การอบรมวิทยากรหลักสูตรการติดตั้งระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ (Onsite Training) 3

ช่วงเช้าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะที่ออกไปติดตั้ง IPCop Firewall ให้กับศูนย์กทม. ทั้งสี่ศูนย์ ก่อนที่จะแยกย้ายเดินทางกลับ

สรุป
1. เนื้อหาของการอบรม
- การติดตั้งและใช้งาน IPCop Firewall รวมไปถึงโปรแกรมเสริมอื่นๆ ได้แก่ Advace Proxy, Advance Url Filter , SARG 2.0.8, WinScp , Putty
- การติดตั้ง ระบบงานฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(NFE-GDM) เรื่องนี้วิทยากรสาธิตการติดตั้งบน Linux Red Hat 8.0 ในการติดตั้งจริงๆ ณ ศนจ. อาจจะต้องใช้งานร่วมกับ IIS หรือ Appserve
- ได้มีโอกาสร่วมหารือและวางแผนการอบรมให้กับจังหวัดที่เหลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. สื่อจากการอบรม
- ซีดีโปรแกรม IPCop Firewall ver 1.4.11 จำนวน 1 แผ่น หากสนใจสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันที่ใหม่กว่าได้ที่ IPCop.org
- คู่มือการบริหารจัดการ IPCop Firewall หนา 55 หน้า จำนวน 1 เล่ม ผลงานรวบรวมของ อ.นิกร ศนจ.นครราชสีมา หากสนใจ แนะนำให้อ่านคู่มือของ IPCop โดยตรงที่ IPCop.org
- ซีดีโปรแกรม ระบบงานฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(NFE-GDM)
- คู่มือการติดตั้ง ระบบงานฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(NFE-GDM) สำหรับสองรายการหลังนี้ ศนจ.จะได้รับเมื่อมีการจัดอบรมขยายผล

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง