อบรมโปรแกรมทะเบียนนักศีกษาสายสามัญ(Windows) 25 ก.ย. 50 (2/3)

บรรยากาศการอบรม
ผมควรจะเขียนเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรก แต่กลัวว่าวันที่สองจะไม่มีอะไรเขียนเลยครับ เลยมาเล่าในวันนี้ดีกว่า
การอบรมจัดในห้องประชุมของโรงแรมที่พัก มีผู้เข้าร่วมประชุมจากศูนย์จังหวัดและศูนย์ภาคฯ ทั่วประเทศประมาณ 120 คน
ทุกคนหิ้วโน้ตบุคส์มาคนละเครื่องในห้องเลยมีโน้ตบุคส์เยอะไปหมด เป็นการประชุมที่มีโน้ตบุคส์เยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็น
เนื้อหาการอบรม
1. โปรแกรม ITw ออกเวอร์ชันใหม่
เนื่องจากการอบรมครั้งนี้มีโปรแกรมเมอร์มาร่วมอยู่ในการอบรมด้วย ทำให้สามารถแก้ไขโปรแกรมและออกเวอร์ชันใหม่ได้ทันที เวอร์ชันที่ออกวันนี้เป็นเวอร์ชันของวันที่ 24 ก.ย. 50

2. การบันทึกคะแนนสอบ
- การบันทึกคะแนนสอบของนักศึกษาแบบต่างๆ
- มีการพูดถึง ระเบียบในการดำเนินการกับนักศึกษาที่หมดสภาพไปแล้วและกลับมาเข้าเรียนใหม่ ซึ่งหลายคนก็ไม่ได้ทำให้ถูกต้อง
- ย้ำความสำคัญของการลงทะเบียนสอบซ่อม ซึ่งมีหลายคนไม่รู้ต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะสอบซ่อมได้

3. การจบหลักสูตร
- เกณฑ์การจบหลักสูตร
- รายงานการจบหลักสูตร
- รายงานนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ
- รายงานการออกใบประกาศนียบัตร

4. ระบบฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (NfeGdm)
- สาธิตการทำงานของระบบฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งต้องทำงานโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม ITw


5.ผลการเรียนเฉลี่ยและเปอร์เซนต์ไทล์
- การประมวลผล บันทึก และรายงานข้อมูลค่าสถิติผลการเรียนระดับอำเภอ
- การรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ บันทึก และรายงานข้อมูลค่าสถิติผลการเรียนระดับจังหวัด

5.รายงานผลการเรียน
- การออกใบสรุปผลการเรียน
- การออกใบแจ้งผลการเรียน
- การออกใบแสดงผลการเรียน
- การออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน


6.ข้อมูลสถิติ
- การสร้าง รายงาน และป้อนข้อมูลสถิติ
- การรวบรวม บันทึก และอ่านข้อมูลสถิติระดับจังหวัด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง