บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2007

แนะนำโปรแกรม System Information for Windows

รูปภาพ
สำหรับท่านที่ต้องการตรวจสอบสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจจะต้องถอดชิ้นส่วนออกมาดู บางทีถอดมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่า คุณลักษณะต่างๆ เป็นอย่างไร ก็ต้องใช้ซอพท์แวร์เข้ามาช่วย เดิมที่ผมรู้จักสมัยโน้นคือ Sisoft Sandra ร้านที่ขายเครื่องคอมพ์ติดตั้งมาและเรียกให้เรามาดูตอนรับเครื่อง มาตอนนี้งานที่ทำอยู่บางทีก็ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง เลยไปค้นเจอโปรแกรม System Infomation for Windows ประทับใจที่มีขนาดเล็กมาก 610 kb
เป็น freeware ด้วย

โปรแกรมนี้รันจากแฟ้ม .exe โดยไม่ต้องติดตั้ง นอกจากจะบอกคุณลักษณะทั้งซอพท์แวร์และฮาร์ดแวร์แล้ว ยังมีเครื่องมือส่วน Network ที่สามารถแสกนบริการต่างที่มี เช่น ftp ในเครืองข่าย และ แสดงโหลดของ CPU และ Memory ได้ด้วย
ยังมีเครื่องมืออื่นๆ อีกเยอะแต่ยังไม่ได้ลองใช้ เพราะไม่เกี่ยวกับงานเรา

การอบรมวิทยากรหลักสูตรการติดตั้งระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ (Onsite Training) 3

ช่วงเช้าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะที่ออกไปติดตั้ง IPCop Firewall ให้กับศูนย์กทม. ทั้งสี่ศูนย์ ก่อนที่จะแยกย้ายเดินทางกลับ

สรุป
1. เนื้อหาของการอบรม
- การติดตั้งและใช้งาน IPCop Firewall รวมไปถึงโปรแกรมเสริมอื่นๆ ได้แก่ Advace Proxy, Advance Url Filter , SARG 2.0.8, WinScp , Putty
- การติดตั้ง ระบบงานฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(NFE-GDM) เรื่องนี้วิทยากรสาธิตการติดตั้งบน Linux Red Hat 8.0 ในการติดตั้งจริงๆ ณ ศนจ. อาจจะต้องใช้งานร่วมกับ IIS หรือ Appserve
- ได้มีโอกาสร่วมหารือและวางแผนการอบรมให้กับจังหวัดที่เหลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. สื่อจากการอบรม
- ซีดีโปรแกรม IPCop Firewall ver 1.4.11 จำนวน 1 แผ่น หากสนใจสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันที่ใหม่กว่าได้ที่ IPCop.org
- คู่มือการบริหารจัดการ IPCop Firewall หนา 55 หน้า จำนวน 1 เล่ม ผลงานรวบรวมของ อ.นิกร ศนจ.นครราชสีมา หากสนใจ แนะนำให้อ่านคู่มือของ IPCop โดยตรงที่ IPCop.org
- ซีดีโปรแกรม ระบบงานฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(NFE-GDM)
- คู่มือการติดตั้ง ระบบงานฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(NFE-GDM) ส…

การอบรมวิทยากรหลักสูตรการติดตั้งระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ (Onsite Training) 2

วันที่สองของการอบรม บรรยากาศเริ่มเป็นกันเองมากขึ้นนะ วันนี้ไม่มีวิทยากรมาบรรยายโดยตรง แต่จะให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าไปลองติดตั้ง IPCop โดยมี อ.กล้วย จากสระบุรี ช่วยให้คำอธิบายเพิ่มเติม

ช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่งตามภาคต่าง ๆให้แต่ละกลุ่มไปติดตั้ง IPCop ให้กับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานครทั้ง 4 แห่ง ส่วนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ฝึกติดตั้งที่สถานที่อบรม นอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องการขยายผลจากการอบรมให้กับจังหวัดต่างๆ ด้วย

การอบรมวิทยากรหลักสูตรการติดตั้งระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ (Onsite Training)

การอบรมจัดขึ้นที่ห้องประชุม 2 อาคารสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 9.00 น. มีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศประมาณ 40 ท่าน ขอสรุปเนื้อหาตามลำดับวิทยากร ต่อไปนี้

กล่าวแนะนำ
โดย อ.วิฑูรย์ ภูลังกา
- กล่าวต้อนรับ
- ทาง กศน. มีแนวคิดพัฒนาการเรียนรู้ ด้วย ICT โดยจัดการเรียนการสอนผ่านมือถือ กำลังอย่างระหว่างการสรุปแนวคิดเพื่อดำเนินการนำร่องภายในปีงบประมาณนี้
- โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรที่จะมีในอนาคต ได้แก่ เรื่อง .NET , SQL Server , Advance Server เพื่อรองรับโปรแกรมต่างๆ ที่จะต้องติดตั้งในอนาคต
- โครงการติดตั้ง Web Server ให้สถานศึกษา ให้สามารถใช้งานต่อไปนี้ คือ เว็บไซต์ของสถานศึกษา , MILNFE (โปรแกรมสารสนเทศทางการศึกษา) , NFE_GDM(ระบบงานฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) , เว็บไซต์ของงานแนะแนว(หากทำได้)

การติดตั้งโปรแกรม NFE_GDM(ระบบงานฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)
โดยคุณเอศนะ จาก บ.โกรว์อัพเทค
- เนื้อหาเป็นการติดตั้ง โปรแกรม NFE_GDM บน Redhat 8.0 โปรแกรมนี้เป็น Web Application เขียนโดยภาษา php เชื่อมกับ Mysql
- การติดตั้ง Component ต่างๆ บน …

ดึงแฟ้มข้อมูลที่เสียหายบางส่วนจากแผ่น DVD

รูปภาพ
พี่ที่ทำงานด้วยกันมาขอให้เราดึงข้อมูลจากแผ่น DVD เนื่องจากไม่สามารถคัดลอกแฟ้มแฟ้มวีดิโอ นามสกุล .VOB จากแผ่น DVD มาไว้บนเครื่องได้ หรือจะเบิร์นเป็น VCD ก็ทำไม่ได้เนื่องจากแฟ้มไม่สมบูรณ์

เมื่อเล่นแฟ้มดังกล่าวจาก DVD ตอนต้นจะชมได้ ผ่านไปได้สักประมาณ 300 MB จากขนาดแฟ้ม 800 MB โปรแกรมที่เล่นก็จะค้างไปเลย พี่เขาเล่าว่าแบตเตอรี่หมดขณะที่ถ่ายคงจะทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว

ตอนแรกผมพยามจะใช้โปรแกรม Media Coder แปลงจาก .vob มาเป็น .mpg ก็ทำไม่สำเร็จเพราะแฟ้มไม่สมบูรณ์ ลองไปค้นหนังสือเกี่ยวกับการเขียน DVD/VCD เขาก็แนะนำให้ใช้ Bad Copy Proปรากฎว่าโปรแกรมจากแผ่นดิสก์ที่แถมมาหนังสือสิ้นสุดเวลาทดลองใช้งานแล้ว

ขณะพยามหาดาวน์โหลด Bad Copy Pro อยู่บังเอิญไปพบข้อความแนะนำโปรแกรม Roadkil Unstoppable Copier จึงทดลองดาวน์โหลดมาใช้โปรแกรมนี้มีขนาดเพียง 610 KB มาในรูปแฟ้ม .exe แฟ้มเดียว ไม่ต้องติดตั้งให้ยุ่งยาก วิธีใช้งานก็เพียงเลือกแฟ้มต้นทาง(ซึงเป็นแฟ้มที่มีปัญหา) และกำหนดปลายทางที่จะสำเนาไปเท่านั้น
โปรแกรมนี้ทำให้ผมดึงข้อมูล ออกมาได้ 300 MB จาก 800 MB ได้แค่นี้ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

อีกวิธีหนึ่งที่คิดจะลองคือสำเ…

การใช้ Google เพื่อหาทุกอย่างที่ดาวน์โหลดได้ในอินเตอร์เนต

นำมาจาก
http://www.mrpalm.com/board/view_board.php?id=86201


ของดี เอามาบอกต่อๆ***วิชามาร ใน Google ที่ให้ได้มาซึ่งทุกอย่าง ที่อยากดาวน์โหลด ในอินเตอร์เน็ต****
วิชามาร ใน Google ที่ให้ได้มาซึ่งทุกอย่าง ที่อยากดาวน์โหลด ในอินเตอร์เน็ต คำแนะนำ คุณสามารถใช้วิธีนี้ ในการหาดาวน์โหลดโปรแกรม แคร็ก ซีดี คีย์ หรือต่างๆนานา ที่คุณอยากได้ แต่ผมขอแนะนำว่า คุณควรจะดาวน์โหลด มาเพื่อการทดลอง ทดสอบ หรือการศึกษาเท่านั้น

วิธีที่หนึ่ง
พิมพ์คำเหล่านี้ ใน Google Search
(1)" parent directory " /spectralab 4.3213/ -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(2)" parent directory " DVDRip -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(3)" parent directory "Xvid -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(4)" parent directory " Gamez -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(5)" parent directory " MP3 -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(6)" parent directory " Name of Singer or album -xxx -html -htm -php…