อบรม SQL Server 2005 วันที่ 30 ส.ค. 50 (4/5)

บทที่ 8 Administrative Task with SQL Agent
SQL Agent นี้ช่วยทำงานประเภท Routine ทำงานซ้ำเมื่อถึงเวลากำหนด
8.1 Job and Operator
- Job คืองานที่กำหนดให้ SQL Server Agent ทำ , Operator ผู้ที่รับรู้ว่า Job ทำเสร็จหรือไม่ โดยมีวิธีการ

แจ้งได้หลายแบบ เช่น mail , message
- ทดลองสร้าง Operator
- ทดลองสร้าง Job
8.2 ทดสอบการใช้งาน net send
- เปิดใช้ Service ที่ชื่อ messenger
- เรียกใช้คำสั่ง net send ตามตัวอย่าง : net send itedtr11 "test"
เป็นการส่งข้อความ test ไปยังเครื่อง itedtr11

8.3 Alert
-ทำหน้าที่แจ้งความผิดปกติของระบบ(Performance Alert) เช่น ฮาร์ดดิสก์เหลือน้อย , ขนาด Datafile รวม

ไปถึงกิจกรรมที่ทำแล้วมี Error เกิดขึ้น (Event Alert)
- เมื่อเกิดความผิดพลาด SQL จะรายงาน Error ออกมาในรูป Error Number พร้อมระดับความรุนแรกของ

Error นั้น (Severity)
- ทดลองสร้าง Even Alert และ Performance Alert

8.4 Managing Multiple Server
- หากเรามี Database Server หลายเครื่องหรือหลาย instance และจำเป็นต้องสร้าง job ซ้ำๆ กันหลายเครื่องอาจไม่สะดวก เราสามารถแยกเครื่องเป็น Master และ Targets Server จากนั้นก็สร้าง
สร้าง Job ไว้ที่เครื่อง Master
- เรื่องนี้ไม่มีการสาธิต เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องอบรม ไม่มีการสร้างโดเมน

บทที่ 9 Backup and Restore
Backup การสำรองข้อมูลในสื่อต่างๆ
- Recovery Model ของฐานข้อมูล
- Backup Type ชนิดต่างๆ
- ทดลอง Backup และ Restore
- การ Detach และ Attach Database

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง