เวทีเรียนรู้ครั้งที่สอง โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็งฯ (วันที่ 1/3)

ผมได้รับการหมายให้ทำหน้าที่บันทึกภาพวิดิโอ ใน"โครงการการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสามหน่วยได้แก่ กศน.สุรินทร์ อบต.กันตวจระมวล และ สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

เป้าหมายของโครงการคือ การสร้างความตระหนักให้ชาวบ้านได้ริเริ่มหาทางพัฒนาความเป็นอยู่ด้วยการพึ่งตนเอง รู้คุณค่าของทุนและทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่รอพึ่งหน่วยงานของรัฐ โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ
การจัดเวทีเรียนรู้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการนี้ มีการจัดครั้งแรกที่ อบต.กันตรวจระมวล ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วและจะมีการจัดเวทีลักษณะนี้อีกหลายครั้ง

เวทีเรียนรู้ครั้งนี้จัดที่ห้องประชุมโครงการชลประทานสุรินทร์หรือห้วยเสนง แหล่งท่องเที่ยวที่นิยมที่สุดของชาวสุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน ประกอบด้วยบุคลากรที่มาจากสามหน่วยงานคือ จากตำบลกันตวจระมวลนำโดย นายก อบต., ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกอบต., ผู้นำชุมชน, ข้าราชการที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ ฯ, จาก กศน.สุรินทร์ ประกอบด้วยบุคลากรที่ปฎิงานใน กศน.อำเภอปราสาท เป็นส่วนมาก และจาก สรส. ประกอบด้วยคณะวิทยากร 3 ท่านช่วงเช้า หลังจากนายก อบต. กันตวจระมวล กล่าวเปิดงานสั้นๆ แล้ว ก็เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความคุ้นเคยกัน


จากนั้นทุกคนร่วมกันชมภาพยนต์เกาหลีเรื่อง "เสียงกู่จากครูใหญ่"เรื่องนี้เป็นเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นของครูใหญ่คนหนึ่งในประเทศเกาหลี เนื้อหาดีมากๆ วันหลังจะเอามาวางให้ชม

หลังจากชมเสร็จแล้ว อ.ทรงพล ได้ตั้งคำถามสองข้อคือ
1. สิ่งใดที่ทำให้การพัฒนาของครูใหญ่ประสบความสำเร็จ
2. เราขาดสิ่งใด ที่ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่ประสบผลสำเร็จเช่นครูใหญ่

ช่วงบ่าย
ก่อนการอบรมก็มีการเตรียมความพร้อมโดยการเปิดวีซีดีที่เซิ้งให้ออกกำลังกาย จากนั้นเป็นแบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันหาคำตอบจากการบ้านที่ได้รับมอบหมายในช่วงเช้าต่อมาเป็นการการเล่นเกมส์แม่น้ำพิษ เสร็จแล้วก็มาแบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันวิเคราะห์ว่า
1. ทำไมเราถึงสามารถร่วมกันข้ามแม่น้ำพิษได้
2. ในการร่วมกันข้ามแม่น้ำพิษนั้น มีอุปสรรคอะไรบ้าง


บรรยายภาพ : นายกหญิงอบต.กันตวจระมวล(เสื้อแดง) และปลัด อบต. (สวมแว่นเกาะเอวนายกฯ)ร่วมเล่มเกมส์แม่น้ำพิษ

การอบรมวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อ 17.00 น. ผู้อบรมเข้าที่พักและพักผ่อนอิริยาบท ขณะที่คณะวิทยากรได้มีการสรุปงานและประชุมวางแผนกัน


ผมอยู่ใกล้ๆ แต่ไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยเพราะมัวแต่สาละวนกับการเก็บอุปกรณ์ การถ่ายข้อมูลจากกล้องเก็บไว้และเตรียมงานในวันพรุ่งนี้ ในโอกาสต่อไปจะหาโอกาสร่วมฟังด้วยเพื่อรับข้อมูลมากกว่านี้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง