อบรมโปรแกรมทะเบียนนักศีกษาสายสามัญ(Windows) 26 ก.ย. 50 (3/3)

เนื้อหาการอบรม
1. การออกเวอร์ัชันใหม่ และอธิบายเพิ่มเติมส่วนที่มีการปรับปรุงแก้ไข
ผู้พัฒนาได้รวบรวมข้อเสนอแนะแนวจากเมื่อวาน มาปรับปรุงและ
ออกเวอร์ชันใหม่ตั้งชื่อว่า "โคราช 1.0" เพื่อเป็นที่ระลึกถึงสถานที่จัดอบรมในครั้งนี้
และได้มีการแนะทำส่วนต่างๆของโปรแกรม ที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาพร้อมเวอร์ชันใหม่
เช่น
- รายงานสรุปผลการเรียนรายภาค
- รายงานอนุมัติการจบหลักสูตร

2. วิทยากรกลุ่มงมนพัฒนาการศึกษา บรรยายเรื่องปัญหาของงานทะเบียน กศน. และแนวทางการแก้ปัญหา
- ปัญหางานทะเบียนในปัจจุบัน และกรณีตัวอย่าง
- เรื่องที่คุยกันนานหน่อยคือ เรื่องหลักฐานการจบหลักสูตรสมัยก่อนใช้โปรแกรม IT

เพิ่มเติม
- โปรแกรมนี้ยังอยู่ในสถานนะเบต้า คือทดลองใช้งานเท่านั้น ทางคณะผู้พัฒนาต้องการให้ใช้ควบคู่กับโปรแกรม IT2 ไปก่อนโดยแนะนำให้บันทึกและประมวลผลโดยใช้ IT2 และใช้โปรแกรม ITw สำหรับการออกรายงาน
- จะมีการออกเวอร์ชันใหม่ ๆ เรื่อยๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ ส่วน URL ของเว็บให้สอบถามได้จากผู้เข้าร่วมการอบรม
- ฟังเสียงส่วนใหญ่ ทุกคนเห็นว่าโปรแกรมนี้น่าจะช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง