บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2007

อบรม SQL Server 2005 วันที่ 30 ส.ค. 50 (4/5)

บทที่ 8 Administrative Task with SQL Agent
SQL Agent นี้ช่วยทำงานประเภท Routine ทำงานซ้ำเมื่อถึงเวลากำหนด
8.1 Job and Operator
- Job คืองานที่กำหนดให้ SQL Server Agent ทำ , Operator ผู้ที่รับรู้ว่า Job ทำเสร็จหรือไม่ โดยมีวิธีการ

แจ้งได้หลายแบบ เช่น mail , message
- ทดลองสร้าง Operator
- ทดลองสร้าง Job
8.2 ทดสอบการใช้งาน net send
- เปิดใช้ Service ที่ชื่อ messenger
- เรียกใช้คำสั่ง net send ตามตัวอย่าง : net send itedtr11 "test"
เป็นการส่งข้อความ test ไปยังเครื่อง itedtr11

8.3 Alert
-ทำหน้าที่แจ้งความผิดปกติของระบบ(Performance Alert) เช่น ฮาร์ดดิสก์เหลือน้อย , ขนาด Datafile รวม

ไปถึงกิจกรรมที่ทำแล้วมี Error เกิดขึ้น (Event Alert)
- เมื่อเกิดความผิดพลาด SQL จะรายงาน Error ออกมาในรูป Error Number พร้อมระดับความรุนแรกของ

Error นั้น (Severity)
- ทดลองสร้าง Even Alert และ Performance Alert

8.4 Managing Multiple Server
- หากเรามี Database Server หลายเครื่องหรือหลาย instance และจำเป็นต้องสร้าง job ซ้ำๆ กันหลายเครื่องอาจไม่สะดวก เราสามารถแยกเครื่องเป็น Master และ Targets Server จากนั้นก็สร้าง
ส…

อบรม SQL Server 2005 วันที่ 29 ส.ค. 50 (3/5)

บทที่ 7 Monitoring SQL Server(ต่อ)

7.4 การใช้งาน DDL Trigger
-DDL Trigger เป็นการ "ดัก" การกระทำกับฐานข้อมูลด้วยคำสั่งที่เรากำหนด เช่น insert , update
เมื่อดักได้เลย จะสั่งให้ทำงานบางอย่าง
- ในการอบรม วิทยากร สาธิตการ สร้าง Trigger
ให้เก็บรายละเอียดใน Log File เมื่อมีการเพิ่ม,ลบ ข้อมูล และ สร้างตาราง
- ฝึกปฎิบัติสร้าง DDL Trigger


บทที่ 8 การถ่ายโอนข้อมูล (Tranferring Data)
8.1 การถ่ายโอนข้อมูล (Tranferring Data)
- ข้อมูลเข้าและออกจากฐานข้อมูล
- การเปลี่ยนรูปแบบของฐานข้อมูล , การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

8.2 SQL Server Integration Service (SSIS)
- เป็นเครื่องมือในการถ่ายโอนข้อมูลที่มาพร้อมกับ MS SQL
- ทดลองส่งข้อมูลในตารางมาในรูปแฟ้ม Exel
- การสร้าง SSIS package เพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนในภายหลัง
- การใช้งานโปรแกรม dtexec ร่วมกับ SSIS package
- การสร้าง SSIS package โดยใช้ Visual Studio 2005

ปฎิทินปฎิบัติงาน

อบรม SQL Server 2005 วันที่ 28 ส.ค. 50 (2/5)

บทที่ 6 การรักษาความปลอดภัย
6.1 ภาพรวมของการรักษาความปลอดภัย
คำสำคัญ Principle , Permission , Securable
Priciple : ผู้จะเข้าใช้งาน
Permission : สิทธิ์ในการจัดการ Securable
Securable : สิ่งที่ถูกกระทำ

6.2 การรักษาความปลอดภัยระดับ Server
6.2.1 Authentication Mode
- ในการเรียกใช้บริการของ SQL Server ผู้เรียก(หรือโปรแกรมที่เรียก)จะต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้
- SQL Server สามารถกำหนดวิธียืนยันตัวตนผู้เข้าใชงานได้ทั้งวิธีการใช้ Windows Authentication Mode และ SQL Server Authentication Mode
- ทดลองเพิ่มผู้ใช้ใน SQL Servr Authentication Mode

6.2.2 การกำหนด Fixed Server Roles?
- การกำหนด Role เป็นการให้สิทธิ์โดยกำหนดทางฝั่งผู้เรียกใช้( Principle)
- Role คือ อำนาจในการจัดการระบบ ได้ Role ที่มีอำนาจสูงสุดคือ sysadmin
- Role อื่นๆ ที่น่าสนใจได้แก่ dbcreator , serveradmin
- ทดลองกำหนด Role

6.3 การรักษาความปลอดภัยระดับ Database
6.3.1 Database User
- Log-In คือสิ่งที่คุณใช้เข้า SQL Server , User คือส่งที่คุณใช้เข้าฐานข้อมูล
อีกนัยหนึ่ง ฐานข้อมูล ไม่รู้จัก Log-in รู้จักแต่ User
- เมื่อเราต้องการเข้าถึงระดับฐานข้อมูล …

อบรม SQL Server 2005 วันที่ 27 ส.ค. 50 (1/5)

ผมได้รับการมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร SQL Server 2005 ระหว่างวันที่ 27 - 31 ส.ค. 50 จัดโดย สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผมจึงอยากให้บันทึกเป็นทำให้หลายๆ คน ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเนื้อหาที่ผมเก็บมาได้ สิ่งที่ผมบันทึกไปอาจจะไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพราะเป็นบันทึกจากสิ่งที่เรียนรู้ในระยะเวลาสั้นๆ หากท่านที่มีประสบการณ์ผ่านเข้ามามีคำแนะนำอะไรโปรดให้ความเห็นได้เลยครับ

บทที่ 1 แนะนำ SQL Server
1.1 แนะนำ SQL Server
- มีหลายเวอร์ชัน เช่น Enterprisae Standard Workgroup ฯลฯ
แต่ละเวอร์ชันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไป

1.2 ความต้องการของ Hardware , Software
- สเปคเครื่อง PC ทั่วไปก็ติดตั้งฝีกหัดได้ หากจะใช้จริงต้องใช้ Ram เยอะๆ เข้าไว้

1.3 Instance ใน SQL Server
- เราสามารถติดตั้ง SQL Server หลายตัวในเครื่องเดียวกัน แต่ละดัวจะเรียกว่า Instance
- Instance มีสองแบบคือ Default Instance และ Name Instance

1.4 สัญญาอนุญาต(Licensing) สำหรับ SQL Sever

บทที่ 2 การติดตั้ง SQL Server
ช่วงนี้เป็นการติดตั้ง SQL Server รุ่น Developer บนเครื่อง ขั้นตอนนี้…

แนะนำ www.opensourcetemplates.org ฟรีเทมเพลต ตัวช่วยสำหรับคนไร้จินตนาการ

รูปภาพ
งานออกแบบป้ายประกาศและป้ายสำหรับแสดงนิทรรศการ มักจะเป็นงานที่รับผิดชอบโดยงานสารสนเทศ ซึ่งผมเองก็ไม่มีทักษะในเรื่องพวกนี้เลย หากเป็นงานใหญ่ทางหัวหน้าก็จะเรียกพี่ๆ ที่มีหัวศิลป์จาก ศบอ. เข้ามาช่วย ผมแค่อำนวยความสะดวกและคอยปรับแก้เล็กน้อยเมื่อเขากลับไปเท่านั้น

แต่สำหรับงานเล็กน้อยๆ ผมก็ต้องรับผิดชอบเอง พอคิดอะไรไม่ออกก็ลอกเขาซิ แล้วจะลอกที่ไหนดีหล่ะครับ ? ขอแนะนำ www.opensourcetemplates.org/ แหล่งดาวน์โหลดฟรีเทมเพลต มีเทมเพลตรวมทั้งรูปภาพพื้นหลังที่ติดมาด้วย ให้เราสามารถดูตัวอย่างเป็นแนวทาง หรือนำเทมเพลตไปประยุกต์กับงานออกแบบอื่นๆ ได้

ตัวอย่างนี้เป็นการออกแบบป้ายไวนิล พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้คูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่าง กศน.สุรินทร์ กับ ภาคีเครือข่าย

ผมใช้ต้นแบบพื้นหลังจากเทมเพลตที่ได้จากเว็บนี้


ผลสุดท้ายก็ได้งานสำเร็จแบบนี้หวังว่าเว็บนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ออกแบบที่ไม่ค่อยมีไอเดียทั้งหลายนะครับ

การนำเสนอโดยใช้ Camtasia Studio และ Powerpoint to Video

รูปภาพ
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้ตรวจราชการฯ แวะมาเยี่ยมเราชาว กศน.สุรินทร์ บ่อย งานสารสนเทศ ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำงานนำเสนอ โดยคิดจะนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Powerpoint โดยมีใส่เสียงบรรยายไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาก็สั่งให้แสดงผลได้เลย

เพื่อถึงเวลาก็มีการทำไสลด์ พร้อมอัดเสียงไว้พร้อมแล้ว ผมก็จะรับหน้าที่ นำทั้ง Powerpoint
กับเสียงมาผสมเข้าด้วยกัน ซึ่งมีวิธีการทำและสาเหตุที่เลือกหรือไม่เลือกทำดังนี้

1. ใช้ Powerpoint ล้วนๆ : วิธีนี้เอาเสียงใส่ไว้ใน Powerpoint และสั่งให้เล่นสไลด์ตามเวลาที่กำหนด
- ไม่เลือกวิธีนี้เพราะ ไม่มีใครทำแบบนี้เป็นครับ คนที่ทำไสลด์เขาก็ทำได้แค่ใส่เสียงในเฟรมแรก พอจบเฟรมเสียงก็จบตาม ส่วนผมก็ไม่อยากไปค้นคว้าอะไรอีกแล้ว


2. ใช้ Camtasia Studio และ Powerpoint to Video : เราคลิ๊กเล่นสไลด์แล้วใช้โปรแกรม Camtasia Studio จับจอภาพไว้ จากนั้นค่อยเอาทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงมาผมเข้าด้วยกันอีกที
- ไม่เลือกวิธีนี้เพราะในหากสไลด์มีการเคลื่อนไหวมาก เช่นตัวหนังสือวิ่ง ภาพหมุน ฯ เวลาคลิ๊กสไลด์จะหน่วง และภาพที่จับได้ก็จะกระตุก


3. ใช้ Camtasia Studio , Powerpoint และ Powerpoint to Video : เพื่…

แก้ไข Hotmail error

รูปภาพ
ผมเข้า Hotmail ไม่ได้มาสักสองอาทิตย์แล้ว ตอนแรกนึกว่าปิดปรับปรุงชั่วคราว พอนานเข้าชักเอะใจว่าคงมีปัญหาซะแล้ว ลองค้นใน google จึงไปเจอกระทู้นี้ในพันธุ์ทิพ ที่แนะนำวิธีแก้ปัญหาไว้ให้
http://www.pantip.com/tech/internet/topic/IU2421351/IU2421351.html

เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดว่ามีการปรับปรุงไหนบ้าง สำหรับผมที่มักจะเดินไปใช้เครื่องคนอื่นในสำนักงานเข้าเว็บนี้ ครั้นจะเข้าไปปรับแต่งเบราเซอร์คงไม่เหมาะนัก จึงต้องเลี่ยงไปใช้ URL อื่นๆ ซึ่งเลือกได้จากรายการต่อไปนี้แทน

- http://hotmail.com
- http://hotmail.msn.com
- http://www.hotmail.co.th

หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะครับ