสัยมันคือเกาเหลา หรือ ราดหน้า เมื่อสั่งมาแล้วปรากฎว่านี่คือหน้าตาของอาหารจานนี้


สรุปแล้ว เกาเหลาราดหน้า คือ ราดหน้าที่ไม่ใส่เส้น (คำว่า "เกาเหลา" ในที่นี้เขาใช้เป็นคำคุณศัพท์ครับ)

วนอุทยานพนมสวาย

รูปภาพ
เมื่อสองสามวันก่อนมีโอกาสแวะไปเที่ยวชมอุทยานพนมสวายช่วงสั้นๆ ด้วยความเร่งรีบจึงไม่ได้เก็บรายละเอียดมากนัก ในวนอุทยานแห่งนี้มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง ผมแวะไปแค่สถูปบรรจุอัฐิหลวงปู่ดุลย์ และพระพุทธสุรินทรมงคล เคาะระฆังบริเวณบันไดได้นิดหน่อย ขณะนี้มีการบูรณะทางเดินชมวิวบริเวณรอบฐานของพระพุทธรูปอยู่ เห็นว่าน่าจะใกล้เสร็จแล้ว

บรรยายภาพ - สถูปบรรจุอัฐิหลวงปู่ดุลย์


บรรยายภาพ - ข้างถนนบริเวณเขามีการตั้งเสานางเรียงตลอดข้างทาง ส่วนพระพุทธรูปที่เห็นอยู่ไกลลิบบนเขาคือพระพุทธสุรินทรมงคล

นับจากที่เคยไปครั้งก่อนหน้าเป็นเวลาร่วมสิบปี เห็นได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้มีการพัฒนาสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกมากพอสมควร การเดินทางก็สะดวกขึ้น ถนนไม่มีหลุมบ่อและฝุ่นเหมือนสม้ยแต่ก่อนส่วนรถขนหินก็ยังมีให้เห็นเหมือนเดิม


บรรยายภาพ - คนงานก่อสร้างแบกหินเกล็ดขึ้นมาบนฐานพระพุทธรูป แม้จะถุงจะเล็กแต่ก็หนักนะครับ (ก็หินนี่)


บรรยายภาพ - ทางเดินรอบฐานพระพุทธรูป ปรับปรุงใกล้เสร็จแล้ว

ท่านที่มีเวลาว่างหรือผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะไปเยี่ยมเยียนเขาสวาย แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม(รองจากห้วยเสนง)บ้างนะครับ หากต้องการชมรูปทั้งหมดคลิ…

ไปดูเขาสมัครครูผู้ช่วย สพท.สร.3

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 51 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสพาเพื่อนไปสมัครครูผู้ช่วย ของ สพท.สร.3 หลังจากได้ข่าวว่าวันแรกมีคนมาสมัครมากมาย แต่วันที่ผมไปคนไม่ค่อยเยอะครับใช้เวลานิดเดียวก็เสร็จแล้ว

ผมไปสถานที่รับสมัครเมื่อเวลา 12.00 น.มีการแบ่งสถานที่ออกไปสองส่วนหนึ่งหนึ่งอยู่ที่หอประชุม อีกส่วนหนึ่งอยู่อีกอาคาร(ไม่ได้ไปดูว่าอยู่อาคารไหน) เพื่อนผมนี่เขาสมัครที่หอประชุม ซึ่งมีการกางเต็นท์ด้านหน้า และวางโต๊ะเก้าอี้พร้อมด้วย กาว และกรรไกร สำหรับให้ผู้สมัครกรอกใบสมัคร อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ก็เพียงพอกับผู้สมัครที่ไม่ค่อยเยอะนัก ใช้เวลาทั้งสิ้นแค่ 30 นาที เท่านั้นเองครับ