บทความ

Japanese

รูปภาพ
These are the material.
1. Colloquial Japanese
https://ia800202.us.archive.org/5/items/ColloquialJapanese_201602/Colloquial%20Japanese.pdf
sound :
http://www.routledgetextbooks.com/textbooks/colloquial/language/japanese.php
2. Duolingo : English (https://www.duolingo.com/)
3. Indian Professor
https://www.youtube.com/watch?v=dwd_Z917XGI&list=PLbMVogVj5nJRmUlVaKDlcYHdecA_WFLVv
4. การติดตั้งคีย์บอร์ดให้ใช้ Microsoft IMEหนัง Advanced Grammar in Use V3 แบบ txt

https://archive.org/stream/3AdvancedGrammarInUse3rdEdition/3_Advanced_Grammar_in_Use_-_3rd_Edition_djvu.txt

บัตรคำเรียนภาษาอังกฤษโดยคนเวียดนาม

https://nphuc.wordpress.com
https://www.facebook.com/groups/ankiflashcard/
http://subs2srs.sourceforge.net

ภาษาอังกฤษ
https://ankiweb.net/shared/info/715945745

บันทึกทั่วไป

https://ankiweb.net/shared/info/726972638
https://www.thoughtco.com/list-of-verbs-followed-by-gerund-or-infinitives-1211246
ฝากบทความเรื่อง Suffix ไว้ทำบัตรคำ
http://www.englishhints.com/list-of-suffixes.html
http://www.englishhints.com/suffix-list.html

รวมแฟ้มเสียง Rosetta Stove
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2nTaM4Fn5WUOMio9cixhaW_Dl2gjC4pI

แก้ไขแฟ้มนี้ด้วย
ให้เป็นบทที่ 7
https://vimeo.com/album/4439585/video/205658247

ความรู้พื้นฐานสำหรับการใช้งานโปรแกรม Anki
http://finpapa.ucoz.ru/docs/manual.html
Alex Verneer เขียนคู่มือสำหรับการใช้งาน หลักการการจำ และการอธิบายรายละเอียดไว้ที่นี่ (มี pdf ด้วยนะ)
https://alexvermeer.com/anki-decks/

การคืนพื้นที่ของโทรศัพท์ Android
https://www.cnet.com/how-to/5-tricks-to-free-up-space-on-your-android-phone/

Encyclopedia Britanica

เอาเรื่องที่เป็นภาษาไทย หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง มาทำเป็นแฟ้มเสียงฟัง
https://www.britannica.com/place/Thailand

รวมบัตรคำและสื่อสำหรับทำบัตรคำที่น่าสนใจ

1. รวมหนังสือที่จะเอามาทำบัตรคำ (ขาด Basic แต่ไม่เป็นไร)
1.1 Cambridge English Vocabulary in Use Elementary
1.2 Cambridge English Vocabulary in Use Intermediate
1.3 Cambridge English Vocabulary in Use Intermediate
1.4 Cambridge English Vocabulary in Use Upper Intermediate
1.5 Cambridge English Vocabulary in Use Upper Advanced

2. รวมชุดบัตรคำ ... in Use (เตรียมทำในอนาคต)
3. รวมชุดบัตรคำ ... colocation(เตรียมทำในอนาคต)


ซอพท์แวร์ช่วยในการทำบัตรคำ

https://www.textfixer.com/tools/remove-line-breaks.php
http://www.striphtml.com/
wxMP3gainPortable โปรแกรมสำหรับแแปลงระดับเสียงให้เท่ากัน