บทความ

Community Meeting

ลองเขียนเรื่องจากนี้ดู
http://www.leicester.gov.uk/your-council/decisions-meetings-and-minutes/types-of-council-meeting/
Today I attened my community meeting at the community hall with about 100 people. We discussed and took dicision about many projects such as

บันทึกคำศัพท์ภาษาเขมรและข้อมูลอื่นๆ

1. คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณต่างๆ จากบริษัท YCHHE
2. คำศัพท์เกี่ยวกับวัสดุคอนกรีต
3.

อื่น
1. เอกสารให้คำแนะนำสำหรับผู้อพย ในการหางานทำในประเทศสหรัฐ เขาสอนตั้งแต่ การหางาน, การอ่านโฆษณา, วิธีกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน, การเตรียมตัวสัมภาษณ์ มีทั้งเวอร์ช้นสำหรับคนเวียดนาม, และเเวอร์ชันเขมร
2. แหล่งเดียวกับข้อ 1 แต่ชื่อ Basic Workplace Math for Non-Native English Speakers.
3. หนังสือ Travels in the Central Parts of Indo-China (Siam), Cambodia, and Laos มี 2 เล่ม และรวมทั้งเล่มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเขมรอีกด้วย มีแฟ้มในแบบ mobi (ที่เกี่ยวกับประเทศไทยก็มี)
4. น่าอ่่าน Our Little Siamese Cousin

เว็บไซต์นวนิยายออนไลน์ภาษาอังกฤษ

1. A Game of thrones และ Harry Porter
2. The Wonderful Wizard of Oz และ หนังสือ Great American Novel อื่นๆ
3. The God Father (มีแบบ epub, mobi และ txt ด้วย) ตัวเว็บหลักมีนิยายเรื่องหลักๆ จำแนกไปตามระดับคึวามยากด้วย

รวมเว็บไซต์ที่ใช้เตรียมตัวสอบ OCAJP

แนะนำเว็บไซต์เกี่ยวกับการใช้สไกป์ในการเรียนภาษา

1. http://www.speaking24.com เว็บนี้เป็นเว็บรวมรายชื่อของผู้ใช้งาน skype และโปรแกรม chat อื่นๆ เพื่อคุยกันสดๆ เลย
2. https://www.conversationexchange.comเป็นเว็บแลกเปลียนด้านภาษาที่มีรายละเอียดมากขึ้น

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้เกมส์เพื่อการเรียนการสอน

เว็บพวกนี้จะคิดราคาเป็นรายเดือนสำหรับผู้ปกครองนักเรียน และจัดทำเนื้อหาตามหลักสูตรเลย
1. Matholia สอนคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเลย ราคาเดือนละ 300 บาท ให้บริการระดับ ป.1-ป.6
2. IXL Learning มีวิชา ath, Language Arts, Science, and Social Studies Practice สำหรับชั้น P1 - K12
3. http://www.adaptedmind.com/ เป็นเว็บที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่ง ราคา 10 ดอลลาร์ต่อเดือน