ไปดูเขาสอบปริญญาเอก

พี่จักรพงษ์ เชิญผมผ่าน อ.ชัยมงคล อีกทอดว่า วันอาทิตย์ 9 มี.ค. 51 ให้ไปฟังการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์(เพื่อการวิพากษ์) ของนักศึกษาปริญญาเอกในการประชุมสัมนาเรื่อง "การวิจัยเพื่อยุทธศาสตร์เป็นเลิศเปิดประตูสู่อินโดจีน (ครั้งที่ 4)" ณ ห้องฑัลวาธิเธียเตอร์ ม.ราชภัุฎสุรินทร์ ซึ่งพี่เขาก็เป็นหนึ่งในนักศึกษาที่ร่วมนำเสนอหัวข้อในงานนี้ ผู้จัดอนุญาตให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังได้ไม่เกินสิบท่านพร้อมมีอาหารกลางวันบริการให้

ชั้นเรียนภาษาเขมรของพวกเราเลยไปร่วมสังเกตการณ์ทั้งชั้นเลย ประกอบด้วย อาจารย์ชัยมงคล และลูกศิษย์อีก 3 คนรวมทั้งผมด้วย แขกพิเศษที่ไปกับเราด้วยนั้นคือ อ.ทองเหลือง บุญพร้อม จากบ้านดม อ.สังขะ ที่วันนี้แวะมาเยี่ยมเยียนห้องเรียนของเรา

งานนี้เป็นทั้งงานประชุมสัมนาปฏิบัติการและการสอบในการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ ์ของนักศึกษาปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ของ มรภ.สุรินทร์ จำนวน 15 ท่าน วันนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 ท่าน ช่วงแรกคณะอาจารย์ที่มาวิพากษ์ ได้มากล่าวแนะนำเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ เช่น ลักษณะของวิทยานิพนธ์ ,การตั้งหัวข้อ ,Conceptual Framework, ลักษณะงานวิจัยที่ดี ฯลฯ ตามด้วยอธิการบดีมากล่าวแนะนำหลักสูตรปริญญาเอกของ มรภ.สั้นๆ

จากนั้นนักศึกษาแต่ละท่านก็จะมานำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ทีละคนๆ มีเวลาคนละ 20 นาที โดยอธิบายหัวข้อย่อยต่างๆ ของงานวิจัย เช่น ชื่อเรื่อง ,ที่มา ,คำถามการวิจัย ,วัตถุประสงค์ ,ทฤษฎี ,ขอบเขต ,กรอบแนวคิดการวิจัย ,วิธีดำเนินการวิจัย ,ประโยชน์ ,นิยามศัพท์เฉพาะ ฯ หลังจากนำเสนอได้ 3-4 ท่าน ก็จะมีกรรมการมาวิพากษ์รวมเป็นระยะๆ

ผมนั่งในช่วงเช้าซึ่งมีผู้นำเสนอ 6 ท่าน ยอมรับว่าฟังแค่ชื่อหัวข้อก็เริ่มงง ซึ่งแต่ละเรื่องชื่อก็ยาวมากจดมาก็ไม่ค่อยทัน ส่วนระเบียบวิธีวิจัยผมก็ยิ่งงง ขอบเขตของการวิจัยทุกเรื่องต้องมีการเปรียบเทียบตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป เราไม่เคยเรียนเรื่องพวกนี้ด้วย ก็ถือว่าฟังๆ ไว้ประดับความรู้

เนื่องจากติดภาระกิจอื่นๆ ผมจึงอยู่ได้แค่ครึ่งวัน ตอนเที่ยงมีเลี้ยงอาหาร ส่วนพี่จักรพงษ์นั้นต้องนำเสนอเป็นคนท้ายๆ ในช่วงบ่ายเลยให้กำลังใจได้แค่ครึ่งวัน สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณ มรภ.สุรินทร์ ที่ให้โอกาสได้เข้าไปฟัง ได้รู้ได้เห็นอะไรใหม่แม้จะยังไม่ค่อยเข้ารู้เรื่องนัก ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ความคิดเห็น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า
ดีนะ ที่สนใจ ต่อไปอีกไม่นานคุณอาจไปถึงปริญญาเอกก็ได้

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง