ออกแบบป้าย ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ (Advice Center)

เนื่องจาก กศน.สุรินทร์ มีการจัดตั้ง ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ (Nfe Advice Center) โดยจะมีการแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของห้องคอมพิวเตอร์ที่ผมทำงานอยู่เป็นที่ตั้ง ทำให้ต้องมีการจัดทำป้ายชื่อห้องติดหน้าประตู โดยขนาดแผ่นป้ายคือ 70x53 cm. พิมพ์บนสติ๊กเกอร์ติดบนฟีเจอร์บอร์ด ติดตั้งเหนือประตูทางเข้า

ทาง อ.จุ๋ม ผู้รับผิดชอบก็มอบหมายให้ผมจัดการออกแบบให้ โดยกำหนดข้อความมาให้เท่านั้น ไม่ได้บอกเรื่องรายละเอียดอื่นๆ ผมจึงเลือกสีเขียว เป็นสีหลักให้เป็นสีพื่นนะครับ อาศัยเว็บ Wellstyled ใช้การชุดสีแบบ Triad ผมทำตามหลักการเป๊ะเลย แบบว่าไม่มีหัวศิลป์อะไรเลย ได้อีกสองสีที่เหลือคือ สีบานเย็น และ ส้ม จากนั้นก็ใช้สีเหล่านี้ในการทำป้าย

เมื่อทำป้ายนี้แล้วยังต้องมีป้ายของห้องอินเตอร์เนตและคอมพิวเตอร์ใหม่อีกป้ายหนึ่ง ผมเลือกเปลี่ยนเฉพาะสีพื้นจากเขียวเป็นฟ้าเลย เอาไว้ป้ายนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ผมค่อยถ่ายป้ายทั้งสองมาให้ดูอีกครับแล้วกันครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง