บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2007

การเปลี่ยนแบตเตอรีเครื่องสำรองไฟ

รูปภาพ
เครื่องสำรองไฟ (UPS) ที่จำเป็นสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษเช่น เซอร์เวอร์ หรือเครื่องของฝ่ายการเงิน เป็นต้น :-) ปํญหาที่พบบ่อยที่สุดคือ แบตเตอรีหมดอายุ ทำให้ไม่สามารถเก็บประจุได้ หากชำรุดด้วยสาเหตุนี้เราไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องใหม่ การหาอะไหล่มาเปลี่ยนจะช่วยยืดอายุการใช้งานไปได้อีก

การตรวจสอบว่าแบตเตอรีหมดอายุแล้วหรือยัง
เครื่องสำรองไฟที่ราคาแพงหน่อยจะมีไฟ LED บอกสถานะแบตเตอรีของว่ายังเก็บประจุไฟได้หรือไม่ ส่วนเครื่องสำรองไฟขนาดเล็กๆต้องทดสอบโดยถอดมาลองข้างนอก หรือบางทีก็รู้ตอนไฟดับเลย ถ้าเครื่องดับไปพร้อมกับไฟฟ้า ก็ถึงเวลาเปลี่ยนแล้ว

หากไม่แน่ใจว่าเครื่องสำรองไฟของเรา ชำรุดเพราะแบตเตอรีเสื่อมสภาพหรือเปล่า ท่านก็สามารถถอดจากเครื่องที่ใช้งานได้ดีมาทดลองได้

ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี
1. ถอดฝาหุ้มเครื่องสำรองไฟ ออก
2. ถอดแบตเตอรรีเก่าออกจากเครื่องสำรองไฟ
3. ใส่แบตเตอรีใหม่เข้าไปแทนเกี่ยวกับแบตเตอรีของเครื่องสำรองไฟ

1. หลายเรียกแบตเตอรีเครื่องสำรองไฟเรียกว่าแบตเตอรีแห้ง จริงๆ แล้วยังเป็นแบตเตอรีเปียก (Lead-Acid Battery) แบบเดียวกับที่ของรถยนต์รุ่นเก่าๆ (รุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่แบบน…

อบรมโปรแกรมทะเบียนนักศีกษาสายสามัญ(Windows) 26 ก.ย. 50 (3/3)

เนื้อหาการอบรม
1. การออกเวอร์ัชันใหม่ และอธิบายเพิ่มเติมส่วนที่มีการปรับปรุงแก้ไข
ผู้พัฒนาได้รวบรวมข้อเสนอแนะแนวจากเมื่อวาน มาปรับปรุงและ
ออกเวอร์ชันใหม่ตั้งชื่อว่า "โคราช 1.0" เพื่อเป็นที่ระลึกถึงสถานที่จัดอบรมในครั้งนี้
และได้มีการแนะทำส่วนต่างๆของโปรแกรม ที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาพร้อมเวอร์ชันใหม่
เช่น
- รายงานสรุปผลการเรียนรายภาค
- รายงานอนุมัติการจบหลักสูตร

2. วิทยากรกลุ่มงมนพัฒนาการศึกษา บรรยายเรื่องปัญหาของงานทะเบียน กศน. และแนวทางการแก้ปัญหา
- ปัญหางานทะเบียนในปัจจุบัน และกรณีตัวอย่าง
- เรื่องที่คุยกันนานหน่อยคือ เรื่องหลักฐานการจบหลักสูตรสมัยก่อนใช้โปรแกรม IT

เพิ่มเติม
- โปรแกรมนี้ยังอยู่ในสถานนะเบต้า คือทดลองใช้งานเท่านั้น ทางคณะผู้พัฒนาต้องการให้ใช้ควบคู่กับโปรแกรม IT2 ไปก่อนโดยแนะนำให้บันทึกและประมวลผลโดยใช้ IT2 และใช้โปรแกรม ITw สำหรับการออกรายงาน
- จะมีการออกเวอร์ชันใหม่ ๆ เรื่อยๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ ส่วน URL ของเว็บให้สอบถามได้จากผู้เข้าร่วมการอบรม
- ฟังเสียงส่วนใหญ่ ทุกคนเห็นว่าโปรแกรมนี้น่าจะช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น

อบรมโปรแกรมทะเบียนนักศีกษาสายสามัญ(Windows) 25 ก.ย. 50 (2/3)

รูปภาพ
บรรยากาศการอบรม
ผมควรจะเขียนเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรก แต่กลัวว่าวันที่สองจะไม่มีอะไรเขียนเลยครับ เลยมาเล่าในวันนี้ดีกว่า
การอบรมจัดในห้องประชุมของโรงแรมที่พัก มีผู้เข้าร่วมประชุมจากศูนย์จังหวัดและศูนย์ภาคฯ ทั่วประเทศประมาณ 120 คน
ทุกคนหิ้วโน้ตบุคส์มาคนละเครื่องในห้องเลยมีโน้ตบุคส์เยอะไปหมด เป็นการประชุมที่มีโน้ตบุคส์เยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็น
เนื้อหาการอบรม
1. โปรแกรม ITw ออกเวอร์ชันใหม่
เนื่องจากการอบรมครั้งนี้มีโปรแกรมเมอร์มาร่วมอยู่ในการอบรมด้วย ทำให้สามารถแก้ไขโปรแกรมและออกเวอร์ชันใหม่ได้ทันที เวอร์ชันที่ออกวันนี้เป็นเวอร์ชันของวันที่ 24 ก.ย. 50

2. การบันทึกคะแนนสอบ
- การบันทึกคะแนนสอบของนักศึกษาแบบต่างๆ
- มีการพูดถึง ระเบียบในการดำเนินการกับนักศึกษาที่หมดสภาพไปแล้วและกลับมาเข้าเรียนใหม่ ซึ่งหลายคนก็ไม่ได้ทำให้ถูกต้อง
- ย้ำความสำคัญของการลงทะเบียนสอบซ่อม ซึ่งมีหลายคนไม่รู้ต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะสอบซ่อมได้

3. การจบหลักสูตร
- เกณฑ์การจบหลักสูตร
- รายงานการจบหลักสูตร
- รายงานนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ
- รายงานการออกใบประกาศนียบัตร

4. ระบบฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (NfeGdm)
- สาธิตการทำงานของร…

อบรมโปรแกรมทะเบียนนักศีกษาสายสามัญ(Windows) 24 ก.ย. 50 (1/3)

รูปภาพ
ผมได้รับการมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการอบรมโปรแกรมทะเบียนนักศีกษาสายสามัญ(Windows) ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ย. 50 ณ โรงแรม ดิ แอร์พอร์ต จ.นครราชสีมา จัดโดยสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน


การเดินทาง
ออกเดินทางโดยรถไฟจากจังหวัดสุรินทร์ เมื่อเวลา 5.40 น.ถึงจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเวลา 8.30 น. ไม่ได้ซื้อตั๋วตอนขึ้นรถไฟเพราะเข้าในผิดว่า พี่ที่ไปด้วยกันซื้อเผื่อแล้ว เลยต้องเสียค่าปรับ 100 บาท รวมกับค่าโดยสารอีก 32 บาท

เนื้อหาการอบรม
การอบรมนี้มีวิทยาหลายท่าน นำโดย อ.วิทูรย์ ภูลังกา และตัวแทนจากภาคต่างๆ ที่ได้ไปทดลองใช้งานโปรแกรมมาแล้ว ที่ จ.อยุธยา ผลัดการขึ้นพูดในหัวข้อต่างๆ ขอสรุปโดยสังเขปต่อไปนี้

1. แนะนำโปรแกรมทะเบียนนักศีกษาสายสามัญ(Windows) บนระบบปฎิบัติการวินโดว์
(ต่อไปขอเรียกชื่อโปรแกรมว่า ITw)
- ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่ทำงานกับวินโดวส์ และรายงานที่ได้ออกมาในรูปแบบ A4 เท่านั้น
- นำข้อมูลเดิมจาก IT2 มาใช้งานได้
- เวอร์ช้นนี้เป็นเวอร์ชันทดลอง ให้ใช้งานร่วมก้บ IT2
- ต้องการทดสอบข้อมูลที่มีปัญหา ให้ติดต่อได้ที่ vpoolungga@hotmail.com
- มีปัญหาติดต่อได้ที่ http://www.nfe.go.th/gpa
- โปรแกรมนี้ แก…

รับมือกับการบล็อกเว็บ

อยู่ดีๆ เว็บ Torrent Tracker เจ้าประจำก็เข้าจากที่ทำงานไม่ได้ไม่ได้ซะดื้อ แต่ที่บ้านใช้ TOT เข้าได้ แสดงว่าโดนบล็อก วิธีแก้ไขก็ไม่ยากครับใช้บริการ Anonymous Proxy Server ที่ใช้บริการทั่วไปก็เข้าได้ ผมลองใช้ของ Youhide.com อีกวิธีหนึ่งทำได้โดยใช้โปรแกรม Torpark ซึ่งมีการเขียนคำแนะนำไว้ที่นี่แล้ว เฮ้อ... ทำให้ยุ่งยากทำไมน้อ

วิธีดาวน์โหลด VDO จาก www.youtube.com แบบง่ายๆ

รูปภาพ
เพิ่มเติม 25 ธ.ค. 51 :
หลังจากเขียนบทความนี้ได้หลายเดือน ผมไปพบเว็บใหม่คือ www.keepvid.com นะวิธีใช้งานเหมือนกับเว็บข้างล่างเลย

หากยังไม่เข้าใจสามารถศึกษาได้จากบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง "วิชา 019DownloadVideo การดาวน์โหลดวิดิโอจากอินเทอร์เนต" หรือ ดาวน์โหลดคู่มือไปอ่านก็ได้

-------------------------------------------------

เราสามารถนำคลิปวิดิโอที่อยู่ใน Youtube มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และเก็บไว้ชมแบบ off-line ได้ ด้วยวิธีง่ายๆ ต่อไปนี้

การดาวน์โหลดสิ่งต่างๆจากอินเทอร์เนต สิ่งที่เราต้องรู้คือ URL ครับ ทางผู้ที่เผยแพร่ก็ไม่ต้องการให้เราเข้าถึงสื่อนั้นๆ โดยตรง จึงพยามหาวิธีซ่อนด้วยวิธีการต่างๆ ส่วนฝ่ายที่อยากได้ก็ต้องหาวิธีดูให้ได้

สำหรับการดาวน์โหลดวิดิโอนั้น ผมลองดูจาก lifehacker เขาก็แนะนำสองแบบ แบบที่หนึ่งคือ ใช้การดูโค้ด Html เพื่อหา URL ซึ่งยากหน่อย หรืออีกแบบหนึ่งให้ใช้บริการจากเว็บไซต์ www.videodl.org ที่ให้บริการค้นหา URL ของวิดิโอเรื่องนั้นให้โดยอัติโนมัติ


วิธีใช้งานเว็บไซต์ www.videodl.org
1. เข้าไปชมวิดิโอ ใน www.youtube.com แล้วคัดลอก URL ของเพจที่มีวิดิโอที่เรา…

มองหาพรินเตอร์อิงค์เจตตัวใหม่

รูปภาพ
ทาง กศน.สุรินทร ต้องการหาพรินเตอร์แบบอิงค์เจตใหม่ แทนตัวเก่าที่หมึกแพงเหลือเกิน เป็นแบบตลับหมึกแยกหกสี ราคาตลับละ 450 บาท เปลี่ยนทีหนึ่งก็หน้ามืด

จุดประสงค์ในการใช้เครื่องเพื่อพิมพ์เอกสารสี บางพิมพ์หลังแผ่น CD บ้างทั้งหมดใช้งานนานๆ ครั้ง ส่งรายงานทีก็ได้เวลาใช้ที

ประกอบกับหัวหน้าไปเห็นห้องสมุดจังหวัดฯ ใช้รุ่น HP PhotoSmart D5160 ด้วยก็อยากให้เราลองหารายละเอียดมาให้ หลังจากแวะไปคุยกับช่างซ่อมพรินเตอร์มา ได้รับคำแนะนำดังต่อไปนี้

1. หากจะใช้หมึกแท้ตลอดไป เราสามารถเลือกเครื่องพรินท์ยี่ห้ออะไรก็ดีทั้งนั้น โอกาสหัวหมึกอุดตันมีน้อย
2. ควรให้เลือกซื้อเครื่องที่หมึกพิมพ์แยกสีแยกตลับได้ เวลาเปลี่ยนหมึกจะได้ซื้อมาเปลี่ยนเฉพาะสีนั้นๆ
3. เป็นการยากที่จะบอกว่าหมึกแท้ของยี่ห้อไหนถูกที่สุด บางรุ่น
ราคาแพงแต่ก็มีปริมาณมาก บางรุ่นราคาถูกปริมาณก็น้อย
4. PhotoSmart HP D5160 รุ่นนี้ตลับหมึกแยกสองสี (มี สองตลับคือ สีดำ 780 บาท และ รวมสามสี 1070 บาท ) แต่เป็นตลับหมึกแบบมีหัวพิมพ์ในตัว
5. แนะนำอีกรุ่นคือ IP4200 ตลับหมึกแยกห้าสี ราคาตลับละ 525 บาทความเห็น
- ผมสนใจรุ่น PhotoSmart HP D5160 เพราะตลับหมึกแบบมีหัว…

อบรมการเขียนเว็บไซต์ให้ แผนกช่างสำรวจ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

รูปภาพ
วันที่ 1-2 ก.ย. 50 ได้ทำหน้าที่วิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรมจูมลาให้กับครูแผนกวิชาช่างสำรวจ จำนวน 6 ท่าน ณ แผนกวิชาช่างสำรวจ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ การอบรมครั้งนี้อาจจะขลุกขลักบ้าง แต่ก็ผ่านได้ด้วยดี

ปัญหาที่พบคือ ระบบรักษาความปลอดภัยภายใน ว.เทคนิคสุรินทร์ มีสูงมาก มีการใช้ Firewall สองชั้น ใช้อินเทอร์เนตได้เฉพาะ พอร์ต 80 ผ่าน Proxy Server เท่านั้น

1. ตอนแรกอยากจะให้ทดลองใช้ใช้ Remote Server ที่เครื่อง Krusurin.no-ip.org แต่เนื่องจากระบบความปลอดภัยที่สูงเหลือเกิน การใช้ FTP , Remote Desktop มาที่เครื่อง Krusurin.no-ip.org ทำไม่ได้เลย​จึงต้องเลี่ยงไปใช้วิธีอื่น

2. พยามติดตั้ง Web Server และ FTP Server​ในวงแลน แต่พอเรียกต้องเรียกผ่าน proxy ก็หากันไม่ค่อยจะเจอ แถมเครื่องแม่ที่เราใช้ดันติดไวรัสเพียบ จริงๆ ก็ติดไวรัสกันทุกเครื่อง เวลาจะคัดลอกแฟ้มอะไร โปรแกรมต้านไวรัสจะไม่ยอมอย่างเดียว
สุดท้ายแก้ไม่ไหว ต้องไปวิธีอื่น

3.โชคดีที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ของ ว.เทคนิคสุรินทร์ แวะมานั่งฟังด้วย เลยขอให้ติดตั้ง Joomla​ที่ Web Server​ของ ว.เทคนิคสุรินทร์ เลย โ…

อบรม SQL Server 2005 วันที่ 30 ส.ค. 50 (4/5)

บทที่ 8 Administrative Task with SQL Agent
SQL Agent นี้ช่วยทำงานประเภท Routine ทำงานซ้ำเมื่อถึงเวลากำหนด
8.1 Job and Operator
- Job คืองานที่กำหนดให้ SQL Server Agent ทำ , Operator ผู้ที่รับรู้ว่า Job ทำเสร็จหรือไม่ โดยมีวิธีการ

แจ้งได้หลายแบบ เช่น mail , message
- ทดลองสร้าง Operator
- ทดลองสร้าง Job
8.2 ทดสอบการใช้งาน net send
- เปิดใช้ Service ที่ชื่อ messenger
- เรียกใช้คำสั่ง net send ตามตัวอย่าง : net send itedtr11 "test"
เป็นการส่งข้อความ test ไปยังเครื่อง itedtr11

8.3 Alert
-ทำหน้าที่แจ้งความผิดปกติของระบบ(Performance Alert) เช่น ฮาร์ดดิสก์เหลือน้อย , ขนาด Datafile รวม

ไปถึงกิจกรรมที่ทำแล้วมี Error เกิดขึ้น (Event Alert)
- เมื่อเกิดความผิดพลาด SQL จะรายงาน Error ออกมาในรูป Error Number พร้อมระดับความรุนแรกของ

Error นั้น (Severity)
- ทดลองสร้าง Even Alert และ Performance Alert

8.4 Managing Multiple Server
- หากเรามี Database Server หลายเครื่องหรือหลาย instance และจำเป็นต้องสร้าง job ซ้ำๆ กันหลายเครื่องอาจไม่สะดวก เราสามารถแยกเครื่องเป็น Master และ Targets Server จากนั้นก็สร้าง
ส…