อบรม SQL Server 2005 วันที่ 27 ส.ค. 50 (1/5)

ผมได้รับการมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร SQL Server 2005 ระหว่างวันที่ 27 - 31 ส.ค. 50 จัดโดย สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผมจึงอยากให้บันทึกเป็นทำให้หลายๆ คน ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเนื้อหาที่ผมเก็บมาได้ สิ่งที่ผมบันทึกไปอาจจะไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพราะเป็นบันทึกจากสิ่งที่เรียนรู้ในระยะเวลาสั้นๆ หากท่านที่มีประสบการณ์ผ่านเข้ามามีคำแนะนำอะไรโปรดให้ความเห็นได้เลยครับ

บทที่ 1 แนะนำ SQL Server
1.1 แนะนำ SQL Server
- มีหลายเวอร์ชัน เช่น Enterprisae Standard Workgroup ฯลฯ
แต่ละเวอร์ชันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไป

1.2 ความต้องการของ Hardware , Software
- สเปคเครื่อง PC ทั่วไปก็ติดตั้งฝีกหัดได้ หากจะใช้จริงต้องใช้ Ram เยอะๆ เข้าไว้

1.3 Instance ใน SQL Server
- เราสามารถติดตั้ง SQL Server หลายตัวในเครื่องเดียวกัน แต่ละดัวจะเรียกว่า Instance
- Instance มีสองแบบคือ Default Instance และ Name Instance

1.4 สัญญาอนุญาต(Licensing) สำหรับ SQL Sever

บทที่ 2 การติดตั้ง SQL Server
ช่วงนี้เป็นการติดตั้ง SQL Server รุ่น Developer บนเครื่อง ขั้นตอนนี้ใช้เวลาค่อนวัน เวลาของการติดตั้งก็นาน แผ่นติดตั้งมีน้อย บางเครื่องก็มีการติดตั้งรุ่น Express ที่ติดมาพร้อมกับการติดตั้ง Visual Studio มาก่อนหน้านั้นด้ว

บทที่ 3 เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ SQL Server 2005เครื่องมือที่สำคัญคือ
3.1 Surface Area Configuration Tool
3.2 SQL Server Configuration Manager
3.3 SQL Server Managerment Studio
3.4 sqlcmd

บทที่ 4 การวางแผนการใช้งานฐานข้อมูล
4.1 การเก็บข้อมูล
- ข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในสองแฟ้มคือ Data File และ Log File
- Data File จะเก็บตัวข้อมูลจริงๆ เป็นแฟ้มที่มีนามสกุล .mdf บางกรณีก็จะมีแฟ้มนามสกุล .ndf เพิ่มเข้ามาอีก
- Log File จะเก็บ Transaction หรือสิ่งที่กระทำกับข้อมูลเอาไว้ เพื่อประโยชน์ในการย้อนการกระทำ หรือป้องกันความเสียหายอีกชั้นหนึ่ง

4.2 การทำงานของ Transaction Log
- SQL จะมีกลไกป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้อมูล โดยไม่มีการบันทึกการแก้ไขในแฟ้มข้อมูลบนฮาร์ดิสก์โดยตรง แต่จะมีการโหลด ข้อมูลเข้ามาไว้ในหน่วยความจำ ปรับปรุงจนสำเร็จแล้ว จึงค่อยบันทึกเข้าไปในฮาร์ดดิสก์

4.3 เทคนิคการเก็บแฟ้มฐานข้อมูล
- แฟ้มแบบ Data File ยังแบ่งเป็นสองชนิดคือ แบบ Primary , Secondary เราไม่จำเป็นต้องใช้แค่แฟ้มเดียว แต่สามารถกำหนดให้เป็นหลายแฟ้มได้ การแบ่งเป็นหลายแฟ้ม มีประโยชน์ ในการเพิ่มความเร็วของการเขียนอ่าน (แต่ต้องเก็บไว้ในฮาร์ดิสก์ คนละลูกนะครับจะได้มีหัวอ่านมาช่วยกัน

4.4 การใช้ความสามารถของ File Group
- File Group จะช่วยในการสำรองข้อมูลให้สะดวกขึ้น แต่ผมก็ยังงงส่วนนี้อยู่ครับ คิดว่าคงต้องหาอ่านเพิ่มเติมในตอนหลัง

บทที่ 5 การสร้างฐานข้อมูล
5.1 การสร้างฐานข้อมูล
เนื้อหาเป็นการฝึกสร้างฐานข้อมูล ความสำคัญของ schema

5.2 การสร้างตาราง
- Data Type ชนิดต่างๆ
- การสร้าง Constraint Check และ Rule เพื่อควบคุมความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนเข้า
- การสร้าง Relationship ระหว่างตารางต่างๆ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง