การอบรมวิทยากรหลักสูตรการติดตั้งระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ (Onsite Training)

การอบรมจัดขึ้นที่ห้องประชุม 2 อาคารสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 9.00 น. มีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศประมาณ 40 ท่าน ขอสรุปเนื้อหาตามลำดับวิทยากร ต่อไปนี้

กล่าวแนะนำ
โดย อ.วิฑูรย์ ภูลังกา
- กล่าวต้อนรับ
- ทาง กศน. มีแนวคิดพัฒนาการเรียนรู้ ด้วย ICT โดยจัดการเรียนการสอนผ่านมือถือ กำลังอย่างระหว่างการสรุปแนวคิดเพื่อดำเนินการนำร่องภายในปีงบประมาณนี้
- โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรที่จะมีในอนาคต ได้แก่ เรื่อง .NET , SQL Server , Advance Server เพื่อรองรับโปรแกรมต่างๆ ที่จะต้องติดตั้งในอนาคต
- โครงการติดตั้ง Web Server ให้สถานศึกษา ให้สามารถใช้งานต่อไปนี้ คือ เว็บไซต์ของสถานศึกษา , MILNFE (โปรแกรมสารสนเทศทางการศึกษา) , NFE_GDM(ระบบงานฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) , เว็บไซต์ของงานแนะแนว(หากทำได้)

การติดตั้งโปรแกรม NFE_GDM(ระบบงานฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)
โดยคุณเอศนะ จาก บ.โกรว์อัพเทค
- เนื้อหาเป็นการติดตั้ง โปรแกรม NFE_GDM บน Redhat 8.0 โปรแกรมนี้เป็น Web Application เขียนโดยภาษา php เชื่อมกับ Mysql
- การติดตั้ง Component ต่างๆ บน Redhat 8.0 เพื่อติดตั้ง Readhat 8.0
- การติดตั้ง โปรแกรม NFE_GDM
- การติดตั้งฐานข้อมูล MySQL

การบริหารจัดการระบบควาามปลอดภัยระบบเครือข่ายในสถานศึกษาโดย อ.นิกร จาก ศนจ.นครราชสีมา
โดย อ.นิกร จาก ศนจ.นครราชสีมา
- แนะนำภาพรวมของ IPCop
- การออกแบบเครื่องข่ายเพื่อใช้งานร่วมกับ IPCop
- สาธิตการติดตั้ง IPCop
- การปรับแต่ง IPCop
- การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ร่วมกับ IPCop ได้แก่ Advance Proxy,Advance Url Filter, Sarg 2.0.8 , WinScp , Putty

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง