Windows Live CD : บูตวินโดว์จากแผ่น CD

เนื่องจากได้เป็นกรรมการตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์จาก หจก.เหลืองพัฒนา ทางร้านได้นำเครื่องมาไว้ที่ห้องพัสดุก่อนโดยที่ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย และได้ส่งช่างมาติดตั้งซอพท์แวร์ในวันตรวจรับ จึงมีโอกาสได้เห็นการทำงานว่าเขาติดตั้งซอพท์แวร์สำหรับเครื่องจำนวนมากๆ ได้อย่างไร

ช่างเขาก็ใช้การโคลนฮาร์ดดิสก์ เริ่มจากการติดตั้งซอพท์แวร์ในเครื่องต้นแบบให้สมบูรณ์ก่อนจากนั้นจึง สร้างอิมเมจไฟล์ลงในฮาร์ดดิสก์ที่พ่วงเข้ามาแล้วจึงใช้สำเนาข้อมูลอิมเมจไฟล์นี้ไปเครื่องอื่นต่อไป

ในการสร้างอิมเมจไฟล์และและสำเนาลงในเครื่องอื่นนั้น ก่อนนั้นผมก็ทำใน Dos โดยใช้โปรแกรม Norton Ghost แต่พอมาเห็นวิธีการที่ช่างเขาทำให้ดูนสามารถเข้าวินโดว์จากแผ่นได้เลย เหมือนแผ่น Live CD ที่เราเห็นกันในลินุกซ์หลายดิสโทร เมื่อกลับไปค้นดูในเนต จึงพบว่า เขาทำกันมาเยอะแล้ว ไม่ทันสมัยเลยนะเรา

ประโยชน์ที่สำคัญในการ Boot เข้าวินโดว์ได้คือ ทำให้เราสามารถเข้าไปสำรองแฟ้มข้อมูลที่เป็นภาษาไทยได้อย่างง่ายเดิม จากเดิมที่เราต้องนำฮาร์ดดิสก์พ่วงกับเครื่องอื่นที่ทำงานนี้ สำหรับคนที่ไม่เคยใช้ Dos วิธีนี้ทำให้สามารถซ๋อมบำรุงเครื่องได้สะดวกมาก

ผมขอเขียนเทคนิดที่เห็นเป็นเรื่องๆ ไปนะครับ

1. การบูตวินโดวส์จากแผ่นซีดีโดยใช้ Diamond Boot CD V1.00 (Windows Live CD)ในซีดีแผ่นนี้จะรวมแผ่นบูต 3 แผ่นคือ
- Hiren's BootCD v8.2
- miniPE-XT v2k6.05.24
- Ultimate BootCD v3.4เมื่อ Boot จะปรากฎเมนูให้เราเลือกบูตจากตัวใดตัวหนึ่ง เรื่องต่อไปจะพูดถึงกรณีบูตจาก miniPE-XT

2. การบูต Windows XP โดยใช้ miniPE-XT v2k6.05.24
แผ่น miniPE-XP ทำให้เราสามารถบูตเข้า Windows XP จากแผ่น CD-rom ได้เลย พร้อมกับมีการติดตั้งซอพท์แวร์ที่ช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาเครื่องดังรายการต่อไปนี้
Accessories
-------------------------
Hash Calculator 2.0
Calculator
Free-Cal 1.3
Dead Pixel Buddy
Foreign language keyboard


System Tools
-------------------------
Avast! ScanDisk
Dependency Walker 2.1
Resource Hacker 3.4.0.79
PE Resource Explorer
AIDA32 3.93
Password Renew 1.0 RC2
SAMInside v2.3.0.0
Keyfinder PE
CPU Clock
Trout 2.0 (Trace Route)
DiskWipe
Unstoppable Copier
Check Disk
WinImage 6.10
Disk Copy (floppy)


Registry Editors
-------------------------
Avast! RegEdit
X-setup Pro 6.6
RegEditPE
Registry File Viewer
Registry Restore Wizard


Hard Drive Tools
-------------------------
Partition Magic 8
Treesize Pro
DiskData
DiskTective
DirectorySnoopFAT32
DirectorySnoopNTFS
Disk Investigator
Fix MBR
WD Diagnostic
DriveLook 1.0
SectorSpyXP
DiskScann
PartitionInfo
PartitonEdit
HD Tune
HardDriveSpeed
RAID Recontructor 2.31
DiskExplorer-FAT 2.31
DiskExplorer-NTFS 2.31
GetDataBack-FAT 2.31
GetDataBack-NTFS 2.31
PE Mount


Paragon HD Tools
-------------------------
Paragon Hard Disk Mgr 6 (tech-RAMDrive)
Paragon HD Mgr 6 (Pro-CD)


Winternals
-------------------------
Winternals ERD Commander 2003
Winternals Disk Commander


File Management
-------------------------
PowerDesk Pro 5
AB Commander 6.6
ExplorerXP 1.06
Total Commander 6.03a
a43 File Management 2.40
freeCommander 2004.03
xplorer²-lite
ERD Explorer
PowerDesk File Finder
Disk Recon 1.0
Effective File Search 3.3
Agent Ransack
PackIt duplicate file finder
UltraCompare 1.10


Avast! Tools
-------------------------
Avast! AntiVirus 2.0
Avast! Registry Editor
Avast! Registry Cleaner
Avast! Scan Disk
Avast! Junk File Remover
Avast! Data Shredder
Avast! Event Viewer
Avast! Services/Drivers


Data Recovery
-------------------------
O&O Unerase 2.0
R-Studio 2.0
Easy Recovery Pro 6.03
CIA UnErase 1.1
Active@ Undelete 5.0.015
GetDataBack-FAT 2.31
GetDataBack-NTFS 2.31
RecoverMyFiles 2.29
Handy Recovery 1.0
Winternals FileRestore
RecoverItAllPro 3.2.3264
FileRecovery 3.0
Restoration 2.5.14
EnCase 4.20 Forensics
WinHex 12.0 SR-14 Forensic Edition


Data Removal
-------------------------
X-Ways Security
Eraser 5.7
DiskWipe
File Shredder 1.41


File Compression
-------------------------
WinRAR 3.41
WinZIP 8.1


AntiVirus & Spyware
-------------------------
Avast!BARTCD
AntiVir Personal AntiVirus
TrendMicro SysClean
MicroWorld AntiVirus
NOD32 VirusCleaner
Norton AntiVirus
McAfee AntiVirus
Avast! VirusCleaner
McAfee Stinger
SpySweeper
Ad-Aware Pro SE 1.05
a2 AntiTrojan 1.5


System Backup
-------------------------
Symantec Ghost 8
Drive Image 2002
Paragon Drive Backup
Drive SnapShot 1.35


ISO Apps
-------------------------
Ultra ISO 7.5.2.986 ME
ISOBuster Pro 1.7
WinISO 5.3


Hex Editors
-------------------------
Hex Workshop 4.23
010 HexEditor 1.3.2
WinHex 12.0 SR-14 Forensic Edition
UltraEdit 11.00
XVI32 Hex Editor 2.5.1.0
Tiny Hexer 1.0.1.18


Image Viewers
-------------------------
XnView v1.74
IrfanView 3.95


Defraggers
-------------------------
VoptXP 7.21
DefragNT 1.9
Winternals Power Defragger
DIRMS defragger


Internet
-------------------------
Opera 7.23
Firefox
Flashget
FileZilla f*p
WS_FTP LE
IP-Tools
Trace Route 2.0
Angry IP Scanner 2.21
PuTTY 0.54 (Telnet-SSH)
Remote Desktop Connection
Tight VNC Viewer
ServiWin 1.1


CD Burning
-------------------------
Nero 5.5.10.56
Small CD Writer 1.12
Deepburner
Easy DVD Burner
Sateira CD Burner


Document Viewers
-------------------------
PDF Reader
Atlantis Word Processor
Spread32
Editor² Text Editor
Wordpad


Network
-------------------------
Angry IP Scanner 2.21
Remote Desktop Connection
Tight VNC Viewer
PE Network Configurator
IP Config


Storage
-------------------------
Auto RAMdisk sizer
Adaptec ASPI verification


Additional Apps
-------------------------
WinImage 6.10


Additional Features
-------------------------
WindowBlinds
Clear RAM Drive
Change display resolution & color bit-depth
Change mouse characteristics
Change date & time
Accessibility Options
Task Manager
GeoShell Taskbar
Foreign language keyboard
-------------------------


Future changes for miniPE (presents)
-------------------------
added Spybot Search & Destroyv1.4 now working in PE!
added eMulep2p app
added Acronis True Image 8 system backup/restore
added PerfectDisk 7.0 great defragger
added Everest Ultimate & Corporatev2.01 of system analyzers
added DiskState 2.85hard disk analyzer
added Norton Disk Doctorv2005
added Final Data Enterprisedata recovery
added EZPCFIXnice HD cleanup app
added 11Viewimage viewer
added OnScreen Keyboard type using your mouse if no keyboard available
added VIEWTCP 1.6monitors TCP/IP network activity
updated Operafrom v7.23 to v8.00
updated Firefoxfrom version 1.01 to 1.03
updated Flashgetfrom v1.60 to 1.65 - also added 100 file hack
updated FileZillato FileZilla 2.2.14
updated Ad-awareto v1.06 Pro
updated ISOBusterto 1.8 Pro
updated A43 file mgrto v2.44
updated freeCommanderto v2004.10
updated IrfanViewto v3.97
updated 010 HexEditorto v2.01
updated WinHex 12.2 SR-11WinHex 12.0 SR-14 to 12.2 SR-11
updated Disk Investigator to v1.32
updated Foxit PDF Readerto latest available
updated HD Speedto HD Speed v1.4.2.50
fixed XnViewcache path must be hardcoded-fixed

ที่มา : www.extraa.com

ส่วนใหญ่ผมก็ไม่รู้จักว่าใช้ทำอะไรบ้าง ที่เห็นคือ ช่างเขาใช้โปรแกรม Acronis True Image 8 ในการสร้างอิมเมจไฟล์และดึงข้อมูลสำรองมาจากอิมเมจไฟล์นี้ลงในเครื่องอื่นๆ

3. การบูต เข้าสู่ Windows 98 โดยใช้ Hiren's BootCD v8.2
หลังจากขอสำเนาแผ่น Diamond Boot CD จากช่างมาลองใช้ดู ผมลองไปดู Hiren's Boot CD ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมที่ทำงานบน Dos บังเอิญไปเจอ เมนู File Manager > Mini Windows มีตัวเลือก เป็น Windows 98 ที่มอง NTFS ทดลองบูตดู ก็ทำงานได้เช่นเดียวกันสรุป
แผ่น Boot CD เหล่านี้มีประโยชน์มากในงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องมีความรู้และสามารถนำไปใช้งานได้ ซึงผมคงต้องทดลองใช้ให้มากขึ้น สำหรับ ผู้สนใจท่านใดต้องการแผ่น Diamond Boot CD ver 1.00 ก็สามารถแจ้งผมทาง E-mail ได้นะครับ จะได้นัดหมายวิธีการจัดส่งให้ท่านต่อไป

ความคิดเห็น

SLT_MED กล่าวว่า
น่าใช้ ขอผม 1 แผ่น
หรือว่า Download ได้ที่ไหน

somchain69@hotmail.com
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า
ผมขอด้วยครับ

ขอบใจมากๆ

sern-it@hotmail.com

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง