เครือข่ายเกษตรผสมผสาน ตอนที่ 1

เวทีเรียนรู้ครั้งที่ 3 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็งฯ มีกำหนดจัดในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2551 เวทีเรียนรู้จะจัดเนื้อหาเป็นชั้นเรียนเกษตรกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เข้าร่วมเวที

ทางผู้จัดได้วางแผนเชิญปราชญ์ชาวบ้าน พ่อเชียง ไทยดี มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจุดประกายแนวคิดของเกษตรพอเพียงให้กับผู้นำชุมชนในตำบลกันตรวจระมวล การเรียนเรื่องการเกษตรคงไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการเข้าไปศึกษาในแปลงพืชด้วยตนเอง แตด้วยความไม่สะดวกหลายประการ จึงใช้วิธีถ่ายทำเป็นวิดิโอเพื่อมานำเสนอในเวทีเรียนรู้แทน

การถ่ายทำวิดิโอนำเสนอเริ่มเมื่อช่วงบ่าย วันที่ 21 เม.ย. 51 คณะทำงานได้ไปเยี่ยมแปลงเกษตรและสัมภาษณ์เครือข่ายเกษตรผสมสานของพ่อเชียง ไทยดี 2 ท่านคือ

1. คุณลุงแดน มุ่งงาม บ.จลง ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ
ลุงแดนมีอายุ 62 ปี เคยเป็นลูกจ้างประจำของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เริ่มสนในแนวทางเกษตรผสมผสานของลุงเชียง ในช่วงปี 2538 ได้มีโอกาสติดตามลุงเชียงเข้าร่วมเวทีปราชญ์ชาวบ้านเป็นเวลาปีกว่า จนเกิดความมั่นใจและเริ่มลงมือปฏิบัติ สวนของลุงแดนมีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ทุกๆตารางเมตรจากต้องมีการปลูกพืชเสมอ ไม่มีการปล่อยให้พื้นที่ว่าง ลุงแดนได้พัฒนาทักษะในการเกษตรหลายๆ อย่าง เช่น การนำส้มโอมาต่อกับรากต้นกระสัง ฯลฯ ปัจจุบัน ลุงแดน ยังมีส่วนช่วยเหลือเครือข่ายเกษตรกรด้วยกันโดยทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนวิชาทำปุ๋ยหมักในการอบรมของเครือข่าย2. พี่พิกุล กลิ่นสุคนธ์ บ.จลง ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ
พี่สุคนธ์ เริ่มทำเกษตรผสมผสานได้ประมาณ 4-5 ปี จากเดิมมีอาชีพรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ ต้องเดินทางมาทำงานในตัวจังหวัดสุรินทร์ หากมีงานล่วงจะกลับถึงบ้านประมาณ 4-5 ทุ่ม พี่สุคนธ์ได้รับการชักชวนจากพ่อเชียง ไทยดี ให้ลองปลูกพืชผสมผสาน

ในช่วงแรกได้ติดตามเข้าร่วมเวทีปราชญ์ชาวบ้านและได้รับความช่วยเหลือจากเครือข่ายเกษตรกรที่จะมีการผลัดกันมาช่วยทำส่วน แบ่งปันพันธุ์พืชระหว่างกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหมู่สมาชิก


ปัจจุบันพี่พิกุล มีความสุขกับการได้ดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัว มีรายได้พอเพียง มีรายจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พี่พิกุลได้ช่วยเหลือพ่อเพียงในการช่วยพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร โดยทำหน้าที่เป็นผู้เพาะพันธ์พืชสำหรับให้พ่อเชียงได้แจกจ่ายเกษตรกรรายอื่นๆ รวมถึงเป็นวิทยากรเรื่องการเพาะพันธุ์พืชด้วย


สรุป
ทั้งลุงแดนและพี่กุล ดูเผินๆ ก็เหมือนชาวบ้านทั่วๆ ไป เมื่อได้คุยแล้วจะเห็นว่า ทั้งคู่เป็นตัวของตัวเอง ไม่ทำอะไรตามกระแส ขยันขันแข็ง และไม่มีหนี้ และทั้งคู่ก็ดูมีความสุขและภูมิใจในวิถีชิวิตของตน

ท้ายนี้ผมนำคลิปวิดิโอเกี่ยวกับการเกษตรผสมผสานมาให้ผู้ที่ยังไม่คุ้นได้ชมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น

ความคิดเห็น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า
ทำความรู้จักกับ ปูแดงไคโตซาน
ไคโตซาน สารสกัดธรรมชาติ เพิ่มผลผลิต ปลอดสารพิษ สารไคโตซาน เป็นสารที่สกัดได้จากเปลือกกุ้ง เป็นสารธรรมชาติ 100%เป็นการคืนระบบนิเวศน์แบบอดีตเข้าสู่ธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งเพราะสารไคโตซานเป็นสารโพลิเมอร์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตสร้างความแข็งแรงและสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับพืช ซึ่งในอดีตพืชได้รับสารไคโตซานจากแมลงปีกแข็งต่างๆเช่นตัวห้ำ ตัวเบี้ยน เป็นต้น ซึ่งแมลงปีกแข็งเหล่านี้เป็นแมลงที่มีประโยชน์ต่อพืช แต่ปัจจุบันมีการใช้ยาฆ่าแมลงกันมากจึงทำให้แมลงปีกแข็งที่มีประโยชน์ต่อพืชสูญหายไปหมด พืชจึงอ่อนแอ ไม่เติบโต ไม่มีภูมิต้านทานโรค ดังนั้นการใช้สารไคโตซานจึงเปรียบเสมือนการนำแมลงที่มีประโยชน์ต่อพืชกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การวิจัยต่างๆกำลังให้ความสนใจเรื่องสารไคโตซานกันมาก การใช้สารไคโตซานจะช่วยลดต้นทุนการผลิต เช่นปุ๋ย ยาลงไปได้มากเพราะพืชมีภูมิต้านทานโรคดียาฆ่าหนอน ฆ่าเชื้อราจะลดลงไปมาก โดยเฉพาะเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคพืชจะได้ผลดีมาก ผลผลิตต่อไร่จะสูงขึ้นเพราะพืชแข็งแรงดี เซลทุกส่วนของพืชทำงานดี การติดดอกออกผลก็ดีผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ เช่นพืชผัก ไม้ดอก นาข้าว ผลไม้ จะเพิ่ม 20-70% และที่สำคัญคือปลอดสารพิษ รับรองใช้แล้วได้ผลแน่นอน
สนใจที่จะนำไปทดลองใช้ เป็นตัวแทนจำหน่าย สั่งซื้อได้ในราคา พิเศษ
สนใจติดต่อ คุณ ธเนศ ช่างไชย Tel.085-756-3007

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull