Install Thai and Khmer Language in Ubuntu Desktop 7.10

บทความนี้เป็นวิธีการติดตั้งภาษาไทยและภาษาเขมรใน Ubuntu Desktop 7.10 เพิ่มเติ่มในภายหลัง เนื่องจากในการติดตั้งระบบปฎิบัติการได้กำหนดภาษาเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อสังเกตเมื่อติดตั้งระบบปฎิบัติการใหม่เสร็จสิ้นแล้ว จะพบว่า
- ใน firefox อ่านภาษาไทยได้ แต่อ่านภาษาเขมรไม่ได้

1. เปลี่ยน Repository
Ropository คือเซอร์เวอร์ที่เก็บซอพแวร์เราได้เลือกที่ตั้งในประเทศไทย ตัวติดตั้งจะกำหนดให้เราดึงข้อมูลมาจากเครื่อง th.ubuntu.com ผมกลัวว่าจะซ้ำกันคนอื่นๆ มากเกินไป จึงจะเปลี่ยนไปใช้ miror.in.th ซึงเอาเข้าจริงๆ จะเร็วกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ ดังนั้น หากท่านคิดว่าไม่จำเป็นไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับ

วิธีการเปลี่ยนทำได้โดยแก้ไขแฟ้ม source.list (อย่าลืมสำเนาไว้นะครับ) ดังคำสั่งต่อไนี้
$ sudo gedit /etc/apt/source.list
ให้ gedit ค้นหาข้อความ"http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu/" ซึ่งมีทั้งสิ้น 14 จุดแล้วแทนด้วย "
http://mirror.in.th/ubuntu/"

2. ปรับปรุงฐานข้อมูลซอพท์แวร์
$ sudo aptitude update

3. ติดตั้ง Keyboard Indicator
- คลิ๊กขวาที่ Task Bar เลือก Add to Panel ....
- เลือก Keyboard Indicator จากกลุ่ม Utilities


4. ติดตั้งคีย์บอร์ดภาษาไทย
- โดยไปที่ System > Preference > Keyboard
เพิ่มภาษาไทยเข้าไปโดยกำหนดให้ให้
layout = thai , variant = tis-820.2538

- เพิ่มคีย์สลับภาษาโดยไปที่แท็บ Layout Options เลือกในส่วน
Group Shift/Lock behavior แล้วเลือกคีย์สลับภาษาตามต้องการ
- ทดลองใน FireFox


- ทดลองใน gedit สามารถใช้ภาษาไทยได้


- ทดสอบใน terminal สามารถใช้ภาษาไทยได้


- ทดสอบใน Open Office สามารถใช้ภาษาไทยได้


5. ติดตั้งฟอนต์ภาษาไทยเพิ่มเติมจากขั้นตอนที่ 4 เราพิมพ์ภาษาไทยแต่ไม่สามารถเลือกฟอนต์ได้ จึงติดตั้งฟอนต์เพิ่มเติมโดยใช้คำสั่ง
$ sudo aptitude install xfonts-thai
เมื่อติดตั้งแล้วเราจะสามารถกำหนดเลือกฟอนต์ในโปรแกรม gedit , Open Office ได้ ภาพข้างแสดงฟอนต์ต่างๆ ที่เลือกได้จากโปรแกรม Open Office


6. ติดตั้ง ภาษาเขมร
6.1 ติดตั้งฟอนต์เขมรโดยใช้คำสั่งต่อไปนี้
$ sudo aptitude install language-support-km
$ sudo aptitude install ttf-khmeros

6.2 ติดตั้งคีย์บอร์ดภาษาเขมรโดยไปที่
System > Preference > Keyboard เพิ่มภาษาเขมร(Cambodia)เข้ามา


6.3 ทดสอบการใช้งาน
- ทดสอบกับ Firefox


- ทดสอบกับ Open Office


- ทดสอบกับ gedit


- ทดสอบกับ terminal

ความคิดเห็น

วิทยา กล่าวว่า
เกือบจะดีแล้วเชียว

ปรากฎว่าผมใช้วิธีนี้ติดตั้งได้เฉพาะในเครื่องจำลอง VMWare และโน้ตบุคส์ ครับ

แต่ในเครื่อง PC ลองหลายครั่งแล้วไม่สำเร็จ หากท่านสนใจก็ทดลองดูนะครับ ผมไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสำเร็จไป

ด้วยเหตุที่จำเป็นต้องใช้ ภาษาเขมรทำให้ผมต้องไปหาลีนุกซ์ดิสโทร ที่สนับสนุนภาษาเขมรต่อไป นั่นคือ Suse โปรดดิดตามได้ที่นี่เร็วๆ นี้
Tagoo กล่าวว่า
PhuPhanPhet - Leading MaMao Market
MaMao (Mao) is famous agroforestry fruit original from PhuPhan mountain SaKonNaKorn Province. Normally, MaMao flower blooming during march-may and ripening during august-september.
MaMao Fruit's Nutrition (per 100 gr.)
Energy 75.20 Kg.Cal
Protein 0.63 Gr.
Fiber 0.79 Gr.
Carbohydrate 17.96 Grl
calcium 13.30 MilliGram
Iron 1.44 MilliGram
Vitamin C 8.97 Gr.
Vitamin B1 4.50 MicroGram
Vitamin B2 0.03 MicroGram
Vitamin E 0.38 MicroGram
MaMao Useful:
1.Unripe MaMao (Green Color) - eat like somtam (payaya salad)
2. Ripen MaMao (Red Color - Black Red Color) Sweet & a little bit sour taste - eat like fresh fruit.
3. MaMao fruit - Good for eye improvement.
4. Ripen MaMao fruit contain 18 amino acid
5. MaMao processing such as wine, juice concentrate, paste, jam, pre-mix food natural color.
6. MaMao concentrate has antioxidant.
7. MaMao fruit has anti HIV.
PhuPhanPhet Limited - Products
MaMao "PhuPhanPhet"
1.Special Characteristic MaMao "PhuPhanPhet" variety.
* Tree height 12-15 meter.
* Big wide leave (both short & long leave)
* Bunch length 15 cm. Unripe fruit green color, Ripen fruit
red color - black red color.
2. PhuPhanPhet Superior Quality Products.
2.1 MaMao "PhuPhanPhet" small tree - 50,80,100 cm.
2.2 Red Wine MaMao "PhuPhanPhet"
* PhuPhanPhet fruit selected
* Size 750 cc.
2.3 MaMao Juice Concentrate "PhuPhanPhet" 300,500 cc.
2.4 MaMao Ready Juice "PhuPhanPhet" 200 cc.
2.5 MaMao Jam "PhuPhanPhet"

MaMao "PhuPhanThong"
1.Special Characteristic MaMao "PhuPhanThong" variety.
* Tree height 10-12 meter.
* Big wide leave (both short & long leave)
* Bunch length 15 cm. Unripe fruit green color, Ripen fruit red color
to black red color.
2. PhuPhanThong Superior Quality Products.
2.1 MaMao "PhuPhanThong" small tree - 50,80,100 cm.
2.2 Red Wine MaMao "PhuPhanThong"
* PhuPhanThong fruit selected
* Size 750 cc.
2.3 MaMao Juice Concentrate "PhuPhanThong" 300,500 cc.
2.4 MaMao Ready Juice "PhuPhanThong" 200 cc.
2.5 MaMao Jam "PhuPhanThong"

Contact Address:
124/170 moo 1 Piyavararom village,Bungyitho Sub-district, Thanyaburi District,Phathumthani province 12130. Thailand

Tel: +66 81 839 0015 ms.EmOn SaRaKhan

Tel: +66 81 911 1764 mr.DaYut RakMaNee

www.phuphanphet.com
Email: phuphanphet@gmail.com
Tagoo กล่าวว่า
Leading Private AgroForestry Management System Tagoo

TaGoo KanDaeng Variety
(Anthocephalus Chinensis)

1. Scope of Services
* Planting & Maintenance 5 year (Land Prepartion, Seedling, Planting, Replacing, Weed/Pest/Insect Control, Fire Protection)
* Design Water Supply System

2. Project Area - Thailand, Laos, Cambodia

Please visit our website for more details:

http://www.agroforestrysystem.com

http://tree.igetweb.com

Email: agroforests@yahoo.com
Tagoo กล่าวว่า
Leading Private AgroForestry Management System Tagoo

TaGoo KanDaeng Variety (Anthocephalus Chinensis)

1. Scope of Services
* Planting & Maintenance 5 year (Land Prepartion, Seedling, Planting, Replacing, Weed/Pest/Insect Control, Fire Protection)
* Design Water Supply System

2. Project Area - Thailand, Laos, Cambodia

Please visit our website for more details:

http://www.agroforestrysystem.com

http://tree.igetweb.com

Email: agroforests@yahoo.com
ถาม กล่าวว่า
ใช้ตัวอักษรบางตัวไม่ได้ครับเช่น สระอำ มันขึ้นเป็นตัวสี่เหลี่ยม
ในผังแป้นพิมพ์มันขึ้นเป็น U17 อะไรก็ไม่รู้ ต้องแก้ไขตรงไหนครับ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง