บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2007

Bakery & I ชีวิต ดนตรีและเบเกอรี่ ผ่านสายตาของสุกี้

รูปภาพ
หนังสือเล่มนี้เป็นการเล่าถึงเรื่องราวของการบริหารค่ายเพลงเบเกอรี่โดย สุกี้ (กมล สุโกศล แคลปป์) เริ่มตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็ก การก่อตั้งค่ายเบเกอรี่ ร่วมกับ บอย โกสิยพงษ์,สมเกียรติ อริยชัยพานิชย์ และสาลินี ปันยารชุน จนกระทั่งถึง ช่วงที่กลุ่มผู้ก่อนตั้งที่เหลือเพียงสามคนได้ลาออกจากค่ายเบอเกอรี่ ซึ่งขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ Sony-BMG ในช่วงปลายปี 2547

หลังจากนั้น สุกี้ได้ร่วมกับ บอย ก่อตั้งค่ายเพลง Love is อยู่ระยะหนึ่งก่อนออกมาช่วยบริหารกิจการของครอบครัว โดยได้บรรยายถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขี้นในค่ายเบเกอรี่ตลอดระยะเวลา 10 ปี ทีละปีๆ ตามลำดับโดยเฉพาะแนวคิดในการบริหารที่แตกต่างจากค่ายอื่นๆ ทำให้พบกับทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว

ผมจำได้ว่าฟังอัลบัมแรกของโมเดิร์นด็อกตอนอยู่ปีหนึ่ง และเพลงฤดูที่แตกต่าง ก็ซึ้งมากๆ เมื่อได้ฟังตอนเกือบสอบตกวิชาแคลคูลัส 1จากนั้นก็ได้อาศัยฟังเพลงจากค่ายนี้กลุ่มเพื่อนๆ ที่เป็นขาประจำตลอดช่วงที่เป็นนักศึกษา จนจบมาทำงานก็ห่างๆ ไป

ประทับในที่ผู้เขียนเล่าถีงความพยามในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ให้กับวงการเพลง ซึ่งในขณะที่ริ่เริ่มสิ่งนี้เป็นแค่ "ทางเลือก" จนกระทั่ง…

สไลด์แนะนำเนื้อหาการอบรม "Google เพื่อการสื่อสาร"

รูปภาพ

การติดตั้ง Pidgin เพื่อใช้งานแทน Google Talk

รูปภาพ
ความเป็นมา
หลังจาก กศน.สุรินทร์ ได้จัดการอบรม การใช้งาน Google Apps. ให้กับบุคลากรในสังกัดในวันที่ 12-16 ธ.ค.50 แล้วนั้น ปัญหาที่พบประการหนึ่งคือ ไม่สามารถติดตั้ง Google Talk บนเครื่องที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Windows 98/Me ได้ ทำให้ต้องหันไปใช้ โปรแกรม PSI แทน

ปรากฎว่าหลังจากใช้งานวันสองวัน ก็ไม่สามารถเข้าระบบได้ ผมคิดว่าโปรแกรม PSI อาจมีอะไรไม่สมบูรณ์ จึงมาลองใช้โปรแกรม Pidgin แทน พร้อมบันทึกวิธีการติดตั้งและแก้ปัญหาต่างๆ ไว้สำหรับผู้ที่มีเหตุ "ต้อง" ได้ใช้เช่นเดียวกัน


ดาวโหลดโปรแกรม
ท่านต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Gtk+ 2.6.10 มาติดตั้งก่อน สำหรับการใช้งานใน Windows 98/Me ต้องใช้เวอร์ชัน 2.6.10 เท่านั้น แล้วติดตั้งโปรแกรม Pidgin ในลำดับถัดมา

การปรับแต่ง
ในเว็บของ Google ก็มี คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับแต่ง Pidgin แต่เวอร์ชันที่แนะนำเก่าแล้ว แต่รายละเอียดการปรับแต่งไม่มีอะไรมาก จึงขอจับหน้าตามาในส่วนการกำหนด Account มาให้ชมทั้งแท็บ Basic และ Advance ดังต่อไปนี้

กรณีเป็นผู้ใช้ Google ทั่วไป - เช่น ชื่อบัญชี indochinahub@gmail.com


กรณีเป็นผู้ใช้ Google Apps.- เช่น ชื่อบัญชี wittaya@surin.nfe.go.thห…

ตัวอย่างบล็อกของชั้นเรียน (Class Blog)

รูปภาพ
ผมขอแนะนำตัวอย่างบล็อกของชั้นเรียนระดับเกรด 5 จากโรงเรียน Noel Elementary School ของคุณครู Wm Chamberlain

คุณครูท่านนี้สร้างบล็อกชั้นเรียนขึ้นมาสำหรับเป็นเครื่องมือสื่อสารกับนักเรียน โดยอาจจะเล่าเรื่องสั้นๆ พร้อมกับตั้งคำถามโดยให้นักเรียนตอบในส่วนความคิดเห็น เช่นเรื่อง คำถามเรื่อง กฎหมายแสตมป์(Stamp Acts) ครูจะเกริ่นให้ฟังว่า กฎหมายแสตมป์บังคับใช้อยู่ในช่วงประเทศสหรัฐเป็นอาณานิคม แล้วถามว่า ทำไมชาวอาณานิคม ถึงไม่พอใจกฎหมายฉบับนี้? จากนั้นนักเรียนก็จะตอบมาในส่วนความคิดเห็น

ข้อสังเกตอื่นๆ มีดังนี้
1. เรื่องที่ตั้งขึ้นมาปนๆ กันไปไม่ได้แยกวิชาออกจากกัน หรือมีการกำหนดป้ายกำกับแต่งอย่งใด แต่ก็สามารถค้นได้โดยใช้คลังบทความซึ่งเหมาะก้บวัยของเด็ก
2. ในบทความมีการใช้รูปภาพขนาดใหญ่สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจนักเรียน
3. ลิงก์ด้านข้างได้รวบรวมข่าวสารที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนอย่างครบถ้วน

การติดตั้ง Feed Aggregator

รูปภาพ
หลังจากเว็บครูสุรินทร์เริ่มมีลิงก์ไปที่บล็อกต่างๆ มากขึ้น ผมจึงอยากอำนวยความสะดวกให้ผู้เยี่ยมชมสามารถอ่านบทความได้จากที่เดียว โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมรับฟีดหรือใช้งานเว็บไซต์บริการรับฟีดเช่น Google Reader โดยพยามติดตั้งเว็บรวมฟีด หรือบางทีก็เรียกว่า Planet

หลังจากค้นหาโดย Google พบว่า ซอพท์แวร์ประเภทนี้เรียกรวมๆ ว่า Feed Aggregator ประเภทที่ผมตั้งการนั้นเรียกว่าServer-Side Feed Aggregator ผมได้ทดลองติดตั้งหลายตัว ขอเล่าให้ฟังคร่าวๆ ต่อไปนี้

1. Feedonfeed ติดตั้งง่าย แต่โปรแกรมนี้ต้องใช้ร่วมกับเซอร์เวอร์ที่มีการตั้งค่าป้องกันไดเรคตอรี ไม่อย่างนั้นใครก็เข้าไปตั้งค่าอะไรก็ได้

2. Rnew มีการกำหนดรหัสผ่านผู้ดูแลด้วย แต่ดันรับฟีดแล้วแสดงภาษาไทยถูกต้อง พยามแก้นิดหน่อยก็ไม่เป็นผลเลยหันไปตัวอื่น

3. Reblog ตัวนี้ติดตั้งบนวินโดว์ 2003 ไม่ผ่าน พอไปติดตั้งบนลีนุกซ์ก็ทำได้ง่ายๆ รับฟีดแสดงภาษาไทยได้ แต่ยังมีปัญหาเรื่องชื่อของบล็อกที่รับฟีดมาแสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ อีกทั้งการตั้งค่าก็มีหลายตัวเลือกเกินไป ผมต้องการแค่รับฟีดมาเท่านั้น เขาใจว่าอาจจะป้อนบทความเพิ่มเติมเข้าไปได้ด้วย ฯลฯ

4. Gregarius ตัวนี้ม…

กศน.สุรินทร์ จัดอบรมการใช้งาน Google Apps

กศน.สุรินทร์ ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งาน Google Apps. ณ ห้องประชุมประทานสมันต์ และ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดีโดยได้จัดแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห้องสมุด อบรมในวันที่ 12 ธ.ค. 50 อีกกลุ่มที่สองเป็นข้าราชการและเจ้าที่ ศบอ. อบรมในวันที่ 13 ธ.ค. 50 เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย
- Google Search
- Gmail
- Google Talk
- Google Calendar
- Google Docs

บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยดี มีเหตุการณ์ตื่นเต้นนิดหน่อยในตอนบ่ายวันที่ 12 ธ.ค. 50 มีกลิ่นเหม็นไหม้ในห้องทำให้การอบรมต้องจบแบบรวบรัด ภายหลังทราบว่า มอร์เตอร์คอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศใหม้ การอบรมครั้งนี้มีปัญหาและสิ่งที่น่าสนใจดังนี้

1. คู่มือการอบรม Google
ผมเขียนคู่มือการอบรมขึ้นมาใหม่ มีความหนาประมาณ xxx หน้า เนื้อหาค่อนข้างละเอียดสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้อินเทอร์เนต และเหตุนี้เองที่ผมตัดสินใจเพิ่มบท Google Search เข้ามาด้วย ในคู่มือนี้ยังมีคำแนะนำในการสมัครใช้บริการ Google แบบธรรมดาด้วยผู้ที่สนใจสามารถ"ดาวน์โหลดได้ที่นี่"

2. เครื่องที่ใช้ IE5 ไม่สามารถแชทผ่านเว็บใน Gmail ได้
แก้ไขโดยติดตั้ง IE6 ให้ ดังรายละเอียด หรือ ใช้…

แนะนำ Google For Educator

Google for Educatorเป็นเว็บไซต์ของ Google ที่สนับสนุนให้ครูได้ใช้เครื่องมื่อต่างๆ ของ Google ประกอบการเรียนการสอน ดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ไม่น้อย เลยมาเขียนเล่าบอกกัน

เนื้อหาในเว็บไซต์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
Tools for your classroom
ส่วนนี้จะกล่าวถึงบริการต่างๆ ของ Google ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น Blogger,Calendar,Earth,Maps ฯลฯ โดยมีการแนะนำถึงวิธีการประยุกต์บริการเหล่านี้ในชั้นเรียน และเรื่องราวจากผู้ที่ใช้เครืองมือเหล่านี้

Classroom activities
เทคนิคและวิธีการนำบรรดาเครื่องมือของ Google ต่างๆ มาใช้งานในการเรียนการสอน เนื้อหาจะต่างจากตอน Tools for your classroom ซึ่งกล่าวเป็นแนวคิดกว้างๆ เท่านั้น โดยมีการแบ่งกิจกรรมตามระดับชั้นของนักเรียน เป็นประถม , มัธยม และทุกระดับชั้น

Classroom Posters
เป็นหน้ารวมโปสเตอร์ต่างๆ สำหรับติดในชั้นเรียน เช่น โปสเตอร์วิธีใช้ Google Search ,เทคนิคการใช้ Google Earth

Teacher Community
ชุมชนของครูที่สนใจ Google เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นกัน

สาเหตุของ Moenet เร็วผิดปกติ

เครือข่ายอินเทอร์ของที่ทำงานผม อยู่ใน Moenet ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามปกติก็ค่อนข้างช้า แต่เมื่อสองสามวันก่อนเห็นเพื่อนเปิดดูมิวสิควิดิโอ ใน YouTube ได้ไม่สะดุดเลย ปกติเราจะได้ความเร็วขนาดนั้นต้องรอเปิดสักตีสองเห็นจะได้

ในที่สุดผมก็รู้คำตอบครับ คือหลังจากปล้ำกับ Bittorent ของผมสักระยะถึงรู้เขาบล็อก โปรโตคอล Bittorent ซะแล้ว ไงหล่ะ เนตปรู๊ดปร๊าดเลย เฮ้อ ทำไงดีเนี่ยเรา แต่ก็เห็นด้วยนะครับ แค่เสียดายนิดๆ

การเขียนโครงการ

การทำงานอยู่ในหน่วยงานผมนั้น นานๆ จะเกี่ยวข้องกับการเขียนโครงการสักครั้ง ส่วนใหญ่เป็นโครงการฝึกอบรม จริงๆจะว่าเขียนก็ไม่เชิง ผมอาจจะทำแค่ร่างส่งหัวหน้า ส่วนตัวโครงการจริงจะมีการแก้ไขอะไรนั้นก็ไม่เห็นเหมือนกัน

หลังจากไปอบรม Google App. มีเหตุให้ต้องเขียนร่างโครงการเพื่ออบรมบุคลากรใน กศน.สุรินทร์ ให้ใช้ Google Apps เดิมหากจะทำงานลักษณะนี้ก็ไม่ยาก ไปลอกของเก่ามา ดัดแปลงแก้ไข แล้วก็ส่งต่อ คราวนี้เกิดสงสัยว่า "ตกลง การเขียนโครงการที่เราเขียนกันอยู่มันถูกต้องหรือเปล่า หรือลอกกันจนไม่รู้ว่า ของที่ถูกต้องเขาทำกันยังไง?"

ผมเลยลองค้นหาจนไปเจอบทความของ ผศ.สมพิศ สุขแสน เรื่อง "เทคนิคการเขียนโครงการ" เอกสารฉบับนี้เขียนแล้วอ่านง่ายครับ ให้ความรู้เรื่องที่มาที่ไปของโครงการได้ดี ที่สำคัญสรุปเนื้อหาแบบเน้นๆ โดยเฉพาะให้อธิบายคำที่ชวนสับสนเหล่านี้อย่างชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์กับจุดมุ่งหมาย เรื่องที่มักเข้าใจผิดกันบ่อย และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างโครงการ ย้อนกลับไปถึงนโยบายมหภาคเช่น นโยบายรัฐบาล


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่ และหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย

รายงานการศึกษาดูงาน

เมื่อผมถูกส่งไปประชุมสัมนาที่ไหน กลับมาก็ต้องรายงานผู้บังคับบัญชา
ให้ท่านทราบว่าไปทำอะไรที่ได้ ได้อะไรมาบ้าง ต้องทำอะไรต่อ

สำหรับรูปแบบนั้น ก็ลอกๆ ตามกันมาครับ ผิดถูกยังไงไม่รู้เหมือนกัน
เพราะไม่ได้สนใจตามหารูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เอ หรือบางทีอาจจะ
ไม่มีมาตรฐานอะไรก็ได้ ประเภทรายงานอะไรก็ได้ที่เห็นว่าจำเป็น

บังเอิญผมผ่านไปพบเอกสารฉบับนี้ "รายงานการเดินทางศึกษาดูงาน
ของกรรมมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
"
ของ สนช. เห็นว่าเขียนได้ดี โดนใจเลย ต้องเก็บไว้เป็นตัวอย่างซะหน่อย
ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ

การทำ Flash ได้ ให้สามารถบูตและแสกนไวรัสได้

มีเหตุจำเป็นต้องไปดูเครื่องให้เพิ่ม ฟังจากอาการน่าจะติดไวรัส ปกติที่เจอมาจะขอให้เขายกเครื่องมาเพื่อถอดเอาฮาร์ดดิสก์ทีติดไวรัส ไปพ่วงให้เครื่องอื่นสแกนให้ แต่คราวนี้จะให้เขายกไปยกมาคงอาจจะไม่สะดวก เลยลองทำ USB ให้สามารถบูตและแสกนไวรัสได้

เนื่อหาผมอ้างอิงจากสองบทความนี้ครับ
How to make a bootable thumb drive virus scanner for NTFS

การเปลี่ยนแบตเตอรีเครื่องสำรองไฟ

รูปภาพ
เครื่องสำรองไฟ (UPS) ที่จำเป็นสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษเช่น เซอร์เวอร์ หรือเครื่องของฝ่ายการเงิน เป็นต้น :-) ปํญหาที่พบบ่อยที่สุดคือ แบตเตอรีหมดอายุ ทำให้ไม่สามารถเก็บประจุได้ หากชำรุดด้วยสาเหตุนี้เราไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องใหม่ การหาอะไหล่มาเปลี่ยนจะช่วยยืดอายุการใช้งานไปได้อีก

การตรวจสอบว่าแบตเตอรีหมดอายุแล้วหรือยัง
เครื่องสำรองไฟที่ราคาแพงหน่อยจะมีไฟ LED บอกสถานะแบตเตอรีของว่ายังเก็บประจุไฟได้หรือไม่ ส่วนเครื่องสำรองไฟขนาดเล็กๆต้องทดสอบโดยถอดมาลองข้างนอก หรือบางทีก็รู้ตอนไฟดับเลย ถ้าเครื่องดับไปพร้อมกับไฟฟ้า ก็ถึงเวลาเปลี่ยนแล้ว

หากไม่แน่ใจว่าเครื่องสำรองไฟของเรา ชำรุดเพราะแบตเตอรีเสื่อมสภาพหรือเปล่า ท่านก็สามารถถอดจากเครื่องที่ใช้งานได้ดีมาทดลองได้

ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี
1. ถอดฝาหุ้มเครื่องสำรองไฟ ออก
2. ถอดแบตเตอรรีเก่าออกจากเครื่องสำรองไฟ
3. ใส่แบตเตอรีใหม่เข้าไปแทนเกี่ยวกับแบตเตอรีของเครื่องสำรองไฟ

1. หลายเรียกแบตเตอรีเครื่องสำรองไฟเรียกว่าแบตเตอรีแห้ง จริงๆ แล้วยังเป็นแบตเตอรีเปียก (Lead-Acid Battery) แบบเดียวกับที่ของรถยนต์รุ่นเก่าๆ (รุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่แบบน…

อบรมโปรแกรมทะเบียนนักศีกษาสายสามัญ(Windows) 26 ก.ย. 50 (3/3)

เนื้อหาการอบรม
1. การออกเวอร์ัชันใหม่ และอธิบายเพิ่มเติมส่วนที่มีการปรับปรุงแก้ไข
ผู้พัฒนาได้รวบรวมข้อเสนอแนะแนวจากเมื่อวาน มาปรับปรุงและ
ออกเวอร์ชันใหม่ตั้งชื่อว่า "โคราช 1.0" เพื่อเป็นที่ระลึกถึงสถานที่จัดอบรมในครั้งนี้
และได้มีการแนะทำส่วนต่างๆของโปรแกรม ที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาพร้อมเวอร์ชันใหม่
เช่น
- รายงานสรุปผลการเรียนรายภาค
- รายงานอนุมัติการจบหลักสูตร

2. วิทยากรกลุ่มงมนพัฒนาการศึกษา บรรยายเรื่องปัญหาของงานทะเบียน กศน. และแนวทางการแก้ปัญหา
- ปัญหางานทะเบียนในปัจจุบัน และกรณีตัวอย่าง
- เรื่องที่คุยกันนานหน่อยคือ เรื่องหลักฐานการจบหลักสูตรสมัยก่อนใช้โปรแกรม IT

เพิ่มเติม
- โปรแกรมนี้ยังอยู่ในสถานนะเบต้า คือทดลองใช้งานเท่านั้น ทางคณะผู้พัฒนาต้องการให้ใช้ควบคู่กับโปรแกรม IT2 ไปก่อนโดยแนะนำให้บันทึกและประมวลผลโดยใช้ IT2 และใช้โปรแกรม ITw สำหรับการออกรายงาน
- จะมีการออกเวอร์ชันใหม่ ๆ เรื่อยๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ ส่วน URL ของเว็บให้สอบถามได้จากผู้เข้าร่วมการอบรม
- ฟังเสียงส่วนใหญ่ ทุกคนเห็นว่าโปรแกรมนี้น่าจะช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น

อบรมโปรแกรมทะเบียนนักศีกษาสายสามัญ(Windows) 25 ก.ย. 50 (2/3)

รูปภาพ
บรรยากาศการอบรม
ผมควรจะเขียนเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรก แต่กลัวว่าวันที่สองจะไม่มีอะไรเขียนเลยครับ เลยมาเล่าในวันนี้ดีกว่า
การอบรมจัดในห้องประชุมของโรงแรมที่พัก มีผู้เข้าร่วมประชุมจากศูนย์จังหวัดและศูนย์ภาคฯ ทั่วประเทศประมาณ 120 คน
ทุกคนหิ้วโน้ตบุคส์มาคนละเครื่องในห้องเลยมีโน้ตบุคส์เยอะไปหมด เป็นการประชุมที่มีโน้ตบุคส์เยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็น
เนื้อหาการอบรม
1. โปรแกรม ITw ออกเวอร์ชันใหม่
เนื่องจากการอบรมครั้งนี้มีโปรแกรมเมอร์มาร่วมอยู่ในการอบรมด้วย ทำให้สามารถแก้ไขโปรแกรมและออกเวอร์ชันใหม่ได้ทันที เวอร์ชันที่ออกวันนี้เป็นเวอร์ชันของวันที่ 24 ก.ย. 50

2. การบันทึกคะแนนสอบ
- การบันทึกคะแนนสอบของนักศึกษาแบบต่างๆ
- มีการพูดถึง ระเบียบในการดำเนินการกับนักศึกษาที่หมดสภาพไปแล้วและกลับมาเข้าเรียนใหม่ ซึ่งหลายคนก็ไม่ได้ทำให้ถูกต้อง
- ย้ำความสำคัญของการลงทะเบียนสอบซ่อม ซึ่งมีหลายคนไม่รู้ต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะสอบซ่อมได้

3. การจบหลักสูตร
- เกณฑ์การจบหลักสูตร
- รายงานการจบหลักสูตร
- รายงานนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ
- รายงานการออกใบประกาศนียบัตร

4. ระบบฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (NfeGdm)
- สาธิตการทำงานของร…

อบรมโปรแกรมทะเบียนนักศีกษาสายสามัญ(Windows) 24 ก.ย. 50 (1/3)

รูปภาพ
ผมได้รับการมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการอบรมโปรแกรมทะเบียนนักศีกษาสายสามัญ(Windows) ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ย. 50 ณ โรงแรม ดิ แอร์พอร์ต จ.นครราชสีมา จัดโดยสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน


การเดินทาง
ออกเดินทางโดยรถไฟจากจังหวัดสุรินทร์ เมื่อเวลา 5.40 น.ถึงจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเวลา 8.30 น. ไม่ได้ซื้อตั๋วตอนขึ้นรถไฟเพราะเข้าในผิดว่า พี่ที่ไปด้วยกันซื้อเผื่อแล้ว เลยต้องเสียค่าปรับ 100 บาท รวมกับค่าโดยสารอีก 32 บาท

เนื้อหาการอบรม
การอบรมนี้มีวิทยาหลายท่าน นำโดย อ.วิทูรย์ ภูลังกา และตัวแทนจากภาคต่างๆ ที่ได้ไปทดลองใช้งานโปรแกรมมาแล้ว ที่ จ.อยุธยา ผลัดการขึ้นพูดในหัวข้อต่างๆ ขอสรุปโดยสังเขปต่อไปนี้

1. แนะนำโปรแกรมทะเบียนนักศีกษาสายสามัญ(Windows) บนระบบปฎิบัติการวินโดว์
(ต่อไปขอเรียกชื่อโปรแกรมว่า ITw)
- ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่ทำงานกับวินโดวส์ และรายงานที่ได้ออกมาในรูปแบบ A4 เท่านั้น
- นำข้อมูลเดิมจาก IT2 มาใช้งานได้
- เวอร์ช้นนี้เป็นเวอร์ชันทดลอง ให้ใช้งานร่วมก้บ IT2
- ต้องการทดสอบข้อมูลที่มีปัญหา ให้ติดต่อได้ที่ vpoolungga@hotmail.com
- มีปัญหาติดต่อได้ที่ http://www.nfe.go.th/gpa
- โปรแกรมนี้ แก…

รับมือกับการบล็อกเว็บ

อยู่ดีๆ เว็บ Torrent Tracker เจ้าประจำก็เข้าจากที่ทำงานไม่ได้ไม่ได้ซะดื้อ แต่ที่บ้านใช้ TOT เข้าได้ แสดงว่าโดนบล็อก วิธีแก้ไขก็ไม่ยากครับใช้บริการ Anonymous Proxy Server ที่ใช้บริการทั่วไปก็เข้าได้ ผมลองใช้ของ Youhide.com อีกวิธีหนึ่งทำได้โดยใช้โปรแกรม Torpark ซึ่งมีการเขียนคำแนะนำไว้ที่นี่แล้ว เฮ้อ... ทำให้ยุ่งยากทำไมน้อ

วิธีดาวน์โหลด VDO จาก www.youtube.com แบบง่ายๆ

รูปภาพ
เพิ่มเติม 25 ธ.ค. 51 :
หลังจากเขียนบทความนี้ได้หลายเดือน ผมไปพบเว็บใหม่คือ www.keepvid.com นะวิธีใช้งานเหมือนกับเว็บข้างล่างเลย

หากยังไม่เข้าใจสามารถศึกษาได้จากบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง "วิชา 019DownloadVideo การดาวน์โหลดวิดิโอจากอินเทอร์เนต" หรือ ดาวน์โหลดคู่มือไปอ่านก็ได้

-------------------------------------------------

เราสามารถนำคลิปวิดิโอที่อยู่ใน Youtube มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และเก็บไว้ชมแบบ off-line ได้ ด้วยวิธีง่ายๆ ต่อไปนี้

การดาวน์โหลดสิ่งต่างๆจากอินเทอร์เนต สิ่งที่เราต้องรู้คือ URL ครับ ทางผู้ที่เผยแพร่ก็ไม่ต้องการให้เราเข้าถึงสื่อนั้นๆ โดยตรง จึงพยามหาวิธีซ่อนด้วยวิธีการต่างๆ ส่วนฝ่ายที่อยากได้ก็ต้องหาวิธีดูให้ได้

สำหรับการดาวน์โหลดวิดิโอนั้น ผมลองดูจาก lifehacker เขาก็แนะนำสองแบบ แบบที่หนึ่งคือ ใช้การดูโค้ด Html เพื่อหา URL ซึ่งยากหน่อย หรืออีกแบบหนึ่งให้ใช้บริการจากเว็บไซต์ www.videodl.org ที่ให้บริการค้นหา URL ของวิดิโอเรื่องนั้นให้โดยอัติโนมัติ


วิธีใช้งานเว็บไซต์ www.videodl.org
1. เข้าไปชมวิดิโอ ใน www.youtube.com แล้วคัดลอก URL ของเพจที่มีวิดิโอที่เรา…

มองหาพรินเตอร์อิงค์เจตตัวใหม่

รูปภาพ
ทาง กศน.สุรินทร ต้องการหาพรินเตอร์แบบอิงค์เจตใหม่ แทนตัวเก่าที่หมึกแพงเหลือเกิน เป็นแบบตลับหมึกแยกหกสี ราคาตลับละ 450 บาท เปลี่ยนทีหนึ่งก็หน้ามืด

จุดประสงค์ในการใช้เครื่องเพื่อพิมพ์เอกสารสี บางพิมพ์หลังแผ่น CD บ้างทั้งหมดใช้งานนานๆ ครั้ง ส่งรายงานทีก็ได้เวลาใช้ที

ประกอบกับหัวหน้าไปเห็นห้องสมุดจังหวัดฯ ใช้รุ่น HP PhotoSmart D5160 ด้วยก็อยากให้เราลองหารายละเอียดมาให้ หลังจากแวะไปคุยกับช่างซ่อมพรินเตอร์มา ได้รับคำแนะนำดังต่อไปนี้

1. หากจะใช้หมึกแท้ตลอดไป เราสามารถเลือกเครื่องพรินท์ยี่ห้ออะไรก็ดีทั้งนั้น โอกาสหัวหมึกอุดตันมีน้อย
2. ควรให้เลือกซื้อเครื่องที่หมึกพิมพ์แยกสีแยกตลับได้ เวลาเปลี่ยนหมึกจะได้ซื้อมาเปลี่ยนเฉพาะสีนั้นๆ
3. เป็นการยากที่จะบอกว่าหมึกแท้ของยี่ห้อไหนถูกที่สุด บางรุ่น
ราคาแพงแต่ก็มีปริมาณมาก บางรุ่นราคาถูกปริมาณก็น้อย
4. PhotoSmart HP D5160 รุ่นนี้ตลับหมึกแยกสองสี (มี สองตลับคือ สีดำ 780 บาท และ รวมสามสี 1070 บาท ) แต่เป็นตลับหมึกแบบมีหัวพิมพ์ในตัว
5. แนะนำอีกรุ่นคือ IP4200 ตลับหมึกแยกห้าสี ราคาตลับละ 525 บาทความเห็น
- ผมสนใจรุ่น PhotoSmart HP D5160 เพราะตลับหมึกแบบมีหัว…

อบรมการเขียนเว็บไซต์ให้ แผนกช่างสำรวจ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

รูปภาพ
วันที่ 1-2 ก.ย. 50 ได้ทำหน้าที่วิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรมจูมลาให้กับครูแผนกวิชาช่างสำรวจ จำนวน 6 ท่าน ณ แผนกวิชาช่างสำรวจ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ การอบรมครั้งนี้อาจจะขลุกขลักบ้าง แต่ก็ผ่านได้ด้วยดี

ปัญหาที่พบคือ ระบบรักษาความปลอดภัยภายใน ว.เทคนิคสุรินทร์ มีสูงมาก มีการใช้ Firewall สองชั้น ใช้อินเทอร์เนตได้เฉพาะ พอร์ต 80 ผ่าน Proxy Server เท่านั้น

1. ตอนแรกอยากจะให้ทดลองใช้ใช้ Remote Server ที่เครื่อง Krusurin.no-ip.org แต่เนื่องจากระบบความปลอดภัยที่สูงเหลือเกิน การใช้ FTP , Remote Desktop มาที่เครื่อง Krusurin.no-ip.org ทำไม่ได้เลย​จึงต้องเลี่ยงไปใช้วิธีอื่น

2. พยามติดตั้ง Web Server และ FTP Server​ในวงแลน แต่พอเรียกต้องเรียกผ่าน proxy ก็หากันไม่ค่อยจะเจอ แถมเครื่องแม่ที่เราใช้ดันติดไวรัสเพียบ จริงๆ ก็ติดไวรัสกันทุกเครื่อง เวลาจะคัดลอกแฟ้มอะไร โปรแกรมต้านไวรัสจะไม่ยอมอย่างเดียว
สุดท้ายแก้ไม่ไหว ต้องไปวิธีอื่น

3.โชคดีที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ของ ว.เทคนิคสุรินทร์ แวะมานั่งฟังด้วย เลยขอให้ติดตั้ง Joomla​ที่ Web Server​ของ ว.เทคนิคสุรินทร์ เลย โ…

อบรม SQL Server 2005 วันที่ 30 ส.ค. 50 (4/5)

บทที่ 8 Administrative Task with SQL Agent
SQL Agent นี้ช่วยทำงานประเภท Routine ทำงานซ้ำเมื่อถึงเวลากำหนด
8.1 Job and Operator
- Job คืองานที่กำหนดให้ SQL Server Agent ทำ , Operator ผู้ที่รับรู้ว่า Job ทำเสร็จหรือไม่ โดยมีวิธีการ

แจ้งได้หลายแบบ เช่น mail , message
- ทดลองสร้าง Operator
- ทดลองสร้าง Job
8.2 ทดสอบการใช้งาน net send
- เปิดใช้ Service ที่ชื่อ messenger
- เรียกใช้คำสั่ง net send ตามตัวอย่าง : net send itedtr11 "test"
เป็นการส่งข้อความ test ไปยังเครื่อง itedtr11

8.3 Alert
-ทำหน้าที่แจ้งความผิดปกติของระบบ(Performance Alert) เช่น ฮาร์ดดิสก์เหลือน้อย , ขนาด Datafile รวม

ไปถึงกิจกรรมที่ทำแล้วมี Error เกิดขึ้น (Event Alert)
- เมื่อเกิดความผิดพลาด SQL จะรายงาน Error ออกมาในรูป Error Number พร้อมระดับความรุนแรกของ

Error นั้น (Severity)
- ทดลองสร้าง Even Alert และ Performance Alert

8.4 Managing Multiple Server
- หากเรามี Database Server หลายเครื่องหรือหลาย instance และจำเป็นต้องสร้าง job ซ้ำๆ กันหลายเครื่องอาจไม่สะดวก เราสามารถแยกเครื่องเป็น Master และ Targets Server จากนั้นก็สร้าง
ส…

อบรม SQL Server 2005 วันที่ 30 ส.ค. 50 (4/5)

บทที่ 8 Administrative Task with SQL Agent
SQL Agent นี้ช่วยทำงานประเภท Routine ทำงานซ้ำเมื่อถึงเวลากำหนด
8.1 Job and Operator
- Job คืองานที่กำหนดให้ SQL Server Agent ทำ , Operator ผู้ที่รับรู้ว่า Job ทำเสร็จหรือไม่ โดยมีวิธีการ

แจ้งได้หลายแบบ เช่น mail , message
- ทดลองสร้าง Operator
- ทดลองสร้าง Job
8.2 ทดสอบการใช้งาน net send
- เปิดใช้ Service ที่ชื่อ messenger
- เรียกใช้คำสั่ง net send ตามตัวอย่าง : net send itedtr11 "test"
เป็นการส่งข้อความ test ไปยังเครื่อง itedtr11

8.3 Alert
-ทำหน้าที่แจ้งความผิดปกติของระบบ(Performance Alert) เช่น ฮาร์ดดิสก์เหลือน้อย , ขนาด Datafile รวม

ไปถึงกิจกรรมที่ทำแล้วมี Error เกิดขึ้น (Event Alert)
- เมื่อเกิดความผิดพลาด SQL จะรายงาน Error ออกมาในรูป Error Number พร้อมระดับความรุนแรกของ

Error นั้น (Severity)
- ทดลองสร้าง Even Alert และ Performance Alert

8.4 Managing Multiple Server
- หากเรามี Database Server หลายเครื่องหรือหลาย instance และจำเป็นต้องสร้าง job ซ้ำๆ กันหลายเครื่องอาจไม่สะดวก เราสามารถแยกเครื่องเป็น Master และ Targets Server จากนั้นก็สร้าง
ส…

อบรม SQL Server 2005 วันที่ 29 ส.ค. 50 (3/5)

บทที่ 7 Monitoring SQL Server(ต่อ)

7.4 การใช้งาน DDL Trigger
-DDL Trigger เป็นการ "ดัก" การกระทำกับฐานข้อมูลด้วยคำสั่งที่เรากำหนด เช่น insert , update
เมื่อดักได้เลย จะสั่งให้ทำงานบางอย่าง
- ในการอบรม วิทยากร สาธิตการ สร้าง Trigger
ให้เก็บรายละเอียดใน Log File เมื่อมีการเพิ่ม,ลบ ข้อมูล และ สร้างตาราง
- ฝึกปฎิบัติสร้าง DDL Trigger


บทที่ 8 การถ่ายโอนข้อมูล (Tranferring Data)
8.1 การถ่ายโอนข้อมูล (Tranferring Data)
- ข้อมูลเข้าและออกจากฐานข้อมูล
- การเปลี่ยนรูปแบบของฐานข้อมูล , การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

8.2 SQL Server Integration Service (SSIS)
- เป็นเครื่องมือในการถ่ายโอนข้อมูลที่มาพร้อมกับ MS SQL
- ทดลองส่งข้อมูลในตารางมาในรูปแฟ้ม Exel
- การสร้าง SSIS package เพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนในภายหลัง
- การใช้งานโปรแกรม dtexec ร่วมกับ SSIS package
- การสร้าง SSIS package โดยใช้ Visual Studio 2005

ปฎิทินปฎิบัติงาน

อบรม SQL Server 2005 วันที่ 28 ส.ค. 50 (2/5)

บทที่ 6 การรักษาความปลอดภัย
6.1 ภาพรวมของการรักษาความปลอดภัย
คำสำคัญ Principle , Permission , Securable
Priciple : ผู้จะเข้าใช้งาน
Permission : สิทธิ์ในการจัดการ Securable
Securable : สิ่งที่ถูกกระทำ

6.2 การรักษาความปลอดภัยระดับ Server
6.2.1 Authentication Mode
- ในการเรียกใช้บริการของ SQL Server ผู้เรียก(หรือโปรแกรมที่เรียก)จะต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้
- SQL Server สามารถกำหนดวิธียืนยันตัวตนผู้เข้าใชงานได้ทั้งวิธีการใช้ Windows Authentication Mode และ SQL Server Authentication Mode
- ทดลองเพิ่มผู้ใช้ใน SQL Servr Authentication Mode

6.2.2 การกำหนด Fixed Server Roles?
- การกำหนด Role เป็นการให้สิทธิ์โดยกำหนดทางฝั่งผู้เรียกใช้( Principle)
- Role คือ อำนาจในการจัดการระบบ ได้ Role ที่มีอำนาจสูงสุดคือ sysadmin
- Role อื่นๆ ที่น่าสนใจได้แก่ dbcreator , serveradmin
- ทดลองกำหนด Role

6.3 การรักษาความปลอดภัยระดับ Database
6.3.1 Database User
- Log-In คือสิ่งที่คุณใช้เข้า SQL Server , User คือส่งที่คุณใช้เข้าฐานข้อมูล
อีกนัยหนึ่ง ฐานข้อมูล ไม่รู้จัก Log-in รู้จักแต่ User
- เมื่อเราต้องการเข้าถึงระดับฐานข้อมูล …

อบรม SQL Server 2005 วันที่ 27 ส.ค. 50 (1/5)

ผมได้รับการมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร SQL Server 2005 ระหว่างวันที่ 27 - 31 ส.ค. 50 จัดโดย สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผมจึงอยากให้บันทึกเป็นทำให้หลายๆ คน ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเนื้อหาที่ผมเก็บมาได้ สิ่งที่ผมบันทึกไปอาจจะไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพราะเป็นบันทึกจากสิ่งที่เรียนรู้ในระยะเวลาสั้นๆ หากท่านที่มีประสบการณ์ผ่านเข้ามามีคำแนะนำอะไรโปรดให้ความเห็นได้เลยครับ

บทที่ 1 แนะนำ SQL Server
1.1 แนะนำ SQL Server
- มีหลายเวอร์ชัน เช่น Enterprisae Standard Workgroup ฯลฯ
แต่ละเวอร์ชันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไป

1.2 ความต้องการของ Hardware , Software
- สเปคเครื่อง PC ทั่วไปก็ติดตั้งฝีกหัดได้ หากจะใช้จริงต้องใช้ Ram เยอะๆ เข้าไว้

1.3 Instance ใน SQL Server
- เราสามารถติดตั้ง SQL Server หลายตัวในเครื่องเดียวกัน แต่ละดัวจะเรียกว่า Instance
- Instance มีสองแบบคือ Default Instance และ Name Instance

1.4 สัญญาอนุญาต(Licensing) สำหรับ SQL Sever

บทที่ 2 การติดตั้ง SQL Server
ช่วงนี้เป็นการติดตั้ง SQL Server รุ่น Developer บนเครื่อง ขั้นตอนนี้…

แนะนำ www.opensourcetemplates.org ฟรีเทมเพลต ตัวช่วยสำหรับคนไร้จินตนาการ

รูปภาพ
งานออกแบบป้ายประกาศและป้ายสำหรับแสดงนิทรรศการ มักจะเป็นงานที่รับผิดชอบโดยงานสารสนเทศ ซึ่งผมเองก็ไม่มีทักษะในเรื่องพวกนี้เลย หากเป็นงานใหญ่ทางหัวหน้าก็จะเรียกพี่ๆ ที่มีหัวศิลป์จาก ศบอ. เข้ามาช่วย ผมแค่อำนวยความสะดวกและคอยปรับแก้เล็กน้อยเมื่อเขากลับไปเท่านั้น

แต่สำหรับงานเล็กน้อยๆ ผมก็ต้องรับผิดชอบเอง พอคิดอะไรไม่ออกก็ลอกเขาซิ แล้วจะลอกที่ไหนดีหล่ะครับ ? ขอแนะนำ www.opensourcetemplates.org/ แหล่งดาวน์โหลดฟรีเทมเพลต มีเทมเพลตรวมทั้งรูปภาพพื้นหลังที่ติดมาด้วย ให้เราสามารถดูตัวอย่างเป็นแนวทาง หรือนำเทมเพลตไปประยุกต์กับงานออกแบบอื่นๆ ได้

ตัวอย่างนี้เป็นการออกแบบป้ายไวนิล พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้คูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่าง กศน.สุรินทร์ กับ ภาคีเครือข่าย

ผมใช้ต้นแบบพื้นหลังจากเทมเพลตที่ได้จากเว็บนี้


ผลสุดท้ายก็ได้งานสำเร็จแบบนี้หวังว่าเว็บนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ออกแบบที่ไม่ค่อยมีไอเดียทั้งหลายนะครับ

การนำเสนอโดยใช้ Camtasia Studio และ Powerpoint to Video

รูปภาพ
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้ตรวจราชการฯ แวะมาเยี่ยมเราชาว กศน.สุรินทร์ บ่อย งานสารสนเทศ ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำงานนำเสนอ โดยคิดจะนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Powerpoint โดยมีใส่เสียงบรรยายไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาก็สั่งให้แสดงผลได้เลย

เพื่อถึงเวลาก็มีการทำไสลด์ พร้อมอัดเสียงไว้พร้อมแล้ว ผมก็จะรับหน้าที่ นำทั้ง Powerpoint
กับเสียงมาผสมเข้าด้วยกัน ซึ่งมีวิธีการทำและสาเหตุที่เลือกหรือไม่เลือกทำดังนี้

1. ใช้ Powerpoint ล้วนๆ : วิธีนี้เอาเสียงใส่ไว้ใน Powerpoint และสั่งให้เล่นสไลด์ตามเวลาที่กำหนด
- ไม่เลือกวิธีนี้เพราะ ไม่มีใครทำแบบนี้เป็นครับ คนที่ทำไสลด์เขาก็ทำได้แค่ใส่เสียงในเฟรมแรก พอจบเฟรมเสียงก็จบตาม ส่วนผมก็ไม่อยากไปค้นคว้าอะไรอีกแล้ว


2. ใช้ Camtasia Studio และ Powerpoint to Video : เราคลิ๊กเล่นสไลด์แล้วใช้โปรแกรม Camtasia Studio จับจอภาพไว้ จากนั้นค่อยเอาทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงมาผมเข้าด้วยกันอีกที
- ไม่เลือกวิธีนี้เพราะในหากสไลด์มีการเคลื่อนไหวมาก เช่นตัวหนังสือวิ่ง ภาพหมุน ฯ เวลาคลิ๊กสไลด์จะหน่วง และภาพที่จับได้ก็จะกระตุก


3. ใช้ Camtasia Studio , Powerpoint และ Powerpoint to Video : เพื่…

แก้ไข Hotmail error

รูปภาพ
ผมเข้า Hotmail ไม่ได้มาสักสองอาทิตย์แล้ว ตอนแรกนึกว่าปิดปรับปรุงชั่วคราว พอนานเข้าชักเอะใจว่าคงมีปัญหาซะแล้ว ลองค้นใน google จึงไปเจอกระทู้นี้ในพันธุ์ทิพ ที่แนะนำวิธีแก้ปัญหาไว้ให้
http://www.pantip.com/tech/internet/topic/IU2421351/IU2421351.html

เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดว่ามีการปรับปรุงไหนบ้าง สำหรับผมที่มักจะเดินไปใช้เครื่องคนอื่นในสำนักงานเข้าเว็บนี้ ครั้นจะเข้าไปปรับแต่งเบราเซอร์คงไม่เหมาะนัก จึงต้องเลี่ยงไปใช้ URL อื่นๆ ซึ่งเลือกได้จากรายการต่อไปนี้แทน

- http://hotmail.com
- http://hotmail.msn.com
- http://www.hotmail.co.th

หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะครับ

Shooter

รูปภาพ
หลังจากถูกลอยแพในภารกิจที่เอธิโอเปีย จนกระทั่งเสียเพื่อนคู่ไป บ็อบ ลี สแว็กเกอร์ (มาร์ก วอห์เบิร์ก) อดีตพลซุ่มยิงนาวิกโยธินสหรัฐ หลบมาใช้ชีวิตอย่างสงบเงียบในดินแดนห่างไกล แต่เมื่อมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคงของชาติ พันเอกไอแซ็ค จอห์นสัน ได้มาขอความช่วยเหลือให้เขา ช่วยหาทางป้องกันการลอบสังหารประธานาธิบดี เขาก็ไม่อาจปฎิเสธ โดยใช้ความจำชาญในการซุ่มยิงของเขา คาดการถึงวิธีการมือสังหารและนำไปสู่่การจับกุมในที่สุด

เหตุการณ์กลับกลายว่า เป้าหมายกลายเป็นบุคลอื่น และมีการจัดฉากให้เขากลายเป็นมือสังหารเสียเอง เขาจีงต้องค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง

เรื่องนี้เนื้อหาไม่มีอะไรซับซ้อน ฉากบู๊ทำได้มันส์จริงๆ อาวุธปืนซุ่มยิงที่ใช้ในเรื่องน่าสนใจทีเดียว พระเอกเราใช้สองรุ่นคือ M40 rifle กับ M82 Barrett rifle เลยค้นภาพจาก wikipedia มาฝาก

GTO : Greate teacher Onizuka

รูปภาพ
ภาพยนต์เรื่องนี้ออกฉายตั้งแต่ปี 2544 ทางช่อง ITV ก็เคยนำเรื่องที่ทำเป็นซีรีย์มาฉาย ดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกทึ่งในความจิตวิญญาณของครู ที่เรียกได้ว่าเป็นครูจริงๆ ชี้ให้เห็นว่าวิธีการทำงานมีหลายแบบ การสอนก็เช่นกัน ไม่จำเป็นเหมือนกันหมดก็ได้

ครูเก่งๆ ที่ผมได้พบมา ท่านไม่ได้ให้แค่วิชาการ แต่ให้แรงบันดาลใจ ผมเองก็เคยเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนใกล้บ้าน ระหว่าง พ.ศ. 2541-2543 เป็นช่วงปฎิรูปการศึกษา ผ่านมาเกือบสิบปีแล้ว มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย แต่น่าเสียดาย ผมกลับรู้สึกว่า เราได้เอาใจใส่เด็กน้อยลง ครูไม่ค่อยมีเวลาให้ เพราะต้องไปนั่งเขียนเอกสารกัน ผมเป็นคนหนึ่งที่หมดหวังกับการปฎิรูปการศึกษา

นึกถึงสมัยเด็กๆ ครูหลายคนไม่ได้จบปริญญาตรีด้วยซ้ำ ไม่เคยเขียนผลงานวิชาการอะไร สอนก็เดิมๆ ตามหนังสือ แต่ท่านก็เอาใจใส่ ตรวจการบ้าน เข้มงวดเรื่องความประพฤติ หลายท่านก็ใช้ไม้เรียวด้วย ผมอยากลูกหลานเรียนกับครูแบบนั้นมากกว่า

เรื่องนี้เป็นเรื่องของ ครูหนุ่มที่ชื่อ โอนิสึกะ เอย์คิจิ ได้รับการร้องขอจาก ผอ.โรงเรียน ให้มาสอนเป็นระยะเวลาสั้นๆ ด้วยแนวทางที่เป็นตัวขอตัวเอง วิธีการสอนที่แปลกแหวกแนว เขาได้ให้สอนให้นักเรี…

บรรยากาศโรงแรมเกษมการ์เดนส์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

รูปภาพ
ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำข้อสอบในการเลือกสรรพนักงานราชการ ให้กับ กศน.สุรินทร์ จีงได้เข้าพักที่ โรงแรมเกษมการ์เดนส์ เป็นเวลา 1 วัน กับ 1 คืน ที่ตั้งของโรงแรมอยู่ใกล้ห้วยเสนง บริเวณรอบๆ จึงมีแต่บ่อเลี้ยงปลา สีเขียวชอุ่ม ทำให้ดูสดชื่นไม่น้อย ไม่นึกว่าแถวบ้านเราจะมีบรรยากาศสวยๆ แบบนี้ เลยเก็บภาพมาให้ดูกัน

บรรยากาศในห้องพักบรรยากาศโดยรอบดูรูปเพิ่มเติมได้ได้ อัลบัมภาพ

การใช้งานแบตเตอรี่ และ โปรแกรม Notebook Battery Info

รูปภาพ
ผมเองก็งงๆ เรื่องวิธีการรักษาแบตเตอรีของโน้ตบุ๊ค บางคนก็บอกว่า อย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้ พอแบตเตอรีเต็มแล้วก็ถอดออก บางคนก็บอกว่าเสียบทิ้งไว้อย่างนั้นแหล่ะ เป็นวิธีที่ดีแล้ว

จากบทความเรื่อง การชาร์ตแบตเตอรี่อย่างถูกหลัก วิชาการ จาก www.techxcite.com ทำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแบตเตอรีโน้ตบุ๊ค ที่เราใช้อยู่ดังนี้
1. แบตเตอรีแต่ละชนิด มีวิธีดูแลรักษาต่างๆ กัน
2. โน้ตบุ๊คยี่ห้อ NEC และ Acer และมือถือทั่วๆ ไป (ลองถอดของคนแถวๆนั้นดู) ใช้แบตเตอรีแบบ Lithium-ion เข้าใจว่าโน้ตบุ๊คยี่ห้ออื่นๆ ก็เหมือนกัน ดังนั้นเครื่องที่ผมใช้อยู่
- สามารถชาร์ตได้บ่อยครั้งตามต้องการโดยไม่มีผลทำให้แบตเตอรี่เสื่อม
- สามารถชาร์ตแบตเตอร์รี่ค้างเอาไว้นานตามต้องการโดยไม่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อม
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่แบบ Li-Ion ไม่ขึ้นกับวิธีการชาร์ต และจำนวนครั้งที่ชาร์ต เพราะแบตเตอรี่แบบนี้จะเสื่อมลงเองตามระยะเวลา โดยเริ่มเสื่อมตั้งแต่วันผลิตออกจากโรงงาน
- แบตเตอรี่แบบ Li-Ion ไม่ควรใช้งานจนกระทั้งแบตเตอรี่หมดไฟ

ในวินโดว์เองก็จะมีโปรกรม Power Meter ซึ่งมีสัญลักษณ์บอกสถานะแบตเตอรีอยู่ใน system tray สัญลักษณ์นี้จะปรากฎเมื่อเรา…

ยังไงก็รัก ( Seven days to leave my wife)

รูปภาพ
ดูเรื่องนี้หลายครั้ง ตอนแรกดู VCD ที่บ้าน พอเดินทางไปกรุงเทพฯ ก็มีการฉายเรื่องนี้บนรถอีก

"ย้ง" (สมพล ปิยะพงศ์ศิริ) เป็นหนุ่มเซลส์แมน ที่ดูไม่มีอนาคตเสียเลย อาศัยอยู่กับ"เง็ก"(สุวัจนี ไชยมุสิก) ภรรยาที่ทำต้วน่าเบือพอกัน เมื่อ "พิมพ์"(เบญจวรรณ อาร์ตเนอร์) คู่รักลับๆ แสนสวยของยัง ยื่นข้อเสนอให้เลิกกับภรรยาในเจ็ดว้น แต่ย้งก็ยังติดคำสาบานที่ให้ไว้กับเตี่ยว่าจะไม่อย่ากับเง็ก เล้ง (สมเล็ก ศักดิกุล) เพื่อนรุ่นพี่ที่พบกันโดยบังเอิญจึงแนะนำให้หาวิธีทำให้ภรรยาเป็นฝ่ายขออย่าซะเอง

แผนการต่างๆ ถูกนำมาใช้ ขณะที่เส้นตายใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ในที่สุดการทำให้ เง็ก เชื่อว่า เธอเป็นเหตุทำให้สามีประสบโชคร้าย การทุ่มเพื่อการแก้เคราะห์เป็นสิ่งที่พิสูจน์รักแท้ของเธอให้สามีเห็น

บางทีความเคยชินทำให้เราไม่คำนึงถึงความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อกัน หวังว่าเราคงจะรู้ได้ก่อนจะสายเกินไปนะ

แถมท้ายด้วย รูปน่ารักของนางเอกใหม่ พิมพ์ - เบญจวรรณ อาร์ตเนอร์

แนะนำโปรแกรม Treesize Free ดูขนาดโฟลเดอร์ย่อยได้ง่ายๆ

รูปภาพ
เมื่อใช้เครื่องคอมพ์พิวเตอร์ไปนานๆ เราก็จะใส่ข้อมูลอะไรใส่เข้าไปมากมาย ยิ่งใช้หลายมือคนนั้นก็ฝากไว้ คนนี้ก็ฝากไว้ โดยปกติเราก็ไม่เคยคิดจะลบ

จนวันหนึ่งพื้นที่ว่างของฮาร์ดดิสก์ก็ไม่พอขึ้นมา โดยเฉพาะในไดรว์ C จะเฉยก็ใช้งานไม่ได้ ทำให้เราต้องไล่ลบแฟ้มต่างๆ นาๆ ที่ไม่จำเป็นบนเครื่องของเรา เดี๋ยวนั้น !

แล้วจะลบอะไรบ้าง? เราก็มองหาโฟลเดอร์ใดๆ ก็ตามที่ใหญ่ผิดปกติ และจะเลือกลบในโฟลเดอร์นั้นก่อน การแต่จะดูขนาดของโฟลเดอร์ นี่เราต้องคลิ๊กขวาเลือก Properties ทุกครั้ง รวมทั้งต้องบวกลบขนาดรวมของโฟลเดอร์ย่อยดัวย ยุ่งยากเหลือเกิน

โปรแกรม TreeSize Free เป็น free ware มีขนาดเพียง 1 MB ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการพิจารณาลบแฟ้มอย่างมากเพราะจะแสดงขนาดของโฟลเดอร์ย่อยให้เราเห็น มีตัวเลือกต่างๆ มากมาย
เช่น
- ระบุขนาดของโฟลเดอร์ย่อย ได้เป็น KB,MB,GB หรือแสดงเป็นเปอร์เซนต์ก็ได้
- บอกจำนวนแฟ้มที่อยุ่ในโฟลเดอร์ย่อยได้
- เรียงโฟลเดอร์ตามขนาด หรือตามตัวอักษรได้


โปรแกรมนี้ช่วยให้เราสามรถลบข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้ง่าย โดยเฉพาะพวกเพลง MP3 หรือ ภาพยนต์ทั้งเรื่อง ที่คนอื่นมาฝากไว้ หรือบางที่เราโฟลเดอร์ผมก็สร้างเพื่อพักข้อมูลไ…

การประชุมเชิงวิชาการเพื่อการบริหารจัดการระบบเครือข่าย

รูปภาพ
ผมได้ร้บมอบหมายให้เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการเพื่อการบริหารจัดการระบบเครือข่าย ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11-12 มิ.ย 50 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัด ฯ ขอเล่ารายละเอียดดังต่อไปนี้

การเดินทาง
เดินทางตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 50 การเดินทางครั้งนี้คงจะไม่ได้บันทึกเอาไว้ หากไม่มีเรื่องพิเศษ นั่นคือผมไปเจอ ทาทา ยัง ระหว่างที่ขึ้นรถไฟฟ้าจากสถานีจตุจัก จะไปลงที่สถานีนานา ระหว่างที่รถออกจากสถานีสยาม มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งขึ้นรถมาด้วย ผู้ชายไปยืนข้างประตู ส่วนผู้หญิงมายืนเกาะเสาเดียวกับเรา พอมองๆ เอ๊ะ ทาทา ยัง นี่นา หนุ่มคนนั้นก็คุณเปรม ทายาทค่ายมวย แต่จะทักก็ไม่กล้าเพราะคนแถวนั้นเขาก็เฉยๆ


เนื้อหาการประชุม
1.เครือข่ายกระทรวงศึกษาธิการ (Moenet)
โดย อ.ชาญศักดิ์ เหลืองไตรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร
- ความเป็นมาของเครือข่าย กระทรวงศึกษาธิการ
- สภาพปัจจุบันของเครือข่ายกระทรวงศึกษาธิการ
- หน่วยงาน/บริษัท ที่เกี่ยวข้อง และภาระความรับผิดชอบ


2.การป้องกันและดูแลระบบเครือข่าย
โดย อ.บุญลือ อยู่คง
- ความเสี่ยงของเครือข่าย
- การรักษาความปลอดภัยของเ…

ซื้อ KVM แล้วได้ VGA Splitter มาแทน

รูปภาพ
ในช่วงเป็นวิทยากรผู้ช่วยในการฝึกอบรมปฎิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์ เครือข่ายและระบบงานสารสนเทศ" ได้เห็นอะไรใหม่ๆ หลายอย่าง หนึ่งในนันคือ KVM ทำหน้าที่สลับการทำงานของ คีย์บอร์ด จอ และเมาส์ ให้กับเครื่องคอมพ์พิวเตอร์หลายเครื่อง หากเรามีเครื่องคอมพ์สักสี่เครื่อง เดิมเราอาจจะต้องติดตั้ง จอ คียบ์บอร์ด และเมาส์ 4 ตัว ทำให้เสียพื้นที่ในห้องไปมาก หากเราติดตั้ง KVM เราจะใช้ จอ คีย์ บอร์ด และเมาส์แค่ชุดเดียว และสลับการทำงานโดยกดที่ปุ่มเลือกของ KVM


ลองไปค้นมาแล้ว KVM ย่อมาจาก Keyboard VGA Mouse Switch สำหรับราคาเงินสด เห็นว่าประมาณ 700 บาท

เมื่อ ศนจ.ชัยภูมิ เมื่อตอนอบรมเสร็จ ทาง อ.บุญลอด ก็รีบไปสั่งมาจากร้านเลย พอมาถึงกลายเป็น VGA Spliter ซะนี่ ตอนแรกผมก็นึกว่าร้านนี่ช่างไม่รู้เรื่องเลย แต่มาดูรายละเอียดแล้วจะเป็น KVM เนี่ย มีหลายชนิดนะ VGA Splitter (VGA Distributor) ก็นับเป็น KVM ประเภทหนึ่งเหมือนกัน จะว่าร้านส่งมาผิดก็ไม่เชิงนะ ทางเราอาจจะบอกไม่ละเอียดเองก็ได้อยากรู้เรื่อง KVM เพิ่มเติมแนะนำให้อ่านได้ที่ www.smartbox.co.th ครับ

ระบบเตือนเรื่องการยกขาตั้งของรถจักรยานยนต์

วันนี้เห็นคนขับรถจักรยานยนต์โดยไม่ยกขาตั้งสองคน เราเตือนทั้งสองคน คนหนึ่งรู้ตัวอีกคนไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าที่เราเตือน อยากให้ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ได้สนใจจุดนี้ด้วย เพราะเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุเหมือนกัน โดยอาจจะมีระบบเตือนส่งเสียงร้องเมื่อเราขับรถโดยไม่ยกขาตั้งขึ้น เป็นต้น

ศนจ.สุรินทร์ ติดตั้ง IPCop Firewall

รูปภาพ
หลังจากผ่านการอบรมมาเนิ่นนานพอสมควร ก็ได้โอกาสดีที่จะติดตั้ง IPCop ให้ ศนจ.สุรินทร์แล้ว ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ออกแบบเครือข่ายก่อนการติดตั้ง
นี่คือเครือข่ายของ ศนจ.สุรินทร์ที่ออกแบบไว้ครับ


รวบรวม Hardware
มองหาเครื่องที่จะมาใช้ติดตั้ง IPCop ไปเจอเครื่องเก่าๆ สองเครื่องที่เคยถอดเก็บไว้เป็นอะไหล่ นำประกอบเป็นเครื่องที่สมบูรณ์ได้เครื่องหนึ่ง แต่มีเมนบอร์ดให้เลือกคือ Pentium III 1.1 GHz กับ Celeron 700 MHz เลยเลือกเมนบอร์ดตัวหลัง ตัวที่ดีกว่าเอาไว้ทำอย่างอื่น ทำให้ได้เครื่องที่มีสเปคดังนี้
CPU : Celeron 700 MHz
Ram : 128 MB
HDD : 8 GB


จากนั้นก็เป็นเรื่องการ์ดแลน มีการ์ดแลนเหลือสามตัวครับ ไม่รู้ว่าตัวไหนใช้ได้แน่ วิธีการคือติดตั้งจริงๆ แล้ว ลอง probe ดู ว่ารุ่นไหนหาเจอบ้าง หากไม่เจอก็ไปสลับกับเครื่องคอมพ์ที่มีอยู่ สุดท้ายก็ได้การ์ดจอที่มองเห็นมาสามใบ
ได้แค่ SMC-1255tx จำนวน 2 ใบ , D-link 530tx จำนวน 1 ใบ


ลงมือติดตั้ง
ติดตั้งตามคู่มือที่ได้รับมา จริงๆ แล้วทำหลายรอบตั้งแต่ probe หาการ์ดแลนแล้ว ครั้งนี้เป็นการกำหนดค่าต่างแบบครบถ้วนเลย

การตรวจสอบหลังการติดตั้ง
-ตรวจสอบว่า IPCop มองเห็นการ์ดจอได้หรือไม่ โ…

เราควรมีมากกว่าหนึ่ง E-mail

หลังจากสมัครเป็นสมาชิกของ gmail รู้สึกถูกใจกับบริการของเขามาก เดิมใช้ทั้ง yahoo และ hotmail อยู่แล้ว จึงอยากจะเปลี่ยนมาใช้ gmail ที่เดียวไปเลย

นอกจากการบอก e-mail address ใหม่กับเพื่อนๆ แล้ว ยังพยามตั้งค่า reply ของ hotmail ให้เป็น gmail การทำเช่นนี้เมื่อเราส่งเมล์ไปหาใครโดย hotmail แล้ว เมื่อคนรับตอบโดยการ reply จดหมายตอบจะถูกส่งมาที่ gmail เท่ากับเป็นการเปลี่ยนไปใช้ gmail โดยผู้ที่ติตต่อแทบไม่รู้

หลังจากทำแบบนั้นได้พักหนึ่ง รู้สึกว่าเป็นความคิดที่ไม่เหมาะนัก เพราะทั้งงานทั้งเรื่องส่วนตัวปนกันไปหมด เริ่มมีจดหมายโฆษณาเข้ามา จึงคิดว่าเราควรมี e-mail อย่างน้อย 2 ที่ ที่หนึ่งสำหรับเรื่องงานล้วนๆ แจกใครได้ก็แจกไป อีกหนึ่งสำหรับเรื่องส่วนตัวเท่านั้นแจกให้เฉพาะคนที่คุ้นเคย

แล้วท่านผู้อ่านคิดว่าอย่างไรครับ ?

แนะนำโปรแกรม System Information for Windows

รูปภาพ
สำหรับท่านที่ต้องการตรวจสอบสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจจะต้องถอดชิ้นส่วนออกมาดู บางทีถอดมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่า คุณลักษณะต่างๆ เป็นอย่างไร ก็ต้องใช้ซอพท์แวร์เข้ามาช่วย เดิมที่ผมรู้จักสมัยโน้นคือ Sisoft Sandra ร้านที่ขายเครื่องคอมพ์ติดตั้งมาและเรียกให้เรามาดูตอนรับเครื่อง มาตอนนี้งานที่ทำอยู่บางทีก็ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง เลยไปค้นเจอโปรแกรม System Infomation for Windows ประทับใจที่มีขนาดเล็กมาก 610 kb
เป็น freeware ด้วย

โปรแกรมนี้รันจากแฟ้ม .exe โดยไม่ต้องติดตั้ง นอกจากจะบอกคุณลักษณะทั้งซอพท์แวร์และฮาร์ดแวร์แล้ว ยังมีเครื่องมือส่วน Network ที่สามารถแสกนบริการต่างที่มี เช่น ftp ในเครืองข่าย และ แสดงโหลดของ CPU และ Memory ได้ด้วย
ยังมีเครื่องมืออื่นๆ อีกเยอะแต่ยังไม่ได้ลองใช้ เพราะไม่เกี่ยวกับงานเรา

การอบรมวิทยากรหลักสูตรการติดตั้งระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ (Onsite Training) 3

ช่วงเช้าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะที่ออกไปติดตั้ง IPCop Firewall ให้กับศูนย์กทม. ทั้งสี่ศูนย์ ก่อนที่จะแยกย้ายเดินทางกลับ

สรุป
1. เนื้อหาของการอบรม
- การติดตั้งและใช้งาน IPCop Firewall รวมไปถึงโปรแกรมเสริมอื่นๆ ได้แก่ Advace Proxy, Advance Url Filter , SARG 2.0.8, WinScp , Putty
- การติดตั้ง ระบบงานฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(NFE-GDM) เรื่องนี้วิทยากรสาธิตการติดตั้งบน Linux Red Hat 8.0 ในการติดตั้งจริงๆ ณ ศนจ. อาจจะต้องใช้งานร่วมกับ IIS หรือ Appserve
- ได้มีโอกาสร่วมหารือและวางแผนการอบรมให้กับจังหวัดที่เหลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. สื่อจากการอบรม
- ซีดีโปรแกรม IPCop Firewall ver 1.4.11 จำนวน 1 แผ่น หากสนใจสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันที่ใหม่กว่าได้ที่ IPCop.org
- คู่มือการบริหารจัดการ IPCop Firewall หนา 55 หน้า จำนวน 1 เล่ม ผลงานรวบรวมของ อ.นิกร ศนจ.นครราชสีมา หากสนใจ แนะนำให้อ่านคู่มือของ IPCop โดยตรงที่ IPCop.org
- ซีดีโปรแกรม ระบบงานฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(NFE-GDM)
- คู่มือการติดตั้ง ระบบงานฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(NFE-GDM) ส…

การอบรมวิทยากรหลักสูตรการติดตั้งระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ (Onsite Training) 2

วันที่สองของการอบรม บรรยากาศเริ่มเป็นกันเองมากขึ้นนะ วันนี้ไม่มีวิทยากรมาบรรยายโดยตรง แต่จะให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าไปลองติดตั้ง IPCop โดยมี อ.กล้วย จากสระบุรี ช่วยให้คำอธิบายเพิ่มเติม

ช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่งตามภาคต่าง ๆให้แต่ละกลุ่มไปติดตั้ง IPCop ให้กับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานครทั้ง 4 แห่ง ส่วนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ฝึกติดตั้งที่สถานที่อบรม นอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องการขยายผลจากการอบรมให้กับจังหวัดต่างๆ ด้วย

การอบรมวิทยากรหลักสูตรการติดตั้งระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ (Onsite Training)

การอบรมจัดขึ้นที่ห้องประชุม 2 อาคารสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 9.00 น. มีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศประมาณ 40 ท่าน ขอสรุปเนื้อหาตามลำดับวิทยากร ต่อไปนี้

กล่าวแนะนำ
โดย อ.วิฑูรย์ ภูลังกา
- กล่าวต้อนรับ
- ทาง กศน. มีแนวคิดพัฒนาการเรียนรู้ ด้วย ICT โดยจัดการเรียนการสอนผ่านมือถือ กำลังอย่างระหว่างการสรุปแนวคิดเพื่อดำเนินการนำร่องภายในปีงบประมาณนี้
- โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรที่จะมีในอนาคต ได้แก่ เรื่อง .NET , SQL Server , Advance Server เพื่อรองรับโปรแกรมต่างๆ ที่จะต้องติดตั้งในอนาคต
- โครงการติดตั้ง Web Server ให้สถานศึกษา ให้สามารถใช้งานต่อไปนี้ คือ เว็บไซต์ของสถานศึกษา , MILNFE (โปรแกรมสารสนเทศทางการศึกษา) , NFE_GDM(ระบบงานฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) , เว็บไซต์ของงานแนะแนว(หากทำได้)

การติดตั้งโปรแกรม NFE_GDM(ระบบงานฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)
โดยคุณเอศนะ จาก บ.โกรว์อัพเทค
- เนื้อหาเป็นการติดตั้ง โปรแกรม NFE_GDM บน Redhat 8.0 โปรแกรมนี้เป็น Web Application เขียนโดยภาษา php เชื่อมกับ Mysql
- การติดตั้ง Component ต่างๆ บน …

ดึงแฟ้มข้อมูลที่เสียหายบางส่วนจากแผ่น DVD

รูปภาพ
พี่ที่ทำงานด้วยกันมาขอให้เราดึงข้อมูลจากแผ่น DVD เนื่องจากไม่สามารถคัดลอกแฟ้มแฟ้มวีดิโอ นามสกุล .VOB จากแผ่น DVD มาไว้บนเครื่องได้ หรือจะเบิร์นเป็น VCD ก็ทำไม่ได้เนื่องจากแฟ้มไม่สมบูรณ์

เมื่อเล่นแฟ้มดังกล่าวจาก DVD ตอนต้นจะชมได้ ผ่านไปได้สักประมาณ 300 MB จากขนาดแฟ้ม 800 MB โปรแกรมที่เล่นก็จะค้างไปเลย พี่เขาเล่าว่าแบตเตอรี่หมดขณะที่ถ่ายคงจะทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว

ตอนแรกผมพยามจะใช้โปรแกรม Media Coder แปลงจาก .vob มาเป็น .mpg ก็ทำไม่สำเร็จเพราะแฟ้มไม่สมบูรณ์ ลองไปค้นหนังสือเกี่ยวกับการเขียน DVD/VCD เขาก็แนะนำให้ใช้ Bad Copy Proปรากฎว่าโปรแกรมจากแผ่นดิสก์ที่แถมมาหนังสือสิ้นสุดเวลาทดลองใช้งานแล้ว

ขณะพยามหาดาวน์โหลด Bad Copy Pro อยู่บังเอิญไปพบข้อความแนะนำโปรแกรม Roadkil Unstoppable Copier จึงทดลองดาวน์โหลดมาใช้โปรแกรมนี้มีขนาดเพียง 610 KB มาในรูปแฟ้ม .exe แฟ้มเดียว ไม่ต้องติดตั้งให้ยุ่งยาก วิธีใช้งานก็เพียงเลือกแฟ้มต้นทาง(ซึงเป็นแฟ้มที่มีปัญหา) และกำหนดปลายทางที่จะสำเนาไปเท่านั้น
โปรแกรมนี้ทำให้ผมดึงข้อมูล ออกมาได้ 300 MB จาก 800 MB ได้แค่นี้ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

อีกวิธีหนึ่งที่คิดจะลองคือสำเ…

การใช้ Google เพื่อหาทุกอย่างที่ดาวน์โหลดได้ในอินเตอร์เนต

นำมาจาก
http://www.mrpalm.com/board/view_board.php?id=86201


ของดี เอามาบอกต่อๆ***วิชามาร ใน Google ที่ให้ได้มาซึ่งทุกอย่าง ที่อยากดาวน์โหลด ในอินเตอร์เน็ต****
วิชามาร ใน Google ที่ให้ได้มาซึ่งทุกอย่าง ที่อยากดาวน์โหลด ในอินเตอร์เน็ต คำแนะนำ คุณสามารถใช้วิธีนี้ ในการหาดาวน์โหลดโปรแกรม แคร็ก ซีดี คีย์ หรือต่างๆนานา ที่คุณอยากได้ แต่ผมขอแนะนำว่า คุณควรจะดาวน์โหลด มาเพื่อการทดลอง ทดสอบ หรือการศึกษาเท่านั้น

วิธีที่หนึ่ง
พิมพ์คำเหล่านี้ ใน Google Search
(1)" parent directory " /spectralab 4.3213/ -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(2)" parent directory " DVDRip -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(3)" parent directory "Xvid -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(4)" parent directory " Gamez -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(5)" parent directory " MP3 -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(6)" parent directory " Name of Singer or album -xxx -html -htm -php…

winschool safety card

รูปภาพ
เนื่องจากทางหน่วยงานได้จัดซื้อเครื่องคอมพ์พิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง Safety Card มาด้วย เลยได้มีโอกาสศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ชนิดนี้รุ่นที่ได้มาเป็นยี่ห้อ Winschool Safety Card รุ่น WSS-511 จากผลิตโดย Beacon Tech แต่ในเว็บผู้ผลิตกลับมีเฉพาะคุณลักษณะจึงต้องหาดาวน์โหลด คู่มือ และ ซอพท์แวร์ จากเว็บตัวแทนจำหน่ายแทน

ลักษณะเด่น ของ Safe Card
1. Safety Card จะทำป้องกันข้อมูลในแต่ละไดรว์ ท่านสามารถเลือกว่าไดรว์ไหนจะป้องแบบไหนก็ได้ ท่านไม่จำเป็นต้องกำหนดให้มีการป้องกันข้อมูลทุกไดรว์ ผมแนะนำให้สำรองข้อมูลเฉพาะไดรว์ C: หากมีหลายระบบปฎิบัติการมากว่าหนึ่งระบบ ก็สั่งให้สำรองเฉพาะไดรว์ที่เก็บระบบปฎิบัติการเท่านั้น ส่วนไดรว์ที่เก็บข้อมูลธรรมดาคงไม่จำเป็นต้องสำรองอะไรหากท่านต้องการพื้นที่ ก็สั่งลบ หรือฟอร์แมตเมื่อไหร่ก็ได้

2. เมื่อติดตั้ง Safety Card ท่านจะต้องใช้ Safety Card ในการแบ่งพาร์ติชันหากท่านใช้โปรแกรมอื่น ไดรว์ที่ท่านสร้างก็จะหายไปหมด เมื่อมีการรีสตาร์ทอีกครั้ง

3. Safety Card มีการแบ่งการทำงานเป็น 2 โหมดคือ
- User Mode : สำหรับผู้ใช้โดยที่ไป สิ่งที่ทำไว้กับเครื่องไม่คงอยู่ หรือ หากใช้การเรียกกล…

Windows Live CD : บูตวินโดว์จากแผ่น CD

รูปภาพ
เนื่องจากได้เป็นกรรมการตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์จาก หจก.เหลืองพัฒนา ทางร้านได้นำเครื่องมาไว้ที่ห้องพัสดุก่อนโดยที่ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย และได้ส่งช่างมาติดตั้งซอพท์แวร์ในวันตรวจรับ จึงมีโอกาสได้เห็นการทำงานว่าเขาติดตั้งซอพท์แวร์สำหรับเครื่องจำนวนมากๆ ได้อย่างไร

ช่างเขาก็ใช้การโคลนฮาร์ดดิสก์ เริ่มจากการติดตั้งซอพท์แวร์ในเครื่องต้นแบบให้สมบูรณ์ก่อนจากนั้นจึง สร้างอิมเมจไฟล์ลงในฮาร์ดดิสก์ที่พ่วงเข้ามาแล้วจึงใช้สำเนาข้อมูลอิมเมจไฟล์นี้ไปเครื่องอื่นต่อไป

ในการสร้างอิมเมจไฟล์และและสำเนาลงในเครื่องอื่นนั้น ก่อนนั้นผมก็ทำใน Dos โดยใช้โปรแกรม Norton Ghost แต่พอมาเห็นวิธีการที่ช่างเขาทำให้ดูนสามารถเข้าวินโดว์จากแผ่นได้เลย เหมือนแผ่น Live CD ที่เราเห็นกันในลินุกซ์หลายดิสโทร เมื่อกลับไปค้นดูในเนต จึงพบว่า เขาทำกันมาเยอะแล้ว ไม่ทันสมัยเลยนะเรา

ประโยชน์ที่สำคัญในการ Boot เข้าวินโดว์ได้คือ ทำให้เราสามารถเข้าไปสำรองแฟ้มข้อมูลที่เป็นภาษาไทยได้อย่างง่ายเดิม จากเดิมที่เราต้องนำฮาร์ดดิสก์พ่วงกับเครื่องอื่นที่ทำงานนี้ สำหรับคนที่ไม่เคยใช้ Dos วิธีนี้ทำให้สามารถซ๋อมบำรุงเครื่องได้สะดวกมาก

ผมขอเข…