เวทีเรียนรู้ครั้งที่สอง โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็งฯ (วันที่ 3/3)

วันนี้ตรงกับวันเกณฑ์ทหาร ทำให้ กำนันและผู้ใหญ่บ้านต้องกลับไปก่อนตั้งแต่เมื่อวาน กิจกรรมวันนี้เริ่มเมื่อประมาณ 8.00 น.
ทุกคนมานั่งล้อมวงใหญ่ พูดคุยกันถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมเวทีเรียนรู้ครั้งนี้แบบสบายๆ เป็นกันเอง

กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรม คุณเป็นคนอย่างไร และ เกมส์สี่ทิศ เกมส์นี้จะให้ทุกคนไปอ่านลักษณะนิสัยของทิศและสัตว์ประจำทิศที่ติดอยู่ข้างฝา ได้แก่ ทิศตะวันออกคือเหยี่ยว ทิศตะวันตกคือหมี ทิศเหนือคือกระทิง ทิศใต้คือหนู และให้อภิปรายถึงข้อดีข้อเสียของนิสัยเหล่านั้นที่พบในชีวิตจริง
อ.ทรงพล ได้สรุปปิดท้ายว่า กิจกรรมเกมสี่ทิศ ต้องการแสดงให้เห็นว่า ทุกๆ คน ล้วนมีข้อแตกต่างๆ มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป การเป็นผู้นำในการพัฒนาจึงต้องเข้าใจจริตของผู้ที่เกี่ยวข้อง พยามใช้ข้อดีมาส่งเสริมการพัฒนาและหาทางหลีกเลี่ยงข้อด้อย

กิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดในเวทีนี้ ได้ช่วยฝึกให้ทุกคนได้ ฟัง คิด พูด ขอให้นำทักษะที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปฝึกฝนต่อ ไม่ต้องฝึกหลายเรื่องให้เลือกที่ตนชอบเพียงเรื่องเดียวต่อขอให้ฝึกอย่างจริงจัง

จากนั้นจึงเป็นพิธีปิด ผู้ที่เกี่ยวข้องจาก อบต.กันตวจระมวล สรส. และ กศน.สุรินทร์ ได้มากล่าวปิด จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนกลุ่มผู้ร่วมเวทีจาก อบต.ก้นตวจระมวล จะเดินทางกลับ ส่วนทีมวิทยากรและบุคลากรจาก กศน.สุรินทร์ ได้ประชุมกันต่อจนถึง 16.00 น.


แนะนำสถานที่ประชุมและที่พัก
สถานที่ที่ใช้จัดประชุมคือห้องประชุมโครงการชลประทานสุรินทร์ เครื่องเสียงใช้ได้ดีพอสมควร อุปกรณ์ที่เตรียมไปเพิ่มคือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ เมื่อจุผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 80 คนแล้ว เห็นว่ามีพื้นที่เหลืออีกมาก ค่าเช่าวันละ 3000 บาท


ส่วนที่พักนั้นทางโครงการฯ ให้บริการทั้งแบบห้องปรับอากาศและห้องพัดลม สำหรับเวทีครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเวทีเกือบทั้งหมดพักแรม ณ โครงการชลประทานฯ โดยพักในห้องพัดลม เรือนแต่ละหลังจะมี 8 เตียง ชั้นล่างเป็นห้องรวมมี 4 เตียง ชั้นบนแบ่งเป็นห้องย่อย 2 ห้อง ห้องละ 2 เตียง แต่ละชั้นจะมีห้องรวมชั้นละ 1 ห้อง ส่วนค่าเช่าต่อหลังนั้นไม่ได้ถามมาครับ

บรรยายภาพ : เรือนรับรอง


บรรยายภาพ : ห้องพักชั้นล่าง


บรรยายภาพ : ห้องพักชั้นบน

สำหรับของใช้ส่วนตัว สามารถหาซื้อได้จากร้านสหกรณ์บริเวณป้อมยาม


เวทีเรียนรู้ครั้งนี้มีตารางกิจกรรมแน่นมาก จึงมีเวลาไปเดินชมบรรยากาศของห้วยเสนงในช่วงบ่ายวันสุดท้ายเท่านั้น หน้าร้อนนี้ก็มีคนมาเที่ยวมากพอสมควรบรรยายคลิป : บรรยากาศของอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง