การอบรมวิทยากรหลักสูตรการติดตั้งระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ (Onsite Training) 2

วันที่สองของการอบรม บรรยากาศเริ่มเป็นกันเองมากขึ้นนะ วันนี้ไม่มีวิทยากรมาบรรยายโดยตรง แต่จะให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าไปลองติดตั้ง IPCop โดยมี อ.กล้วย จากสระบุรี ช่วยให้คำอธิบายเพิ่มเติม

ช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่งตามภาคต่าง ๆให้แต่ละกลุ่มไปติดตั้ง IPCop ให้กับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานครทั้ง 4 แห่ง ส่วนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ฝึกติดตั้งที่สถานที่อบรม นอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องการขยายผลจากการอบรมให้กับจังหวัดต่างๆ ด้วย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง