บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2007

Bakery & I ชีวิต ดนตรีและเบเกอรี่ ผ่านสายตาของสุกี้

รูปภาพ
หนังสือเล่มนี้เป็นการเล่าถึงเรื่องราวของการบริหารค่ายเพลงเบเกอรี่โดย สุกี้ (กมล สุโกศล แคลปป์) เริ่มตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็ก การก่อตั้งค่ายเบเกอรี่ ร่วมกับ บอย โกสิยพงษ์,สมเกียรติ อริยชัยพานิชย์ และสาลินี ปันยารชุน จนกระทั่งถึง ช่วงที่กลุ่มผู้ก่อนตั้งที่เหลือเพียงสามคนได้ลาออกจากค่ายเบอเกอรี่ ซึ่งขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ Sony-BMG ในช่วงปลายปี 2547

หลังจากนั้น สุกี้ได้ร่วมกับ บอย ก่อตั้งค่ายเพลง Love is อยู่ระยะหนึ่งก่อนออกมาช่วยบริหารกิจการของครอบครัว โดยได้บรรยายถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขี้นในค่ายเบเกอรี่ตลอดระยะเวลา 10 ปี ทีละปีๆ ตามลำดับโดยเฉพาะแนวคิดในการบริหารที่แตกต่างจากค่ายอื่นๆ ทำให้พบกับทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว

ผมจำได้ว่าฟังอัลบัมแรกของโมเดิร์นด็อกตอนอยู่ปีหนึ่ง และเพลงฤดูที่แตกต่าง ก็ซึ้งมากๆ เมื่อได้ฟังตอนเกือบสอบตกวิชาแคลคูลัส 1จากนั้นก็ได้อาศัยฟังเพลงจากค่ายนี้กลุ่มเพื่อนๆ ที่เป็นขาประจำตลอดช่วงที่เป็นนักศึกษา จนจบมาทำงานก็ห่างๆ ไป

ประทับในที่ผู้เขียนเล่าถีงความพยามในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ให้กับวงการเพลง ซึ่งในขณะที่ริ่เริ่มสิ่งนี้เป็นแค่ "ทางเลือก" จนกระทั่ง…

สไลด์แนะนำเนื้อหาการอบรม "Google เพื่อการสื่อสาร"

รูปภาพ

การติดตั้ง Pidgin เพื่อใช้งานแทน Google Talk

รูปภาพ
ความเป็นมา
หลังจาก กศน.สุรินทร์ ได้จัดการอบรม การใช้งาน Google Apps. ให้กับบุคลากรในสังกัดในวันที่ 12-16 ธ.ค.50 แล้วนั้น ปัญหาที่พบประการหนึ่งคือ ไม่สามารถติดตั้ง Google Talk บนเครื่องที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Windows 98/Me ได้ ทำให้ต้องหันไปใช้ โปรแกรม PSI แทน

ปรากฎว่าหลังจากใช้งานวันสองวัน ก็ไม่สามารถเข้าระบบได้ ผมคิดว่าโปรแกรม PSI อาจมีอะไรไม่สมบูรณ์ จึงมาลองใช้โปรแกรม Pidgin แทน พร้อมบันทึกวิธีการติดตั้งและแก้ปัญหาต่างๆ ไว้สำหรับผู้ที่มีเหตุ "ต้อง" ได้ใช้เช่นเดียวกัน


ดาวโหลดโปรแกรม
ท่านต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Gtk+ 2.6.10 มาติดตั้งก่อน สำหรับการใช้งานใน Windows 98/Me ต้องใช้เวอร์ชัน 2.6.10 เท่านั้น แล้วติดตั้งโปรแกรม Pidgin ในลำดับถัดมา

การปรับแต่ง
ในเว็บของ Google ก็มี คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับแต่ง Pidgin แต่เวอร์ชันที่แนะนำเก่าแล้ว แต่รายละเอียดการปรับแต่งไม่มีอะไรมาก จึงขอจับหน้าตามาในส่วนการกำหนด Account มาให้ชมทั้งแท็บ Basic และ Advance ดังต่อไปนี้

กรณีเป็นผู้ใช้ Google ทั่วไป - เช่น ชื่อบัญชี indochinahub@gmail.com


กรณีเป็นผู้ใช้ Google Apps.- เช่น ชื่อบัญชี wittaya@surin.nfe.go.thห…

ตัวอย่างบล็อกของชั้นเรียน (Class Blog)

รูปภาพ
ผมขอแนะนำตัวอย่างบล็อกของชั้นเรียนระดับเกรด 5 จากโรงเรียน Noel Elementary School ของคุณครู Wm Chamberlain

คุณครูท่านนี้สร้างบล็อกชั้นเรียนขึ้นมาสำหรับเป็นเครื่องมือสื่อสารกับนักเรียน โดยอาจจะเล่าเรื่องสั้นๆ พร้อมกับตั้งคำถามโดยให้นักเรียนตอบในส่วนความคิดเห็น เช่นเรื่อง คำถามเรื่อง กฎหมายแสตมป์(Stamp Acts) ครูจะเกริ่นให้ฟังว่า กฎหมายแสตมป์บังคับใช้อยู่ในช่วงประเทศสหรัฐเป็นอาณานิคม แล้วถามว่า ทำไมชาวอาณานิคม ถึงไม่พอใจกฎหมายฉบับนี้? จากนั้นนักเรียนก็จะตอบมาในส่วนความคิดเห็น

ข้อสังเกตอื่นๆ มีดังนี้
1. เรื่องที่ตั้งขึ้นมาปนๆ กันไปไม่ได้แยกวิชาออกจากกัน หรือมีการกำหนดป้ายกำกับแต่งอย่งใด แต่ก็สามารถค้นได้โดยใช้คลังบทความซึ่งเหมาะก้บวัยของเด็ก
2. ในบทความมีการใช้รูปภาพขนาดใหญ่สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจนักเรียน
3. ลิงก์ด้านข้างได้รวบรวมข่าวสารที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนอย่างครบถ้วน

การติดตั้ง Feed Aggregator

รูปภาพ
หลังจากเว็บครูสุรินทร์เริ่มมีลิงก์ไปที่บล็อกต่างๆ มากขึ้น ผมจึงอยากอำนวยความสะดวกให้ผู้เยี่ยมชมสามารถอ่านบทความได้จากที่เดียว โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมรับฟีดหรือใช้งานเว็บไซต์บริการรับฟีดเช่น Google Reader โดยพยามติดตั้งเว็บรวมฟีด หรือบางทีก็เรียกว่า Planet

หลังจากค้นหาโดย Google พบว่า ซอพท์แวร์ประเภทนี้เรียกรวมๆ ว่า Feed Aggregator ประเภทที่ผมตั้งการนั้นเรียกว่าServer-Side Feed Aggregator ผมได้ทดลองติดตั้งหลายตัว ขอเล่าให้ฟังคร่าวๆ ต่อไปนี้

1. Feedonfeed ติดตั้งง่าย แต่โปรแกรมนี้ต้องใช้ร่วมกับเซอร์เวอร์ที่มีการตั้งค่าป้องกันไดเรคตอรี ไม่อย่างนั้นใครก็เข้าไปตั้งค่าอะไรก็ได้

2. Rnew มีการกำหนดรหัสผ่านผู้ดูแลด้วย แต่ดันรับฟีดแล้วแสดงภาษาไทยถูกต้อง พยามแก้นิดหน่อยก็ไม่เป็นผลเลยหันไปตัวอื่น

3. Reblog ตัวนี้ติดตั้งบนวินโดว์ 2003 ไม่ผ่าน พอไปติดตั้งบนลีนุกซ์ก็ทำได้ง่ายๆ รับฟีดแสดงภาษาไทยได้ แต่ยังมีปัญหาเรื่องชื่อของบล็อกที่รับฟีดมาแสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ อีกทั้งการตั้งค่าก็มีหลายตัวเลือกเกินไป ผมต้องการแค่รับฟีดมาเท่านั้น เขาใจว่าอาจจะป้อนบทความเพิ่มเติมเข้าไปได้ด้วย ฯลฯ

4. Gregarius ตัวนี้ม…

กศน.สุรินทร์ จัดอบรมการใช้งาน Google Apps

กศน.สุรินทร์ ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งาน Google Apps. ณ ห้องประชุมประทานสมันต์ และ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดีโดยได้จัดแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห้องสมุด อบรมในวันที่ 12 ธ.ค. 50 อีกกลุ่มที่สองเป็นข้าราชการและเจ้าที่ ศบอ. อบรมในวันที่ 13 ธ.ค. 50 เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย
- Google Search
- Gmail
- Google Talk
- Google Calendar
- Google Docs

บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยดี มีเหตุการณ์ตื่นเต้นนิดหน่อยในตอนบ่ายวันที่ 12 ธ.ค. 50 มีกลิ่นเหม็นไหม้ในห้องทำให้การอบรมต้องจบแบบรวบรัด ภายหลังทราบว่า มอร์เตอร์คอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศใหม้ การอบรมครั้งนี้มีปัญหาและสิ่งที่น่าสนใจดังนี้

1. คู่มือการอบรม Google
ผมเขียนคู่มือการอบรมขึ้นมาใหม่ มีความหนาประมาณ xxx หน้า เนื้อหาค่อนข้างละเอียดสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้อินเทอร์เนต และเหตุนี้เองที่ผมตัดสินใจเพิ่มบท Google Search เข้ามาด้วย ในคู่มือนี้ยังมีคำแนะนำในการสมัครใช้บริการ Google แบบธรรมดาด้วยผู้ที่สนใจสามารถ"ดาวน์โหลดได้ที่นี่"

2. เครื่องที่ใช้ IE5 ไม่สามารถแชทผ่านเว็บใน Gmail ได้
แก้ไขโดยติดตั้ง IE6 ให้ ดังรายละเอียด หรือ ใช้…

แนะนำ Google For Educator

Google for Educatorเป็นเว็บไซต์ของ Google ที่สนับสนุนให้ครูได้ใช้เครื่องมื่อต่างๆ ของ Google ประกอบการเรียนการสอน ดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ไม่น้อย เลยมาเขียนเล่าบอกกัน

เนื้อหาในเว็บไซต์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
Tools for your classroom
ส่วนนี้จะกล่าวถึงบริการต่างๆ ของ Google ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น Blogger,Calendar,Earth,Maps ฯลฯ โดยมีการแนะนำถึงวิธีการประยุกต์บริการเหล่านี้ในชั้นเรียน และเรื่องราวจากผู้ที่ใช้เครืองมือเหล่านี้

Classroom activities
เทคนิคและวิธีการนำบรรดาเครื่องมือของ Google ต่างๆ มาใช้งานในการเรียนการสอน เนื้อหาจะต่างจากตอน Tools for your classroom ซึ่งกล่าวเป็นแนวคิดกว้างๆ เท่านั้น โดยมีการแบ่งกิจกรรมตามระดับชั้นของนักเรียน เป็นประถม , มัธยม และทุกระดับชั้น

Classroom Posters
เป็นหน้ารวมโปสเตอร์ต่างๆ สำหรับติดในชั้นเรียน เช่น โปสเตอร์วิธีใช้ Google Search ,เทคนิคการใช้ Google Earth

Teacher Community
ชุมชนของครูที่สนใจ Google เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นกัน

สาเหตุของ Moenet เร็วผิดปกติ

เครือข่ายอินเทอร์ของที่ทำงานผม อยู่ใน Moenet ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามปกติก็ค่อนข้างช้า แต่เมื่อสองสามวันก่อนเห็นเพื่อนเปิดดูมิวสิควิดิโอ ใน YouTube ได้ไม่สะดุดเลย ปกติเราจะได้ความเร็วขนาดนั้นต้องรอเปิดสักตีสองเห็นจะได้

ในที่สุดผมก็รู้คำตอบครับ คือหลังจากปล้ำกับ Bittorent ของผมสักระยะถึงรู้เขาบล็อก โปรโตคอล Bittorent ซะแล้ว ไงหล่ะ เนตปรู๊ดปร๊าดเลย เฮ้อ ทำไงดีเนี่ยเรา แต่ก็เห็นด้วยนะครับ แค่เสียดายนิดๆ

การเขียนโครงการ

การทำงานอยู่ในหน่วยงานผมนั้น นานๆ จะเกี่ยวข้องกับการเขียนโครงการสักครั้ง ส่วนใหญ่เป็นโครงการฝึกอบรม จริงๆจะว่าเขียนก็ไม่เชิง ผมอาจจะทำแค่ร่างส่งหัวหน้า ส่วนตัวโครงการจริงจะมีการแก้ไขอะไรนั้นก็ไม่เห็นเหมือนกัน

หลังจากไปอบรม Google App. มีเหตุให้ต้องเขียนร่างโครงการเพื่ออบรมบุคลากรใน กศน.สุรินทร์ ให้ใช้ Google Apps เดิมหากจะทำงานลักษณะนี้ก็ไม่ยาก ไปลอกของเก่ามา ดัดแปลงแก้ไข แล้วก็ส่งต่อ คราวนี้เกิดสงสัยว่า "ตกลง การเขียนโครงการที่เราเขียนกันอยู่มันถูกต้องหรือเปล่า หรือลอกกันจนไม่รู้ว่า ของที่ถูกต้องเขาทำกันยังไง?"

ผมเลยลองค้นหาจนไปเจอบทความของ ผศ.สมพิศ สุขแสน เรื่อง "เทคนิคการเขียนโครงการ" เอกสารฉบับนี้เขียนแล้วอ่านง่ายครับ ให้ความรู้เรื่องที่มาที่ไปของโครงการได้ดี ที่สำคัญสรุปเนื้อหาแบบเน้นๆ โดยเฉพาะให้อธิบายคำที่ชวนสับสนเหล่านี้อย่างชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์กับจุดมุ่งหมาย เรื่องที่มักเข้าใจผิดกันบ่อย และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างโครงการ ย้อนกลับไปถึงนโยบายมหภาคเช่น นโยบายรัฐบาล


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่ และหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย

รายงานการศึกษาดูงาน

เมื่อผมถูกส่งไปประชุมสัมนาที่ไหน กลับมาก็ต้องรายงานผู้บังคับบัญชา
ให้ท่านทราบว่าไปทำอะไรที่ได้ ได้อะไรมาบ้าง ต้องทำอะไรต่อ

สำหรับรูปแบบนั้น ก็ลอกๆ ตามกันมาครับ ผิดถูกยังไงไม่รู้เหมือนกัน
เพราะไม่ได้สนใจตามหารูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เอ หรือบางทีอาจจะ
ไม่มีมาตรฐานอะไรก็ได้ ประเภทรายงานอะไรก็ได้ที่เห็นว่าจำเป็น

บังเอิญผมผ่านไปพบเอกสารฉบับนี้ "รายงานการเดินทางศึกษาดูงาน
ของกรรมมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
"
ของ สนช. เห็นว่าเขียนได้ดี โดนใจเลย ต้องเก็บไว้เป็นตัวอย่างซะหน่อย
ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ